Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Tři nové projekty https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_06_18_program_theta.html <p style="text-align: left;">Regionální inovační centrum Elektrotechniky získalo celkem tři projekty v&nbsp;rámci programu Théta.</p> <p style="text-align: justify;">Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, nových technologií a systémových prvků s&nbsp;vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v&nbsp;praxi a projektech s dlouhodobou technologickou perspektivou. Cílů programu bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v&nbsp;oblasti energetiky.</p> <p style="text-align: justify;">RICE bude participovat v následujícíh projektech:</p> <ul style="list-style-type: circle;"> <li style="text-align: justify;">Ex-core měření neutronového toku pro reaktory IV. generace dataPartner s.r.o. ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež s.r.o.</li> <li style="text-align: justify;">H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku ve spolupráci s&nbsp;Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a s akciovou společností&nbsp;LISS&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;">Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu ve spolupráci s&nbsp;Českým vysokým učením technickým v Praze, Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. a Vysokou školou ekonomickou v Praze</li> </ul> Mon, 18 Jun 2018 12:01:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_06_18_program_theta.html 2018-06-18T12:01:00Z ESCO 2018 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_06_10_Esco.html <p style="text-align: left;">Ve dnech 3. – 8. 6. 2018 se v Plzni v konferenčních sálech plzeňského pivovaru uskutečnil již 6. ročník mezinárodní konference ESCO 2018, tématicky zaměřené na moderní trendy ve výpočetních metodách. Letošní ročník byl zaměřen převážně na exascale computing na velkých výpočetních clusterech.</p> <p style="text-align: justify;">Konference byla organizována prof. Pavlem Šolínem ze společností NClab sídlící ve Spojených státech ve spolupráci s Katedrou teoretické elektrotechniky Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř 200 vědců a studentů z různých oborů. Mezi klíčové oblasti zájmu konference patřily výpočetní trendy v elektromagnetismu, strukturální mechanice, kvantové fyzice nebo chemii, numerické modely multifyzikálních problémů, cloudové a GPU výpočty.</p> <p style="text-align: justify;">V průběhu konference v rámci zvaných přednášek vystoupili přední světové kapacity jako např. Tzanio Kolev (Lawrence Livermore National Laboratory, U.S.A.), Rob Neely (Lawrence Livermore National Laboratory, U.S.A.), Krzysztof Podgórski (Lund University, Lund, Sweden), John Whiteman (Brunel University, London, United Kingdom) nebo Barbara Wohlmuth (Technical University of Munich, Germany).</p> <p style="text-align: justify;">Součástí konference bylo udílení ocenění za nejlepší příspěvek „Best Poster Award”, který získali Jan Nikl z Fyzikálního ústavu AV ELI Beamlines, Miklos Kuczmann z Széchenyi István University v Győru a Karel Pavlíček z KTE FEL Západočeské univerzity v Plzni. Vybrané příspěvky budou publikovány v prestižních vědeckých časopisech s impakt faktorem.</p> <p style="text-align: justify;">V průběhu konání nechyběli samozřejmě ani zajímavé workshopy a poster sekce, které doplňovaly hlavní programové části. Součástí konference byl již tradičně bohatý společenský program, při kterém mohli účastníci neformálně navázat nové kontakty. V průběhu pondělního večerního programu měli možnost shlédnout ohnivou show nebo ukázku gotického rytířského klání, to vše za doprovodu historické hudby.</p> <p style="text-align: justify;">Více informací naleznete&nbsp;<a href="http://www.esco2018.femhub.com/" target="_blank">zde</a>.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="IMG_8522_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_8522_web.