Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Konference PRECEDE 2017 proběhla úspěšně na RICE https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_09_06_Konference-PRECEDE2017_ukoncena.html <p>Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni pořádalo mezinárodní konferenci „PRECEDE 2017“. Konference probíhala ve dnech 5. a 6. září v&nbsp;prostorách výzkumného centra RICE.</p> <p>Letošní ročník pořádaný pod záštitou profesora Kennela z Technické univerzity v Mnichově a&nbsp;profesora Peroutky z RICE / FEL navazoval na předchozí úspěšnou konferenci konanou v&nbsp;roce 2015 ve Valparaísu v Chile. Tématem přednášek a následných diskusí byly nové algoritmy řízení výkonové elektroniky využívající matematický model. Tento přístup se nazývá prediktivní řízení.</p> <p>Prediktivní řízení poskytuje moderní a vysoce efektivní nástroje pro řízení výkonové elektroniky, měničů a elektrických pohonů. Uplatní se při řízení technologických procesů v&nbsp;průmyslu a&nbsp;v&nbsp;energetice, časté jsou jeho aplikace v&nbsp;oblasti řízení pohonů dopravních prostředků. Použití prediktivního řízení nabízí řadu výhod: velmi intuitivní přístup, bez nutnosti lineárních regulátorů a modulátorů, jednoduché zahrnutí nelinearity a omezení apod.</p> <p>Cílem konference bylo diskutovat aktuální problémy v&nbsp;tomto přístupu jako jsou robustnost a&nbsp;stabilita použitých metod, identifikace / odhad parametrů, problémy s&nbsp;implementací a&nbsp;případové studie.</p> <p>Sympózia se účastnilo 35 odborníků z&nbsp;11 zemí, od Asie po Ameriku. Z&nbsp;Číny, Taiwanu, Íránu, Jihoafrické republiky, Chile. Evropské země zastupovali účastníci z&nbsp;Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemí, Finska a pořádající České republiky. Kromě odborníků z&nbsp;akademické sféry se sympozia účastnili také odborníci z&nbsp;průmyslových podniků.</p> <p>Podle doc. Šmídla, organizačního tajemníka sympozia, je hlavní devizou konference PRECEDE upřednostnění kvality před kvantitou. „Účastníkům sympozium poskytuje platformu pro detailní rozbor problematiky, po ústní prezentaci je vyčleněna dlouhá doba pro diskusi“.&nbsp;</p> <p>Odkaz na stránky konference (včetně fotek): <a href="https://precede2017.zcu.cz/" target="_blank">Konference PRECEDE 2017</a></p> <p><img alt="PRECEDE2017_1" src="/cz/media/news/.imagegallery/PRECEDE2017_1.JPG" /><img alt="PRECEDE2017_3" src="/cz/media/news/.imagegallery/PRECEDE2017_3.JPG" /><img alt="PRECEDE2017_2" src="/cz/media/news/.imagegallery/PRECEDE2017_2.JPG" /><img alt="PRECEDE2017_4" src="/cz/media/news/.imagegallery/PRECEDE2017_4.JPG" /></p> Wed, 06 Sep 2017 11:28:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_09_06_Konference-PRECEDE2017_ukoncena.html 2017-09-06T11:28:00Z Naši kolegové se zúčastnili prestižní konference COMPUMAG 2017 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-06-27-Compumag-2017.html <p>Výzkumníci z týmu Matematicko-fyzikální modelování z RICE se minulý týden zúčastnili prestižní konference COMPUMAG 2017, která se koná jednou za dva roky a jde o významné sympozium zaměřené na numerické metody v elektromagnetismu.</p> <p>Konference je pořádána pod záštitou společnosti International Compumag Society. Konference se zúčastnilo zhruba 400 vědců z oboru teoretické elektrotechniky a aplikované matematiky. Letos se konala ve městě Daejeon v&nbsp;Jižní Koreji. Aktivními účastníky konference byli&nbsp;(foto zleva) Ing. František Mach, Ing. David Pánek a doc. Pavel Karban.