Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Fakulta elektrotechnická se zúčastnila šestého ročníku veletrhu „Otevíráme dveře vzděláním“ https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_11_02_ODV.html <p>Dne 1. listopadu se uskutečnil další ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“ (ODV), kterého se zúčastnilo 62 partnerských společností. Jedná se o školní veletrh pracovních a studijních příležitostí, jehož cílem je ukázat žákům možnosti uplatnění po ukončení středoškolského studia.</p> <p>Na veletrhu pracovních a studijních příležitostí, který tradičně pořádá VOŠ a SPŠE Plzeň, se prezentovaly všechny tři technické fakulty Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni. FEL si pro zúčastněné připravila ukázku smart textilií včetně chytrého hasičského obleku, zařízení pro bezdrátový přenos energie, hexapod, tank i satelit. Návštěvníci měli možnost získat podrobné informace o činnosti firem a tím posoudit možnosti osobního uplatnění. Škola si pro studenty také připravila doprovodný program, při němž vystoupil se svou přednáškou výzkumník FEL Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. Tématem přednášky byl vývoj českého technologického satelitu VZLUSAT-1, na kterém se fakulta podílí.</p> <p>ODV navštívil rekordní počet účastníků a už teď se těšíme na další ročník.</p> <p><img alt="_MG_5951" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5951.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5980" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5980.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5969" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5969.jpg" /></p> Fri, 02 Nov 2018 12:44:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_11_02_ODV.html 2018-11-02T12:44:00Z Účast výzkumníků FEL na konferenci CEFC 2018 v Číně https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_31_CEFC.html <p>Ve dnech 28. - 31. 10. 2018 se vědci Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, v čele s profesorem Pavlem Karbanem, účastní prestižní konference CEFC 2018 v Číně.</p> <p>Tato konference je pořádána místní univerzitou Zhejiang, která bývá označována jako Cambridgeská univerzita Orientu. CEFC 2018 je jednou z nejdůležitějších vědecko-technických událostí v oblasti výpočetního elektromagnetismu se zaměřením na prezentaci nejnovějších poznatků v oblasti modelování a simulací pro analýzu elektromagnetických polí a vlnových interakcí. Vědci z celého světa prezentují originální příspěvky v těchto oblastech.</p> <p>Účelem cesty na konferenci CEFC 2018 byla prezentace aktuálního stavu výzkumu na FEL v této oblasti. V rámci konference byly prezentovány 4 články, jejichž autory jsou Iveta Petrášová, Ivo Doležel, Pavel Karban, Lukáš Korous a David Pánek. Výzkumníci prezentovali tyto články:</p> <p>Pánek David a Karban Pavel - Reduced Model of Induction Brazing of Nonmagnetic Metals <br /> Pánek David, Karban Pavel a Doležel Ivo - Calibration of Numerical Model of Magnetic Induction Brazing <br /> Petrášová Iveta, Karban Pavel, Pánek David - Design of Electrothermal Self-sensing Microactuators with Embedded Sensors <br /> Korous Lukáš a Karban Pavel - Distributed Parameter-less Adaptive DGFEM MHD Solver for Astrophysics</p> <p>Všechny zmíněné příspěvky byly velice kladně přijaty a měly výbornou odezvu.</p> <p><img alt="IMG_20181029_165749" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_20181029_165749.jpg" /></p> Wed, 31 Oct 2018 11:48:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_31_CEFC.html 2018-10-31T11:48:00Z Reportáž o chytrém prostěradle https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_14_chytre_prosteradlo.html <p>V sobotu 6. 10. 2018 byla na rádiu Radiožurnál odvysílána reportáž o chytrém prostěradle, které je vyvíjeno v inovačním centru RICE při Fakultě elektrotechnické ZČU.