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="IMG_8517_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_8517_web.jpg" /></p> <p><img alt="_VKP5800_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_VKP5800_web.jpg" /></p> Mon, 18 Jun 2018 09:46:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_06_10_Esco.html 2018-06-18T09:46:00Z FEL a Ručičky kraje v Plzni https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_06_12_Rucicky_kraje.html <p style="text-align: justify;">Na prezentaci technických oborů „Ručičky kraje“ v&nbsp;Plzni nechyběli studenti z&nbsp;Fakulty elektrotechnické.</p> <p style="text-align: justify;">V&nbsp;úterý 12. 6. proběhla na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje prezentace technických a přírodovědných oborů škol zřízených Plzeňským krajem. Na návštěvníky čekalo celkem 26 stánků s&nbsp;kuriózními výrobky. Akce byla zaměřená na žáky základních a středních škol, aby podpořila jejich zájem o technické a přírodní obory.</p> <p style="text-align: justify;">U stánku FEL našla veřejnost oblíbený hasičský oblek, ale také tištěnou elektroniku, smart textilie a hexapod – šestinohý, na dálku ovládaný robot. K&nbsp;veškerým dotazům byli k&nbsp;dispozici studenti fakulty Jiří Navrátil a Ondřej Lufinka, kteří demonstrovali technické dovednosti prezentovaných výsledků.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="20180612_101809_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/20180612_101809_web.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="20180612_095003_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/20180612_095003_web.jpg" /></p> Thu, 14 Jun 2018 17:23:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_06_12_Rucicky_kraje.html 2018-06-14T17:23:00Z Přeshraniční „Fórum elektrotechnika“ 26.06.2018 v Plzni https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2018_06_13_forum_elektrotechnika <p>„Fórum elektrotechnika", které se koná v úterý, 26. června 2018 v Plzni, chce povzbudit setkání podniků, vysokých škol a výzkumných zařízení z oblasti Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV).</p> Wed, 13 Jun 2018 14:09:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2018_06_13_forum_elektrotechnika 2018-06-13T14:09:00Z Mezi vystavovateli na Veletrhu vědy je i ZČU https://rice.zcu.cz/sites/fel/cz/odkazy/Info/info_1526_Veletrh_vedy <p>Od 7. do 9. června se na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech koná jedna z největších populárně-naučných akcí v ČR - Veletrh vědy. Mezi účastníky nechybí ani Západočeská univerzita.</p> <p>Veletrh vědy, který pořádá Akademie věd ČR, se letos koná už počtvrté a nabízí více než stovku expozic, na nichž se prezentuje přes 80 vystavovatelů. Vedle pracovišť pořadatelské Akademie věd jsou to také vysoké školy a další vědecké instituce a firmy.</p> <p>Formou expozic, přednášek a vědeckých show ukazuje veletrh nejširší veřejnosti to nejzajímavější z české vědy, a to ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Západočeská univerzita návštěvníkům veletrhu představuje projekt studentské formule, na němž se podílejí studenti všech tři technických fakult a Fakulty ekonomické, nebo výsledky práce výzkumníků z Regionálního inovačního centra elektrotechniky - mezinárodně úspěšný chytrý hasičský oblek, chytré textilie a tištěnou elektroniku. Fakulta aplikovaných věd vystavuje interaktivní bludiště, určené především mladším návštěvníkům veletrhu. Zastoupení zde má také Fakulta pedagogická a její katedra matematiky, fyziky a technické výchovy. Prostřednictvím obrazové výstavy se návštěvníci akce mohou seznámit se všemi výzkumnými centry ZČU.</p> <p>Kompletní program a veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Veletrhu vědy.</p> Wed, 06 Jun 2018 07:31:00 GMT https://rice.zcu.cz/sites/fel/cz/odkazy/Info/info_1526_Veletrh_vedy 2018-06-06T07:31:00Z Ocenění za nejlepší článek (Best Paper Award) https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_05_30_Best_paper_Award.html <p>Zástupci Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě Elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se zúčastnili Konference elektro 2018 v Mikulově pod záštitou Fakulty Elektrotechnické Žilinské univerzity, kde prezentovali své odborné články z oblasti výkonové elektroniky a bezdrátového nabíjení.