<br /> Webové stránky konference:&nbsp; <a href="http://www.compumag2017.com/" target="_blank">http://www.compumag2017.com/</a></p> Tue, 27 Jun 2017 12:42:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-06-27-Compumag-2017.html 2017-06-27T12:42:00Z Elektrické pohony roztočí na dva dny dění na FEL https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_06_05_Konference-Pohony.html <p>Odborníci na elektrické pohony budou 6. a 7. června diskutovat o novinkách a trendech na jubilejním 35. ročníku celostátní Konference o elektrických pohonech.Místem konání konference je tradičně Fakulta elektrotechnická ZČU.</p> <p></p> <p></p> <p>V úterý 6. června jsou na programu jednání ve čtyřech odborných blocích, která budou pokračovat i ve středu. Program konference je doplněn posterovou sekcí a exkurzí do výzkumných a vývojových laboratoří fakultního výzkumného centra RICE.</p> <p>Příspěvky na konferenci sledují moderní trendy v oboru – elektromobilitu (vozidla hybridní, bateriová, s bezdrátovým dobíjením), udržitelnost solárních elektráren, použití moderních regulačních algoritmů, aspekty průmyslu 4.0, Smart City a další.<br />Více informací a program naleznete na stránkách <a href="https://www.pohony.zcu.cz/" target="_blank">konference</a>.</p> <p><img alt="_MG_5245" height="254" title="_MG_5245" style="width: 381px;" src="/cz/media/news/.imagegallery/_MG_5245.JPG" /></p> <p><img alt="ELPO4" height="254" title="ELPO4" style="width: 381px;" src="/cz/media/news/.imagegallery/ELPO4.jpg" /></p> <p><img alt="ELPO3" height="254" title="ELPO3" style="width: 381px;" src="/cz/media/news/.imagegallery/ELPO3.jpg" /></p> <p><img alt="ELPO2" height="253" title="ELPO2" style="width: 380px;" src="/cz/media/news/.imagegallery/ELPO2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="ELPO1" height="254" title="ELPO1" style="width: 381px; float: left;" src="/cz/media/news/.imagegallery/ELPO1.jpg" /></p> Mon, 05 Jun 2017 13:59:52 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_06_05_Konference-Pohony.html 2017-06-05T13:59:52Z Martin Hirman získal cenu na mezinárodní konferenci ISSE 2017 v Sofii https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_05_25_Hirman_cena_poster.html <p>Na 40. ročníku mezinárodní konference ISSE v Sofii byl oceněn příspěvek, který se zabývá realizací vědeckého experimentu a který se věnuje drsnosti flexibilních substrátů. Příspěvek prezentoval Martin Hirman a za svoje vystoupení získal ocenění "Excellent Poster Award for Young Scientist".</p> <p>Pro mladého vědce z&nbsp;Fakulty elektrotechnické ZČU v&nbsp;Plzni je to první ocenění, které na některé z konferencí získal. Během svého vystoupení představil účastníkům konference průběh a výsledky výzkumu zabývajícího se drsností flexibilních substrátů.</p> <p>„Nosné PET fólie byly nejprve mechanicky zdrsněny s&nbsp;pomocí brusných papírů s&nbsp;různou velikostí abrazivních částic. Následně byl na zdrsněné fólie za pomoci přístroje Aerosol Jet Printing (AJP) nanesen stříbrný vodivý inkoust. Po vytvrzení inkoustu bylo šablonovým tiskem na vytvořené substráty naneseno elektricky vodivé lepidlo, do kterého byly osazeny SMD čipové rezistory. Po vytvrzení vzorků byla testována jejich mechanická pevnost. Naměřené hodnoty byly následně statisticky zpracovány a prezentovány v&nbsp;tomto příspěvku,“ popsal stručně průběh experimentu oceněný vědec.</p> <p>Výsledky popsaného experimentu byly v&nbsp;rámci konference prezentovány formou krátké prezentace v&nbsp;anglickém jazyce s&nbsp;následnou posterovou prezentací.</p> <p>Na výzkumu se podílel tým ve složení doc. Aleš Hamáček, doc. František Steiner, Ing. Martin Hirman, Ing. Jiří Navrátil a Ing. Radek Soukup.