</p> <p>Chytré prostěradlo při spaní monitoruje vybrané tělesné funkce jako např. vlhkost, pohyb a další. Své uplatnění nalezne v oblasti péče o osoby dlouhodobě umístěné na lůžku.</p> <p>O tom, jaké další funkce prostěradlo poskytuje, uslyšíte v záznamu rozhovoru&nbsp;<a href="https://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiozurnal/#/2018-10-06/9" target="_blank">zde</a>.</p> Fri, 12 Oct 2018 11:55:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_14_chytre_prosteradlo.html 2018-10-12T11:55:00Z Seminář "Jak postavit kompletní řešení IoT" https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_12_IoT_seminar.html <p>Fakulta elektrotechnická ve spolupráci s&nbsp;IQRF Alliancí uspořádali v&nbsp;prostorech fakulty&nbsp;odborný seminář na téma „Jak postavit kompletní řešení IoT“.</p> <p>Seminář byl určen pro všechny, kteří se zajímají o IoT a proto se ji účastnili nejen studenti a zaměstnanci ZČU, ale i studenti a pedagogové ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v&nbsp;Plzni. Školení se těšilo hojné účasti a zájem byl i ze strany zástupců z&nbsp;komerční sféry.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p>Seminář zahájil proděkan pro strategii a rozvoj Jiří Tupa, který informoval potencionální uchazeče o možnosti studia na Fakultě elektrotechnické. Poté navázal Petr Kašpar z katedry technologií a měření FEL, který informoval o projektu Smart Campus. Myšlenka projektu je zmenšený model města, živá laboratoř (living testbed), umožňující testování nejmodernějších smart a IoT technologií ve zmenšeném měřítku. Dále své prezentace v&nbsp;této oblasti přednesli školitelé ze společnosti IQRF Alliance, Ivona Spurná a Dalibor Šíma. Součástí semináře byly i praktické ukázky IQRF technologie a účastníci si tuto technologii mohli sami vyzkoušet a otestovat.</p> <p>Další seminář na toto téma opět proběhne 28. 11. 2018 v&nbsp;prostorách Fakulty elektrotechnické, ZČU.</p> <p>Prosíme zájemce, aby se registrovali&nbsp;<a href="https://www.iqrfalliance.org/calendar/iqrf-iot-roadshow-2nd-university-of-we stern-bohemia-in-pilsen" target="_blank">zde</a>, jelikož kapacita učebny je omezená.</p> <p>Všem registrovaným potvrdíme e-mailem přihlášení před konáním akce.</p> <p><img alt="_MG_5835" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5835.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5838" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5838.jpg" /></p> Fri, 12 Oct 2018 08:33:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_12_IoT_seminar.html 2018-10-12T08:33:00Z Chytrý hasičský oblek na Noci vědců https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_05_Noc_vedcu.html <p>V&nbsp;plzeňské Techmania Science Center o. p. s. byla v&nbsp;pátek 5. 10. 2018 k&nbsp;vidění expozice Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni (ZČU), jakožto součást čtrnáctého ročníku oblíbené celorepublikové akce Noc vědců.</p> <p>Regionální inovační centrum elektrotechniky letos prezentovalo historický vývoj chytrého zásahového obleku pro hasiče, na jehož vývoji se podíleli pracovníci RICE spolu s firmami VOCHOC, Holík International, Elitronic a&nbsp;Applycon.</p> <p>Od svého vzniku prošel oblek již čtyřmi vývojovými verzemi.</p> <p>1. verze vznikla v rámci projektu INTEX. Tato verze má vyjímatelné senzory teploty a vlhkosti.</p> <p>2. verze vznikla v rámci řešení předkomerčního tendru Smart@Fire. Termočlánky (senzory teploty) jsou integrovány trvale v obleku spolu s aktivním osvětlením.</p> <p>3. verze vznikla v rámci řešení předkomerčního tendru Smart@Fire a projektu ADVANTEX. Tato verze obleku obsahuje největší technickou vybavenost ze všech vyvinutých verzí.</p> <p>4.