</p> <p>Konference se zúčastnili také světové kapacity jako např. rakouský profesor Helmut Weis či italský zástupce Mario Cacciato, tedy přední odborníci v oboru pohonů a výkonové elektroniky. Své články prezentovali výzkumníci RICE Vladimír Kindl, Bohumil Skala, Pavel Drábek, Martin Zavřel a Lukáš Veg, kteří prezentovali své články v sekci Power Electronics and Autotronics, přičemž Best Paper Award získal článek „Inductive coupling system for E-bike wireless charging“, jehož hlavním autorem je Vladimír Kindl.</p> <p>Akce se za Fakultu Elektrotechnickou účastnili i další pracovníci a své články představili v&nbsp;oborech zaměřených na materiálový výzkum a trendy v&nbsp;teoretickém, aplikovaném a biomedicínském inženýrství.</p> Wed, 30 May 2018 08:36:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_05_30_Best_paper_Award.html 2018-05-30T08:36:00Z Návštěva Izraelského velvyslance https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_05_16_Izraelsky_velvyslanec.html <p>Izraelský velvyslanec Daniel Meron navštívil výzkumné prostory Fakulty Elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).</p> <p>Největší zájem projevil při prohlídce Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE), když mu byl představen chytrý hasičský oblek SmartPRO. Svou pozornost dále soustředil na transfer technologií a možnost spolupráce s fakultou, ze které by v následujících letech mohly vzniknout další zajímavé produkty.</p> Tue, 15 May 2018 08:12:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_05_16_Izraelsky_velvyslanec.html 2018-05-15T08:12:00Z Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_03_16_Oceneni_letectvi.html <p>Deset jednotlivců a tři kolektivy dnes převzali z rukou členů podvýboru Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny pro letectví a vesmírný program a Rady pro výběr oceněných, působící při tomto podvýboru, ocenění za celoživotní přínos pro československé letectví, kosmonautiku a jejich propagaci za rok 2017.</p> <p>Mezi oceněnými byl také kolektiv pod vedením Ing. Vladimíra Dániela, Ph.D. &nbsp;z&nbsp;VZLÚ za úspěšnou realizaci projektu české nanodružice VZLUSAT-1, jehož významnou součástí je tým z&nbsp;Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické ZČU v&nbsp;Plzni (Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., Ing. Ivo Veřtát, Ph.D., Ing. Richard Linhart, Ph.D., Ing. Aleš Voborník, Ph.D., Ing. Michal Pokorný, Ph.D. a další).</p> Tue, 20 Mar 2018 10:49:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_03_16_Oceneni_letectvi.html 2018-03-20T10:49:00Z Fakulta elektrotechnická bude rok využívat Volkswagen e-Golf https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_03_13_Smart_city_konference.html <p>Zástupci Fakulty elektrotechnické (FEL) převzali v den konání 6. diskusního fóra Smart City Plzeň elektromobil Volkswagen e-Golf. K ročnímu testování ho fakultě zapůjčila společnost Porsche Česká republika.</p> <p>Automobilka je partnerem programu Smart City a poskytnutím elektromobilu se rozhodla ocenit, že Západočeská univerzita se zúčastnila soutěže Český energetický projekt, stavba, inovace s největším počtem studentských prací. Soutěž má mimo jiné podpořit zájem o studium technických oborů na univerzitách v ČR i koncept Smart City. Spojujícím článkem uvedené soutěže a konference Smart City je společnost TOP EXPO, která ve spolupráci s partnery obě akce pořádá.</p> <p>Krátce před zahájením 6. ročníku diskusního fóra Smart City, které se uskutečnilo v úterý 13. března v budově Fakulty elektrotechnické, tak děkan Zdeněk Peroutka a proděkan pro vědu Jiří Hammerbauer převzali automobil k ročnímu testování. Slavnostnímu aktu byli přítomni také prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek a emeritní rektor ZČU Zdeněk Vostracký.