</p> Thu, 25 May 2017 06:37:12 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_05_25_Hirman_cena_poster.html 2017-05-25T06:37:12Z Projekt, na kterém se podíleli výzkumníci z naší fakulty, získal mezinárodní ocenění https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_05_24_RiMaCon.html <p>Výzkumný tým FEL – RICE, který se podílel na řešení mezinárodního projektu RiMaCon (Risk Management Software System for SMEs in the Construction Industry) získal jednu z&nbsp;cen West Midlands Celebrating Construction Awards 2017. Oceněny byly výsledky mezinárodního evropského projektu EU 7.RP, který byl řešen v&nbsp;rámci&nbsp; &nbsp;aktivity Marie Curie. Západočeská univerzita byla členem konsorcia tohoto projektu. Dalšími členy konscorcia byly Vettorazzo Costruzioni s.r.l. (IT), Computors Ltd (UK), University of Wolverhampton (UK) – hlavní koordinátor projektu.</p> <p>Na řešení projektu se za ZČU podílel tým FEL – RICE ve složení doc. Jiří Tupa (hlavní řešitel projektu za ZČU), doc. František Steiner, Ing. Martin Hirman, Ing. Jan Šimota.</p> <p>Hlavním cílem tohoto projektu bylo navrhnout systém pro řízení rizik malých a středních firem podnikajících ve stavebnictví. Navržený systém je doplněn o SW nástroj, který by byl uživatelsky přívětivý a cenově dostupný. Navržený systém&nbsp;má sloužit ke stanovení, sledování a zhodnocení významných a kritických rizik s&nbsp;ohledem na jejich odstranění nebo výrazné snížení jejich dopadu.</p> <p>Celý projekt probíhal od dubna 2013 do března 2017 a byl rozdělen na pět etap. V&nbsp;první etapě byla identifikována rizika a současné systémy pro řízení rizik v&nbsp;oblasti stavebnictví. Ve druhé etapě byl navržen koncepční rámec pro řízení rizik v&nbsp;kontextu řízení výkonnosti SME. Třetí etapa byla zaměřena na testování a simulaci navrženého konceptu na případových studiích včetně modelování dopadů stanovených rizik. Ve čtvrté etapě byl vyvinut softwarový prototyp systému pro řízení rizik, který byl testován v&nbsp;rámci páté etapy.</p> Wed, 24 May 2017 05:52:31 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_05_24_RiMaCon.html 2017-05-24T05:52:31Z Pixelový částicový detektor je k vidění na Jaderných dnech https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_05_17_Jaderne-dny.html <p>V&nbsp;rámci akce „Jaderné dny 2017“, která právě nyní probíhá na Fakultě strojní ZČU, mohou návštěvníci vidět spoustu zajímavých exponátů tykající se jaderné energetiky. Tedy průmyslového oboru, který má v&nbsp;Plzni a na ZČU dlouhou tradici. Jeden z&nbsp;exponátů pochází i z&nbsp;našeho výzkumného centra.</p> <p>Exponát nese název „Žijeme v&nbsp;poli záření“ a využívá pixelový částicový detektor FITPixLite, který byl vyvinut ve výzkumném centru RICE naší fakulty. Exponát je tvořen speciálním otočným karuselem se vzorky různých materiálů a předmětů (letecké budíky, uranové sklo, houby atd.). Návštěvník expozice se tak může na daný materiál podívat „okem částicové kamery“ a přímo vidět různé typy ionizujícího záření (alfa, beta, gama). Exponát byl vytvořen ve spolupráci s&nbsp;Techmania Science Center a ÚTEF ČVUT. Finančně ho podpořila společnost Škoda JS a.s. Karusel nabízí i volnou pozici, kam si může návštěvník vložit svůj vlastní předmět a ověřit si, zda je či není radioaktivní. Akce trvá do 25. 5. 2017.</p> <p>Mimo výše uvedeného exponátu, RICE FEL taktéž zajišťuje vedení soutěžního workshopu pro střední školy, kde si studenti mohou vyzkoušet měření s&nbsp;reálnými zdroji radiace a seznámit se s&nbsp;částicovou kamerou. Vítěz daného worshopu je pak odměněn tabletem, který věnují sponzoři akce.