&nbsp;verze byla optimalizována pro komerční použití, tj. oblek byl navržen tak, aby byl prodejný a konkurenceschopný. V současné době probíhají certifikace a je připravováno uvedení na trh. Tato verze je opatřena čidly, senzory, aktivním osvětlením, alarmem a řídící jednotkou – SCU. Systém obleku nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje bezpečnost prostředí, ve kterém hasič zasahuje, vnější i vnitřní teplotu i vlhkost, toxické a výbušné plyny, ale také pozici jeho těla, hasičovy fyziologické funkce a jeho polohu v terénu.</p> <p><img alt="_MG_5774" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5774.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5810" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5810.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5770" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5770.jpg" /></p> Tue, 09 Oct 2018 10:27:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_05_Noc_vedcu.html 2018-10-09T10:27:00Z FEL|RICE na MSV Brno https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_08_MSV.html <p>RICE úspěšně prezentovalo na letošním jubilejním 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně prototyp technologie pro bezkontaktní přenos energie do rotačních systémů.</p> <p>Uvedená technologie slouží především pro bezdrátové napájení pohyblivých součástí přes vzduchovou mezeru nebo mezeru tvořenou izolantem. Tato technologie je tak vhodná například pro napájení elektronických zařízení v&nbsp;pohyblivých systémech nebo v&nbsp;místech, kde není možno kontaktně řešit elektrické napájení. Uvedený testovací demostand vznikl na FEL|RICE ve spolupráci s FST|RTI ZČU. Na zařízení byl udělen užitný vzor a je rovněž v patentovém řízení.</p> <p>Na veletrhu fakulta navázala mnoho nových kontaktů s&nbsp;několika zahraničními institucemi a firmami. &nbsp;O řešení bezkontaktního napájení mělo zájem několik firem, mezi nimi například&nbsp;výrobce a provozovatel malých vodních elektráren. Jde o unikátní technologii, kterou lze jednoduše implementovat i do již realizovaných funkčních celků a zajistit tak například měření provozních parametrů synchronních generátorů, nebo jiných točivých strojů.</p> <p>Mezinárodní strojírenský veletrh v&nbsp;Brně probíhal od 1. do 5. října a letošního ročníku se účastnilo 1650 vystavovatelů z 33 zemí. ZČU byla zastoupena všemi technickými fakultami a jejich centry.</p> <p><img alt="drabova2016" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/drabova2016.jpg" /></p> <p><img alt="IMG_1752-1" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_1752-1.jpg" /></p> Mon, 08 Oct 2018 11:00:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_08_MSV.html 2018-10-08T11:00:00Z Smart Campus ZČU - polygon chytrých řešení https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/Smart_Campus <p>Chytrých řešení v životě měst a jejich občanů přibývá. Západočeská univerzita zavádí v rámci svého rozbíhajícího se projektu Smart Campus technologie, které studentům a zaměstnancům například zjednoduší parkování a zajistí hospodárnější osvětlení. Zároveň chce nabídnout kampus jako místo, kde mohou firmy a města chytré technologie a jejich propojení testovat.</p> Mon, 08 Oct 2018 10:52:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/Smart_Campus 2018-10-08T10:52:00Z InnoTrans 2018 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_20_InnoTrans.html <p>Na mezinárodním veletrhu InnoTrans 2018 v&nbsp;Berlíně se představila vozidla, na jejichž vývoji se podílela Fakulta elektrotechnická&nbsp;| RICE.</p> <p>Ve dnech 18. – 19. září 2018 se konal 12. ročník&nbsp; veletrhu InnoTrans. Na tomto předním světovém veletrhu, který se koná každé dva roky a zúčastnilo se ho více jak 3000 vystavovatelů z 60 zemí, se tým FEL | RICE, v&nbsp;čele s&nbsp;profesorem Peroutkou, setkal s&nbsp;lídry v&nbsp;oboru dopravní techniky.