</p> <p>Fakulta plánuje vůz využít k propagačním akcím jak z hlediska e-mobility, tak i z hlediska podpory zájmu o tyto moderní technologie, a to nejen u stávajících studentů, ale také u potenciálních uchazečů o studium na FEL.</p> <p><em>Zdroj:&nbsp;https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1381</em></p> Tue, 13 Mar 2018 15:41:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_03_13_Smart_city_konference.html 2018-03-13T15:41:00Z Odborníci z RICE zajišťují větší spolehlivost přijímačů koncentrované fotovoltaiky https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_02_28_koncentrovana_fotovoltaika.html <p>Vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické (FEL) vyvinuli novou technologii pro vytváření pokročilých přijímačů slunečního záření využívaných v systémech koncentrované fotovoltaiky. Zajistili jejich vyšší výkonnost, spolehlivost a životnost.</p> <p>„Na RICE vyvíjíme keramické moduly s čipem, tedy samotným přijímačem slunečního záření, které jsou jádrem celého systému,“&nbsp;popisuje Jan Řeboun z inovačního centra RICE Západočeské univerzity, které je zapojené do mezinárodního projektu ASES, jehož vedoucím je francouzská společnost ERYMA. Ta se zabývá výrobou kamerových a senzorových zabezpečovacích systémů například pro jaderné elektrárny, vodojemy a podobná zařízení, nacházející se často na odlehlých územích, pro jejichž napájení je potřeba zajistit nezávislý zdroj trvalé dodávky elektrické energie, jakou poskytují obnovitelné zdroje. Vedle ZČU jsou součástí konsorcia další tři subjekty - španělský výzkumný ústav TECNALIA, madridská společnosti BSQ a česká firma ELCERAM, která bude keramické moduly vyrábět.</p> <p>Velkoplošný čip z křemíku, používaný v běžných solárních článcích, nahrazuje koncentrovaná fotovoltaika čipem z materiálu na bázi sloučenin galia a arsenu o rozměrech 7x7 milimetrů umístěným pouze lokálně, a to pod optickou čočku velkou 25x25 cm, která 820krát koncentruje sluneční záření. Díky sledovači slunečního záření se panel s koncentrovanou fotovoltaikou natáčí za sluncem, a záření tak dopadá vždy na čočku. Akceptační úhel ještě zvyšuje sekundární optika, která odráží sluneční záření tak, aby směřovalo přesně do přijímače. Umístěna je mezi modulem a hlavní čočkou.&nbsp;„Křemík je strategický a poměrně drahý materiál. Jeho nahrazení optikou přináší materiálové i cenové úspory,“&nbsp;upozorňuje Jan Řeboun na jednu z výhod koncentrované fotovoltaiky. Další výhodou je skutečnost, že dosahuje ve srovnání s konvenční fotovoltaikou dvojnásobné účinnosti, což je podle Jana Řebouna dáno využitím daleko sofistikovanějších čipů, obsahujících tři fotodiody, kdy každá sbírá jiné spektrum světla. Podmínkou efektivního využití koncentrované fotovoltaiky je však přímé sluneční záření. Systém je proto vhodný především do oblastí s velkým množstvím slunečných dnů.</p> <p>„Náš přínos je v nové technologii výroby modulů – jak samotného jádra, tak jeho montáže na keramickou destičku. Protože v systémech koncentrované fotovoltaiky se do jednoho malého místa soustředí velké množství energie, museli jsme zajistit dokonalé elektrické propojení čipu s destičkou a jeho vynikající chlazení,“&nbsp;vysvětluje Jan Řeboun. Stabilitu systému dosáhli vědci tak, že destičku, na níž je umístěn čip, potisknou měděnou pastou a vypálí v inertní atmosféře. Měď je přitom pouze na místech, kde je žádoucí, a v tloušťce, která je zapotřebí k odvodu tepla. „Spojení je daleko pevnější a stabilnější než dosud používané technologie, a to i při velkých změnách teplot,“ vysvětluje Jan Řeboun, proč systém vyvinutý v RICE zvyšuje efektivitu a spolehlivost fotovoltaických čipů.</p> <p>Celý panel s přijímači slunečního záření z RICE je od konce února za účelem testování umístěn na střeše Fakulty elektrotechnické ZČU. Testování probíhá i u dalších členů konsorcia. Na ZČU potrvá nejméně do konce května.</p> <p><em>Zdroj:&nbsp;https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1355</em></p> Wed, 28 Feb 2018 15:35:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_02_28_koncentrovana_fotovoltaika.html 2018-02-28T15:35:00Z