Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Oblek SmartPRO 2 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_12_15_Predani_obleku_SmartPRO_2.html <p>V&nbsp;pátek 15. 12. 2017 došlo v&nbsp;prostorech inovačního centra k&nbsp;předání výsledků projektu, kde vznikl ve spolupráci mezi Regionálním inovačním centrem elektrotechniky (RICE) a společností VOCHOC, s.r.o. záchranný hasičský oblek SmartPRO 2.</p> <p>Zástupci z&nbsp;týmu RICE se v&nbsp;pátek setkali se zástupci společnosti VOCHOC, s.r.o., za účelem předání dokončeného projektu, kde výstupním produktem byl chytrý hasičský oblek SmartPRO 2. Jedná se o zjednodušenou verzi obleku SmartPRO, který inovační centrum prezentovalo naposledy na veletrhu Česká Inovace. Light verze měří vnější i vnitřní teplotu, obsahuje aktivní osvětlení, emergency strip a samozřejmě komunikuje s&nbsp;mobilní i tabletovou aplikací.</p> Fri, 15 Dec 2017 13:27:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_12_15_Predani_obleku_SmartPRO_2.html 2017-12-15T13:27:00Z Technologické fórum o Smart textiliích https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_11_08_Smart_textilie.html <p>Na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) proběhlo technologické fórum na téma Chytré textilie, které uspořádaly Poradenská kancelář Horní Falc a Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE).</p> <p>Představení RICE se zhostil provozní ředitel centra, Petr Frýbl, který nastínil aktuálně řešené technologie v IoT, kde na toto téma následně navázal Petr Kašpar, výzkumný pracovník RICE.</p> <p>Účastníci akce se seznámili jak s plzeňskými tak bavorskými firmami, ale především s jejich výzkumnými produkty a ukázkou jejich využití v průmyslu, službách, praxi a i ve výrobě.</p> <p>V pauzách měli zájemci možnost prohlídnout si moderní interiéry inovačního centra, kde je prováděli odborní zaměstnanci.</p> <p>V poslední přednášející etapě se obecenstvo seznámilo s populárnější smart textilií vyvíjenou v RICE a to chytrým hasičským oblekem a rukavicí SmartPro, kterou představil Radek Soukup, výzkumný pracovník centra, a Tomáš Pekař, reprezentant společnosti Holík International.</p> Wed, 08 Nov 2017 16:25:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_11_08_Smart_textilie.html 2017-11-08T16:25:00Z Návštěva francouzského velvyslance na RICE https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_10_30_Francouzsky_velvyslanec.html <p>Francouzský velvyslanec J. E. Roland Galharague si prohlédl výzkumné prostory Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při návštěvě Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni (ZČU).</p> <p>Pan velvyslanec přijal pozvání od rektora ZČU, Miroslava Holečka, který jej oslovil na základě zářiového setkání vedení francouzských a českých univerzit za účelem navázání další spolupráce. &nbsp;</p> <p>Po prohlídce fakult, které Západočeská univerzita (ZČU) nabízí, zavítal pan velvyslanec do RICE, kde ho uvítal děkan Fakulty elektrotechnické (FEL) Jiří Hammerbauer, ředitel RICE Zdeněk Peroutka, provozní ředitel RICE Petr Frýbl a Jana Jiříčková z&nbsp;katedry elektroenergetiky a ekologie FEL. Pan Galharague měl možnost prohlédnout si interiéry výzkumného centra spolu s&nbsp;jejich produkty. Prezentován byl zásahový hasičský oblek včetně rukavic a bot SmartPRO, ale také kompaktní pixelový detektor ionizujících záření FITPix.</p> <p>Delegace následně pokračovala exkurzí Západočeské univerzity a byla zakončena setkáním pana velvyslance s&nbsp;vyučujícími francouzského jazyka v&nbsp;místní kavárně Kulturka. Pozitivním přínosem této návštěvy je náklonost pana velvyslance k&nbsp;rozvoji mobilitních výměn studentů a zaměstnanců ve spolupráci s&nbsp;francouzskými vysokými školami a také podpoření aktivit směřujících k&nbsp;rozšíření výuky francouzštiny.</p> Fri, 03 Nov 2017 14:03:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_10_30_Francouzsky_velvyslanec.html 2017-11-03T14:03:00Z Nový děkan FEL, profesor Zdeněk Peroutka https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_11_06_Volba_dekana.html <p>Akademický senát dnešní volbou rozhodl o novém děkanovi Fakulty elektrotechnické (FEL), jímž se stal profesor Zdeněk Peroutka, ředitel Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) a proděkan FEL pro vědu a strategii. Do funkce děkana nastoupí v&nbsp;březnu 2018 a to na čtyřleté období.