Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Fakulta elektrotechnická zná vítěze interní soutěže https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_19_Interni_soutez.html <p>Děkan Fakulty elektrotechnické prof. Zdeněk Peroutka dnes ocenil výherce interní soutěže pro kreativní studenty a zaměstnance, která byla vypsaná na začátku října.</p> <p>Zadáním soutěže bylo navrhnout slogan a vhodný způsob propagace fakulty, který pomůže získat další uchazeče o studium na FEL z cílové skupiny studentů středních škol a gymnázií.</p> <p>Do soutěže se zapojilo s originálními nápady celkem 15 týmů. Děkanem jmenovaná pětičlenná hodnotící komise, složená ze zaměstnanců a studentů, pečlivě posoudila všechny zaslané koncepty. Vybrala ze zaslaných návrhů tři nejlepší a rozhodla dalším šesti týmům udělit, s&nbsp;ohledem na kvalitu předložených projektů, mimořádné ocenění.</p> <p>První místo získalo studentské duo Jan Kaska a Jan Leffler za kreativní brief „Jak lépe FELit“. Druhé místo patří projektu Kateřiny Burešové, Kateřiny Newton a Petra Netolického a o bronzovou příčku se dělí návrh Martina Sirového a Jana Laksara.&nbsp;</p> <p>Všem zúčastněným děkujeme za zaslané návrhy, které jsou pro nás velkým přínosem. V propagaci a prezentaci fakulty se budeme inspirovat myšlenkami vás, kteří svými aktivitami pomáháte šířit dobré jméno FEL.</p> <p><img alt="_MG_7280" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_7280.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_7289" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_7289.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_7285" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_7285.jpg" /></p> Wed, 19 Dec 2018 12:25:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_19_Interni_soutez.html 2018-12-19T12:25:00Z Student Fakulty elektrotechnické šíří elektromobilitu https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_18_elBlesk.html <p>Jedna z mnoha ambicí studenta doktorandského studia na Fakultě elektrotechnické Miroslava Blohmanna je prosazovat rozvoj elektromobility.</p> <p>Přestože svůj první elektromobil postavil teprve před půl rokem, dnes má již vybudovanou síť dealerů a jeho elektromobily je možné zakoupit na 10 místech po celé České Republice.</p> <p>Výrobě elektrovozů věnuje Miroslav Blohmann veškerý svůj volný čas. V&nbsp;současné době stále studuje na Fakultě elektrotechnické doktorandské studium v&nbsp;oboru Elektrotechnika a informatika a zároveň pracuje v&nbsp;zahraniční firmě jako vývojový inženýr výkonové elektroniky.</p> <p>Miroslav Blohmann je přesvědčený, že svět elektromobilů postupuje mílovými kroky kupředu, a ačkoliv na našich silnicích zatím potkáte elektromobil spíše ojediněle, věří, že během pár let &nbsp;budou denní součástí našich životů.&nbsp;&nbsp;O jeho projektu elBlesk hovoří jako o „originálním řešení 100% elektrické dopravy v podobě velmi levných, jednoduchých a spolehlivých elektrických vozidel s nízkými provozními náklady a minimálními požadavky na údržbu“. Vozidla elBlesk jsou koncipována tak, aby maximálně splňovala požadavky na každodenní dopravu a zároveň byla jejich cena velice příznivá a byla tak dostupná každému.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Další bezespornou výhodou elBlesk vozů je možnost nabíjení z&nbsp;běžné zásuvky, plné nabití trvá 6 – 8 hodin a dojezd vozu je 100 km. Tříkolku elBlesk je možné řídit od 15 let a auto City S&nbsp;od 16 let.</p> <p>Těšíme se na další plány a nápady našeho studenta a přejeme mu do budoucna hodně úspěchů.</p> <p><img alt="kn2_9924_s-6_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/kn2_9924_s-6_web.jpg" /></p> Tue, 18 Dec 2018 11:12:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_18_elBlesk.html 2018-12-18T11:12:00Z Vědci z FEL ZČU přednášeli na prestižním německém Max Planck institutu https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_17_Max_planck_institutr.html <p>Tým výzkumníků Fakulty elektrotechnické, v čele s Františkem Machem, navštívili ústav Max Planck Institute for Intelligent Systems. Vědci ve složení František Mach, Martin Juřík a Vojtěch Skřivan přednášeli pro výzkumníky z&nbsp;Physical Intelligence Department v&nbsp;oblasti magnetického polohování.