&nbsp;</p> <p>Naši zástupci měli možnost jednat i se členy managementu Škoda Transportation, se kterou naše&nbsp; fakulta spolupracovala, mimo jiné, na vývoji vystavené tramvaje ForCity Classic Chemnitzz.</p> <p>Dále probíhala významná jednání o kooperaci se společnostmi Cegelec a Wikov. Účastníci veletrhu se mohli seznámit s nejnovějšími vývojovými trendy, řídicími systémy a komponenty z oblasti elektrických pohonů, výkonové elektroniky a s novinkami v oblasti komplexních řešení podvozků, trakčních kolejových i kolových vozidel hromadné dopravy.</p> <p><img alt="P1100083" src="/cz/media/news/.imagegallery/P1100083.jpg" /></p> <p><img alt="P1100370" src="/cz/media/news/.imagegallery/P1100370.jpg" /></p> Thu, 20 Sep 2018 09:07:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_20_InnoTrans.html 2018-09-20T09:07:00Z Konference "Computational Problems of Electrical Engineering" CPEE 2018 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_12_CPEE_Karban_Kotlan.html <p>Ve dnech od 9. 9. do 12. 9. 2018 proběhl ve slovenské Banské Štiavnici devatenáctý ročník konference CPEE, která je spolupořádána i katedrou teoretické elektrotechniky FEL ZČU.</p> <p>Na konferenci prezentovali za FEL ZČU své články Václav Kotlan, Iveta Petrášová, Pavel Karban a Lenka Šroubová.</p> <p>Účastníci konference měli možnost shlédnout příspěvky v posterové sekci s názvy „Induction Heating-assisted Laser Welding of Stainless Cylindrical Pipes“ a „Shape and Topology Optimization of High Power Converter Busbar“. Vybrané příspěvky budou publikovány v IEEE Xplore.</p> <p>Konference přispěla k vytvoření nových kontaktů ale také k rozvoji partnerských vztahů s již spolupracujících univerzit s FEL ZČU. Setkání proběhla například s prof. Ladislavem Janouškem (Žilinská univerzita v Žilině), prof. Jackem Starzynskim (Varšavská polytechnika), při kterých bylo jednáno především o možnostech výměny Ph.D. studentů a zahraničních stáží. Dále byl navázán kontakt s Dr. Jurajem Makarovičem (Žilinská univerzita v Žilině), který je vedoucí osobou projektu Solar Team (http://www.solarteam.uniza.sk/). Jedná se o zajímavý projekt studentů z různých oborů (technika, design, ekonomika, marketing a další), kteří se snaží kompletně navrhnout a realizovat automobil na solární pohon a uspět s ním v závodě napříč Austrálií.</p> <p><img alt="_VKP0296-1" src="/cz/media/news/.imagegallery/_VKP0296-1.jpg" /></p> <p><img alt="_VKP0298" src="/cz/media/news/.imagegallery/_VKP0298.jpg" /></p> Wed, 12 Sep 2018 13:50:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_12_CPEE_Karban_Kotlan.html 2018-09-12T13:50:00Z Konference ICEM 2018 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_12_ICEM_VegPechanek.html <p>Ve dnech od 3. 9. do 6. 9. 2018 se výzkumníci Fakulty elektrotechnické Lukáš Veg a Roman Pechánek účastnili konference ICEM 2018 - nejvýznamnější konference o elektrických strojích.</p> <p>Účelem cesty na konferenci ICEM 2018&nbsp; byla prezentace aktuálního stavu výzkumu na RICE/FEL ZČU v oblasti elektrických strojů a elektromechaniky. V sekci "Thermal management of non-conventional Electrical machines" byl prezentován příspěvek na téma "Ventilation - Thermal Calculation of the 40 MW Synchronous Machine".</p> <p>V rámci konference byly také prezentovány články formou poster session s názvy "Impact of Thermal Conductivity in Axial Direction on the Overall Thermal Model of High-Speed Synchronous Motor" a "Influence of the Machine Winding and PM Configuration on the Back-EMF Waveform of PMSM". Všechny tři příspěvky byly kladně přijaty odbornou komunitou.</p> <p><img alt="DSC03419" src="/cz/media/news/.imagegallery/DSC03419.jpg" /></p> <p><img alt="DSC03470" src="/cz/media/news/.imagegallery/DSC03470.jpg" /></p> Wed, 12 Sep 2018 12:08:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_12_ICEM_VegPechanek.html 2018-09-12T12:08:00Z