</p> Wed, 01 Nov 2017 14:52:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_11_06_Volba_dekana.html 2017-11-01T14:52:00Z Hasičský oblek SmartPRO na Noci vědců https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_10_06_Noc_vedcu.html <p>V&nbsp;plzeňské Techmania Science Center o. p. s. byla v&nbsp;pátek 6. 10. 2017 k&nbsp;vidění expozice Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) a Fakulty strojní, Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni (ZČU), jakožto součást třináctého ročníku oblíbené celorepublikové akce Noc vědců.</p> <p style="text-align: left;">Regionální inovační centrum elektrotechniky letos prezentovalo chytrý zásahový oblek pro hasiče a profesionální hasičskou techniku, na jehož vývoji se podíleli pracovníci RICE spolu s firmami VOCHOC, Holík International, Elitronic a&nbsp;Applycon. V&nbsp;neposlední řadě měli návštěvníci možnost zhlédnout expozici Fakulty strojní, Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni s&nbsp;názvem Stirlingův motor a vakuový zvon.</p> <p style="text-align: left;">Každý zájemce si mohl vyzkoušet hasičský oblek smartPRO, jehož funkce vysvětlovali a&nbsp;názorně předváděli výzkumníci z&nbsp;inovačního centra. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje mimo jiné umožnil svézt zájemce na hasičské plošině, která vynesla odvážlivce do výše čtyřiceti metrů.</p> <p style="text-align: left;">Hlavním mediálním partnerem akce byla Česká televize, která natáčela svou reportáž v&nbsp;přímém přenosu u stánku hasičských jednotek. Prezentaci unikátního obleku shrnul moderátor Českého rozhlasu – Rádia Junior, v&nbsp;jehož živém vysílání vystupovali zástupci hasičského sboru a výzkumný pracovník RICE doktor Petr Kašpar. Lákadlem večera byla hasičská ukázka obleku smartPRO v&nbsp;praxi, kde měli hosté možnost vidět funkce oděvu v&nbsp;požárním cvičení.</p> Fri, 06 Oct 2017 13:09:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_10_06_Noc_vedcu.html 2017-10-06T13:09:00Z Návštěva společností ITRI Taiwan a TEKK https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_10_05_Navsteva_ITRI_Taiwan_a_TEKK.html <p style="text-align: left;">Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) přivítalo ve svých prostorech společnosti ITRI Taiwan (Industrial Technology Research Institute, Taiwan) a TEKK (Tchajpejská ekonomická a kulturní kancelář v Praze).</p> <p style="text-align: left;">Zástupci společnosti ITRI Taiwan, neziskové organizace zabývající se výzkumem, vývojem a technologickými službami s tradicí již od roku 1973, spolu s představiteli TEKK navštívili vědecko-výzkumná pracoviště Západočeské univerzity v Plzni, a proto nevynechali ani Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE).</p> <p style="text-align: left;">Po prohlédnutí si unikátních interiérů a technického zázemí našeho centra, zakončila tuto prohlídku ukázka obleku pro hasiče smartPRO, na jehož vývoji se podíleli výzkumní pracovníci RICE.</p> Tue, 03 Oct 2017 12:30:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_10_05_Navsteva_ITRI_Taiwan_a_TEKK.html 2017-10-03T12:30:00Z Konference PRECEDE 2017 proběhla úspěšně na RICE https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_09_06_Konference-PRECEDE2017_ukoncena.html <p>Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni pořádalo mezinárodní konferenci „PRECEDE 2017“. Konference probíhala ve dnech 5. a 6. září v&nbsp;prostorách výzkumného centra RICE.</p> <p>Letošní ročník pořádaný pod záštitou profesora Kennela z Technické univerzity v Mnichově a&nbsp;profesora Peroutky z RICE / FEL navazoval na předchozí úspěšnou konferenci konanou v&nbsp;roce 2015 ve Valparaísu v Chile. Tématem přednášek a následných diskusí byly nové algoritmy řízení výkonové elektroniky využívající matematický model. Tento přístup se nazývá prediktivní řízení.</p> <p>Prediktivní řízení poskytuje moderní a vysoce efektivní nástroje pro řízení výkonové elektroniky, měničů a elektrických pohonů. Uplatní se při řízení technologických procesů v&nbsp;průmyslu a&nbsp;v&nbsp;energetice, časté jsou jeho aplikace v&nbsp;oblasti řízení pohonů dopravních prostředků. Použití prediktivního řízení nabízí řadu výhod: velmi intuitivní přístup, bez nutnosti lineárních regulátorů a modulátorů, jednoduché zahrnutí nelinearity a omezení apod.