</p> <p>Představili výzkumné aktivity, dosažené výsledky a v neposlední řadě také výzvy, kterými se na fakultě a inovačním centru elektrotechniky v Plzni zabývají. Jejich prezentace se týkaly dvou základních oborů - magneticky ovládaní miniaturní roboti a magnetické soft-robotické úchopy.</p> <p>Součástí návštěvy bylo také setkání s vedoucím Physical Intelligence Department a významným odborníkem v této oblasti s profesorem Metin Sitti. Za velké pozitivum František Mach považuje navázání kontaktů a sjednání výměnných stáží pro studenty fakulty. Spolupráce s takto významným centrem, které patří mezi vrcholná pracoviště v oblasti magnetického polohování miniaturních a mikroskopických robotů na světě, začne začátkem příštího roku. Pro fakultu je to další krok kupředu v oblasti výzkumu.</p> Mon, 17 Dec 2018 10:49:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_17_Max_planck_institutr.html 2018-12-17T10:49:00Z Fakulta elektrotechnická získala ocenění HR Award https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_04_FEL_ziskala_oceneni_HR_Award.html <p>Po roce usilovné práce získala Fakulta elektrotechnická prestižní ocenění HR Award potvrzující správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů. Toto ocenění zároveň zvýhodňuje fakultu při žádostech o čerpání grantů z evropských i národních programů.</p> <p>Ocenění HR Award je výzkumným institucím udělováno Evropskou komisí a získáním této ceny se fakulta zavazuje dodržovat strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále "Charta" a "Kodex"). Charta a Kodex obsahuje 40 principů, které jsou rozděleny do čtyř oblastí a řeší nejen etické a profesní aspekty, ale také pracovní podmínky, nábor, výběr, a v&nbsp;neposlední řadě i školení a rozvoj zaměstnanců. Cílem implementace Charty a Kodexu je vytvoření kvalitního a atraktivního pracovního prostředí nejen pro vědecko-výzkumné pracovníky.</p> <p>Fakulta elektrotechnická se na konci&nbsp;loňského roku přihlásila k&nbsp;principům Charty a Kodexu, letošní rok byl zaměřen na provedení detailní analýzy plnění těchto principů, zhodnocení stavu jejich plnění a nastavení akčního plánu pro další období. V&nbsp;říjnu pak došlo k&nbsp;odeslání těchto výstupů Evropské komisi, kde bylo po zhodnocení rozhodnuto o přidělení ocenění HR Award.</p> <p>Získáním HR Award se fakulta zavazuje po dobu dvou let implementovat navržený akční plán týkající se interního prostředí v&nbsp;oblasti práce s&nbsp;lidskými zdroji. Díky tomuto úspěchu je rovněž umožněno využívat výhodnějších podmínek pro čerpání grantů z&nbsp;evropských i národních programů (bodová bonifikace při žádostech u evropských projektů, zvýhodnění v&nbsp;některých programech u Technologické agentury České republiky).</p> Wed, 05 Dec 2018 07:25:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_04_FEL_ziskala_oceneni_HR_Award.html 2018-12-05T07:25:00Z Výukové sady EDUPix ze Západočeské univerzity pomohou zatraktivnit fyziku na gymnáziích v kraji https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2018_11_29_EDUPix_odkaz <p>Zástupci škol převzali od zástupců ZČU výukové kufříky s moderními detektory ionizujícího záření. Sady, které vytvořili ve výzkumném centru RICE Fakulty elektrotechnické ve spolupráci s Fakultou pedagogickou, mají pomoci zatraktivnit fyziku pro žáky, učitele i budoucí učitele.</p> Thu, 29 Nov 2018 08:57:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2018_11_29_EDUPix_odkaz 2018-11-29T08:57:00Z Vedení FEL jednalo o spolupráci s elitními univerzitami v Severní Americe https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_11_27_usa.html <p>Vedení Fakulty elektrotechnické ZČU jednalo o spolupráci s elitními univerzitami napříč Severní Amerikou a navštívilo sídlo klíčového partnera Eaton Corporation.</p> <p>Zástupci Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, děkan Zdeněk Peroutka a proděkan Jan Michalík, navštívili vybrané americké a kanadské univerzity za účelem navázání mezinárodní spolupráce. Při této příležitosti zavítali také do amerického sídla společnosti Eaton Corporation, divize e-mobility, se kterou na konci září letošního roku fakulta podepsala smlouvu o spolupráci a dlouhodobém sponzoringu.</p> <p>V&nbsp;rámci cesty navštívili prestižní Columbia University, která se dle QS World University Ranking řadí mezi top deset univerzit v&nbsp;USA a celosvětově zaujímá 16. místo. Předmětem jednání s&nbsp;reprezentanty univerzity bylo dojednání spolupráce na výzkumných tématech v&nbsp;oblasti pokročilých technik řízení výkonových měničů a elektrických pohonů a vzájemné výměnné stáže doktorandů. První výměna studentů se uskuteční v&nbsp;dubnu 2019.