</p> Wed, 17 May 2017 13:48:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_05_17_Jaderne-dny.html 2017-05-17T13:48:00Z Spolupracujeme se silnými a významnými partnery https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-03-31-Spolupracujeme-se-silnymi-a-vyznamnymi-partnery-.html <p>Firma ABB byla jedním z dodavatelů vybavení do halové laboratoře našeho výzkumného centra. O spolupráci pak vzniklo následující video, které společnost uvolnila pro své průmyslové partnery.</p> <p><iframe width="560" height="315" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/6Kq1zVemnnk" frameborder="0"></iframe></p> <p>Více informací <a href="http://www.abb.com/cawp/seitp202/bdec6dac255f85b8c12580f0004bbe8a.aspx" target="_blank">zde</a></p> Fri, 31 Mar 2017 10:29:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-03-31-Spolupracujeme-se-silnymi-a-vyznamnymi-partnery-.html 2017-03-31T10:29:00Z Chytrý zásahový oblek pro hasiče si z Brna odváží cenu Zlatý Ampér https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_03_22_Zlaty-Amper.html <p>Ocenění Zlatý Ampér získal včera chytrý zásahový oblek smartPRO na letošním 25. ročníku veletrhu AMPER v&nbsp;Brně. Po prosincovém vítězství v&nbsp;mezinárodním předkomerčním tendru v&nbsp;rámci projektu Smart@Fire je to další úspěch českého konsorcia sdružujícího výzkumný tým z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společností VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon. Fakulta elektrotechnická získala toto ocenění také v&nbsp;roce 2013, kdy byl oceněn modulární řídicí systém REMCS. </p> <p>Porota ocenila především to, že tento speciální oblek je na rozdíl od běžného zásahového obleku vybaven senzorovými a komunikačními systémy, které zvyšují aktivní bezpečnost hasičů.</p> <p>„Oblek zajišťuje měření fyziologických funkcí hasiče a vyhodnocuje pozici hasiče a jeho polohu na mapě, a to i v místech, kde není k dispozici signál GPS.&nbsp; K určování polohy využívá unikátní inerciální navigační systém,“ uvedl předseda poroty Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. &nbsp;<br /> Porotu zaujaly i další funkce chytrého obleku. „Jednou z&nbsp;nich je aktivní osvětlení s funkcí automatické aktivace v šeru a automatická aktivace alarmu v&nbsp;případě překročení nastavených limitů. &nbsp;Všechna měřená data jsou po celou dobu zásahu ukládána v řídící jednotce obleku a plní tak funkcí tzv. Černé skříňky. Data jsou dále bezdrátově přenášena do velitelského tabletu, kde je možné zobrazit stav až 12 hasičů,“ doplnil Vrba.</p> <p>Exponáty hodnotí odborná porota složená z&nbsp;odborníků například&nbsp; z&nbsp;ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, STU Bratislava a&nbsp;TU Košice.&nbsp;</p> Wed, 22 Mar 2017 09:28:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_03_22_Zlaty-Amper.html 2017-03-22T09:28:00Z Bojujeme o Zlatý Ampér https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_3_21_Veletrh-Amper-1.-den.html <p>V Brně dnes začal veletrh AMPER 2017. Mezi prvními návštěvníky našeho stánku byli členové poroty soutěže Zlatý Amper.</p> <p>Porota si přišla prohlédnout chytrý zásahový oblek pro hasiče, který jsme do soutěže přihlásili. Kromě obleku však na našem stánku vidíte i další zajímavé věci. Najdete nás v&nbsp;hale V&nbsp;pod číslem 8.22. Těšíme se na vaši návštěvu.</p> Tue, 21 Mar 2017 11:09:20 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_3_21_Veletrh-Amper-1.-den.html 2017-03-21T11:09:20Z