</p> <p>Cílem konference bylo diskutovat aktuální problémy v&nbsp;tomto přístupu jako jsou robustnost a&nbsp;stabilita použitých metod, identifikace / odhad parametrů, problémy s&nbsp;implementací a&nbsp;případové studie.</p> <p>Sympózia se účastnilo 35 odborníků z&nbsp;11 zemí, od Asie po Ameriku. Z&nbsp;Číny, Taiwanu, Íránu, Jihoafrické republiky, Chile. Evropské země zastupovali účastníci z&nbsp;Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemí, Finska a pořádající České republiky. Kromě odborníků z&nbsp;akademické sféry se sympozia účastnili také odborníci z&nbsp;průmyslových podniků.</p> <p>Podle doc. Šmídla, organizačního tajemníka sympozia, je hlavní devizou konference PRECEDE upřednostnění kvality před kvantitou. „Účastníkům sympozium poskytuje platformu pro detailní rozbor problematiky, po ústní prezentaci je vyčleněna dlouhá doba pro diskusi“.&nbsp;</p> <p>Odkaz na stránky konference (včetně fotek): <a href="https://precede2017.zcu.cz/" target="_blank">Konference PRECEDE 2017</a></p> <p><img alt="PRECEDE2017_1" src="/cz/media/news/.imagegallery/PRECEDE2017_1.JPG" /><img alt="PRECEDE2017_3" src="/cz/media/news/.imagegallery/PRECEDE2017_3.JPG" /><img alt="PRECEDE2017_2" src="/cz/media/news/.imagegallery/PRECEDE2017_2.JPG" /><img alt="PRECEDE2017_4" src="/cz/media/news/.imagegallery/PRECEDE2017_4.JPG" /></p> Wed, 06 Sep 2017 11:28:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_09_06_Konference-PRECEDE2017_ukoncena.html 2017-09-06T11:28:00Z Naši kolegové se zúčastnili prestižní konference COMPUMAG 2017 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-06-27-Compumag-2017.html <p>Výzkumníci z týmu Matematicko-fyzikální modelování z RICE se minulý týden zúčastnili prestižní konference COMPUMAG 2017, která se koná jednou za dva roky a jde o významné sympozium zaměřené na numerické metody v elektromagnetismu.</p> <p>Konference je pořádána pod záštitou společnosti International Compumag Society. Konference se zúčastnilo zhruba 400 vědců z oboru teoretické elektrotechniky a aplikované matematiky. Letos se konala ve městě Daejeon v&nbsp;Jižní Koreji. Aktivními účastníky konference byli&nbsp;(foto zleva) Ing. František Mach, Ing. David Pánek a doc. Pavel Karban.<br /> Webové stránky konference:&nbsp; <a href="http://www.compumag2017.com/" target="_blank">http://www.compumag2017.com/</a></p> Tue, 27 Jun 2017 12:42:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-06-27-Compumag-2017.html 2017-06-27T12:42:00Z Elektrické pohony roztočí na dva dny dění na FEL https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_06_05_Konference-Pohony.html <p>Odborníci na elektrické pohony budou 6. a 7. června diskutovat o novinkách a trendech na jubilejním 35. ročníku celostátní Konference o elektrických pohonech.Místem konání konference je tradičně Fakulta elektrotechnická ZČU.</p> <p></p> <p></p> <p>V úterý 6. června jsou na programu jednání ve čtyřech odborných blocích, která budou pokračovat i ve středu. Program konference je doplněn posterovou sekcí a exkurzí do výzkumných a vývojových laboratoří fakultního výzkumného centra RICE.</p> <p>Příspěvky na konferenci sledují moderní trendy v oboru – elektromobilitu (vozidla hybridní, bateriová, s bezdrátovým dobíjením), udržitelnost solárních elektráren, použití moderních regulačních algoritmů, aspekty průmyslu 4.0, Smart City a další.<br />Více informací a program naleznete na stránkách <a href="https://www.pohony.zcu.cz/" target="_blank">konference</a>.</p> <p><img alt="_MG_5245" height="254" title="_MG_5245" style="width: 381px;" src="/cz/media/news/.imagegallery/_MG_5245.JPG" /></p> <p><img alt="ELPO4" height="254" title="ELPO4" style="width: 381px;" src="/cz/media/news/.imagegallery/ELPO4.jpg" /></p> <p><img alt="ELPO3" height="254" title="ELPO3" style="width: 381px;" src="/cz/media/news/.imagegallery/ELPO3.jpg" /></p> <p><img alt="ELPO2" height="253" title="ELPO2" style="width: 380px;" src="/cz/media/news/.imagegallery/ELPO2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="ELPO1" height="254" title="ELPO1" style="width: 381px; float: left;" src="/cz/media/news/.imagegallery/ELPO1.jpg" /></p> Mon, 05 Jun 2017 13:59:52 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_06_05_Konference-Pohony.html 2017-06-05T13:59:52Z