</p> <p>O uzavření memoranda, výměně studentů, double degree, profesorských mobilitách a možnosti spolupráce na vědecko-výzkumných projektech, představitelé FEL jednali také na věhlasných kanadských univerzitách. Měli možnost navštívit a nahlédnout do fungování Ryerson University v&nbsp;Torontu a univerzitu École de technologie supérieure v Montrealu. Obě univerzity jsou celosvětově uznávané v&nbsp;oblasti výkonové elektroniky a pohonů.</p> <p>Severní Amerika je po Evropě a vybraných Asijských zemích další destinací, kde se fakulta dlouhodobě snaží rozvinout své působení, aby mohla pro své studenty a zaměstnance zajistit kvalitní odborné zázemí a zároveň možnost zdokonalovat se v cizím jazyce.</p> <p>Součástí akviziční cesty po USA byla také návštěva strategického průmyslového partnera Eaton Corporation, se kterým fakulta v&nbsp;nedávné době uzavřela významnou smlouvu o spolupráci a sponzoringu FEL ZČU. Se společností Eaton budeme od příštího roku řešit společný projekt TAČR Epsilon, zaměřený na vývoj Hybridního a polovodičového odpojovače, a dále připravujeme projekt smluvního výzkumu zaměřeného na vývoj trakčního střídače nové generace, jenž byl mimo jiné předmětem jednání. Dále byl zástupcům představen výzkum 3D tisku a aditivních technologií, kterými se na fakultě zabýváme, a kde bychom se společností Eaton rádi rozvinuli další spolupráci. Zdeněk Peroutka potvrzuje: „Spolupráce s&nbsp;takto významným průmyslovým partnerem fakultě umožňuje účast na zajímavých vědeckých i akademických projektech a dlouhodobě nám bude pomáhat rozvíjet a modernizovat technologické vybavení fakulty. Věřím, že spolupráce s&nbsp;takto významnými společnostmi nám pomůže vychovávat kvalitní absolventy a očekávám, že to přinese i zvýšený zájem uchazečů <br /> o studium“.</p> <p><img alt="Bez názvu-1_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/Bez-nazvu-1_web.jpg" /></p> <p><img alt="Bez názvu-3_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/Bez-nazvu-3_web.jpg" /></p> Tue, 27 Nov 2018 14:49:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_11_27_usa.html 2018-11-27T14:49:00Z Fakulta elektrotechnická se zúčastnila šestého ročníku veletrhu „Otevíráme dveře vzděláním“ https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_11_02_ODV.html <p>Dne 1. listopadu se uskutečnil další ročník akce „Otevíráme dveře vzděláním“ (ODV), kterého se zúčastnilo 62 partnerských společností. Jedná se o školní veletrh pracovních a studijních příležitostí, jehož cílem je ukázat žákům možnosti uplatnění po ukončení středoškolského studia.</p> <p>Na veletrhu pracovních a studijních příležitostí, který tradičně pořádá VOŠ a SPŠE Plzeň, se prezentovaly všechny tři technické fakulty Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni. FEL si pro zúčastněné připravila ukázku smart textilií včetně chytrého hasičského obleku, zařízení pro bezdrátový přenos energie, hexapod, tank i satelit. Návštěvníci měli možnost získat podrobné informace o činnosti firem a tím posoudit možnosti osobního uplatnění. Škola si pro studenty také připravila doprovodný program, při němž vystoupil se svou přednáškou výzkumník FEL Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. Tématem přednášky byl vývoj českého technologického satelitu VZLUSAT-1, na kterém se fakulta podílí.</p> <p>ODV navštívil rekordní počet účastníků a už teď se těšíme na další ročník.</p> <p><img alt="_MG_5951" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5951.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5980" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5980.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5969" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5969.jpg" /></p> Fri, 02 Nov 2018 12:44:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_11_02_ODV.html 2018-11-02T12:44:00Z Účast výzkumníků FEL na konferenci CEFC 2018 v Číně https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_31_CEFC.html <p>Ve dnech 28. - 31. 10. 2018 se vědci Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, v čele s profesorem Pavlem Karbanem, účastní prestižní konference CEFC 2018 v Číně.