Přejít k obsahu

Elektrotechnická laboratoř - ETL 

Elektrotechnická laboratoř – ETL (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1090) nabízí řadu certifikačních i předcertifikačních zkoušek v oblasti elektrotechniky. Pro převážnou většinu z nich je ETL akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025. ETL disponuje speciálním vybavením pro provádění těchto zkoušek a zkušenými odborníky v jejich provádění.

 

Laboratoř EMC elektronických systémů poskytuje certifikační i předcertifikační měření EMC elektronických systémů dle platných standardů, s možností konzultací a expertní činnosti v problematice EMC. V laboratoři je možné měřit rušivé emise zařízení v rozsahu od 9 kHz do 6 GHz a testovat odolnost zařízení řadou normalizovaných zkoušek.  Protokoly z certifikačních měření laboratoře ETL o provedených zkouškách lze využít jako podklad pro prokázání shody podle zákona č. 22/97 Sb. i pro používání značení shody CE. Mnohé ze zkoušek je možno provést přímo u zákazníka.

Laboratoř klimatických zkoušek umožňuje simulovat podmínky prostředí, které v provozu mohou působit na elektrická zařízení. Vybavení laboratoře je využíváno k ověření funkčnosti testovaných zařízení v daných klimatických podmínkách nebo ke zjištění vlivu prostředí na vlastnosti materiálů. Další možností využití vybavení je zrychlené stárnutí materiálů a stanovení vlivu degradace na spolehlivost těchto materiálů.

Patička