</p> <p>Tato konference je pořádána místní univerzitou Zhejiang, která bývá označována jako Cambridgeská univerzita Orientu. CEFC 2018 je jednou z nejdůležitějších vědecko-technických událostí v oblasti výpočetního elektromagnetismu se zaměřením na prezentaci nejnovějších poznatků v oblasti modelování a simulací pro analýzu elektromagnetických polí a vlnových interakcí. Vědci z celého světa prezentují originální příspěvky v těchto oblastech.</p> <p>Účelem cesty na konferenci CEFC 2018 byla prezentace aktuálního stavu výzkumu na FEL v této oblasti. V rámci konference byly prezentovány 4 články, jejichž autory jsou Iveta Petrášová, Ivo Doležel, Pavel Karban, Lukáš Korous a David Pánek. Výzkumníci prezentovali tyto články:</p> <p>Pánek David a Karban Pavel - Reduced Model of Induction Brazing of Nonmagnetic Metals <br /> Pánek David, Karban Pavel a Doležel Ivo - Calibration of Numerical Model of Magnetic Induction Brazing <br /> Petrášová Iveta, Karban Pavel, Pánek David - Design of Electrothermal Self-sensing Microactuators with Embedded Sensors <br /> Korous Lukáš a Karban Pavel - Distributed Parameter-less Adaptive DGFEM MHD Solver for Astrophysics</p> <p>Všechny zmíněné příspěvky byly velice kladně přijaty a měly výbornou odezvu.</p> <p><img alt="IMG_20181029_165749" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_20181029_165749.jpg" /></p> Wed, 31 Oct 2018 11:48:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_31_CEFC.html 2018-10-31T11:48:00Z Reportáž o chytrém prostěradle https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_14_chytre_prosteradlo.html <p>V sobotu 6. 10. 2018 byla na rádiu Radiožurnál odvysílána reportáž o chytrém prostěradle, které je vyvíjeno v inovačním centru RICE při Fakultě elektrotechnické ZČU.</p> <p>Chytré prostěradlo při spaní monitoruje vybrané tělesné funkce jako např. vlhkost, pohyb a další. Své uplatnění nalezne v oblasti péče o osoby dlouhodobě umístěné na lůžku.</p> <p>O tom, jaké další funkce prostěradlo poskytuje, uslyšíte v záznamu rozhovoru&nbsp;<a href="https://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiozurnal/#/2018-10-06/9" target="_blank">zde</a>.</p> Fri, 12 Oct 2018 11:55:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_14_chytre_prosteradlo.html 2018-10-12T11:55:00Z Seminář "Jak postavit kompletní řešení IoT" https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_12_IoT_seminar.html <p>Fakulta elektrotechnická ve spolupráci s&nbsp;IQRF Alliancí uspořádali v&nbsp;prostorech fakulty&nbsp;odborný seminář na téma „Jak postavit kompletní řešení IoT“.</p> <p>Seminář byl určen pro všechny, kteří se zajímají o IoT a proto se ji účastnili nejen studenti a zaměstnanci ZČU, ale i studenti a pedagogové ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v&nbsp;Plzni. Školení se těšilo hojné účasti a zájem byl i ze strany zástupců z&nbsp;komerční sféry.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p>Seminář zahájil proděkan pro strategii a rozvoj Jiří Tupa, který informoval potencionální uchazeče o možnosti studia na Fakultě elektrotechnické. Poté navázal Petr Kašpar z katedry technologií a měření FEL, který informoval o projektu Smart Campus. Myšlenka projektu je zmenšený model města, živá laboratoř (living testbed), umožňující testování nejmodernějších smart a IoT technologií ve zmenšeném měřítku. Dále své prezentace v&nbsp;této oblasti přednesli školitelé ze společnosti IQRF Alliance, Ivona Spurná a Dalibor Šíma. Součástí semináře byly i praktické ukázky IQRF technologie a účastníci si tuto technologii mohli sami vyzkoušet a otestovat.</p> <p>Další seminář na toto téma opět proběhne 28. 11. 2018 v&nbsp;prostorách Fakulty elektrotechnické, ZČU.</p> <p>Prosíme zájemce, aby se registrovali&nbsp;<a href="https://www.iqrfalliance.org/calendar/iqrf-iot-roadshow-2nd-university-of-we stern-bohemia-in-pilsen" target="_blank">zde</a>, jelikož kapacita učebny je omezená.</p> <p>Všem registrovaným potvrdíme e-mailem přihlášení před konáním akce.</p> <p><img alt="_MG_5835" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5835.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5838" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5838.jpg" /></p> Fri, 12 Oct 2018 08:33:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_12_IoT_seminar.html 2018-10-12T08:33:00Z