Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Spolupracujeme se silnými a významnými partnery https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-03-31-Spolupracujeme-se-silnymi-a-vyznamnymi-partnery-.html <p>Firma ABB byla jedním z dodavatelů vybavení do halové laboratoře našeho výzkumného centra. O spolupráci pak vzniklo následující video, které společnost uvolnila pro své průmyslové partnery.</p> <p><iframe width="560" height="315" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/6Kq1zVemnnk" frameborder="0"></iframe></p> <p>Více informací <a href="http://www.abb.com/cawp/seitp202/bdec6dac255f85b8c12580f0004bbe8a.aspx" target="_blank">zde</a></p> Fri, 31 Mar 2017 10:29:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-03-31-Spolupracujeme-se-silnymi-a-vyznamnymi-partnery-.html 2017-03-31T10:29:00Z Chytrý zásahový oblek pro hasiče si z Brna odváží cenu Zlatý Ampér https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_03_22_Zlaty-Amper.html <p>Ocenění Zlatý Ampér získal včera chytrý zásahový oblek smartPRO na letošním 25. ročníku veletrhu AMPER v&nbsp;Brně. Po prosincovém vítězství v&nbsp;mezinárodním předkomerčním tendru v&nbsp;rámci projektu Smart@Fire je to další úspěch českého konsorcia sdružujícího výzkumný tým z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společností VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon. Fakulta elektrotechnická získala toto ocenění také v&nbsp;roce 2013, kdy byl oceněn modulární řídicí systém REMCS. </p> <p>Porota ocenila především to, že tento speciální oblek je na rozdíl od běžného zásahového obleku vybaven senzorovými a komunikačními systémy, které zvyšují aktivní bezpečnost hasičů.</p> <p>„Oblek zajišťuje měření fyziologických funkcí hasiče a vyhodnocuje pozici hasiče a jeho polohu na mapě, a to i v místech, kde není k dispozici signál GPS.&nbsp; K určování polohy využívá unikátní inerciální navigační systém,“ uvedl předseda poroty Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. &nbsp;<br /> Porotu zaujaly i další funkce chytrého obleku. „Jednou z&nbsp;nich je aktivní osvětlení s funkcí automatické aktivace v šeru a automatická aktivace alarmu v&nbsp;případě překročení nastavených limitů. &nbsp;Všechna měřená data jsou po celou dobu zásahu ukládána v řídící jednotce obleku a plní tak funkcí tzv. Černé skříňky. Data jsou dále bezdrátově přenášena do velitelského tabletu, kde je možné zobrazit stav až 12 hasičů,“ doplnil Vrba.</p> <p>Exponáty hodnotí odborná porota složená z&nbsp;odborníků například&nbsp; z&nbsp;ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, STU Bratislava a&nbsp;TU Košice.&nbsp;</p> Wed, 22 Mar 2017 09:28:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_03_22_Zlaty-Amper.html 2017-03-22T09:28:00Z Bojujeme o Zlatý Ampér https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_3_21_Veletrh-Amper-1.-den.html <p>V Brně dnes začal veletrh AMPER 2017. Mezi prvními návštěvníky našeho stánku byli členové poroty soutěže Zlatý Amper.</p> <p>Porota si přišla prohlédnout chytrý zásahový oblek pro hasiče, který jsme do soutěže přihlásili. Kromě obleku však na našem stánku vidíte i další zajímavé věci. Najdete nás v&nbsp;hale V&nbsp;pod číslem 8.22. Těšíme se na vaši návštěvu.</p> Tue, 21 Mar 2017 11:09:20 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_3_21_Veletrh-Amper-1.-den.html 2017-03-21T11:09:20Z V Brně se chystá veletrh AMPER a nebudeme na něm chybět https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-03-09_AMPER.html <p>Zveme vás k prohlídce našeho stánku na letošním ročníku veletrhu AMPER v Brně. Uskuteční se od 21. do 24. března na brněnském výstavišti. Najdete nás v hale V, řada 8, stánek č. 8.22.</p> <p>Prohlédnout si můžete jedinečné chytré obleky pro hasiče, které na sklonku loňského roku slavily úspěch v&nbsp;Evropě, když jako jediné splnily podmínky náročného předkomerčního tendru vyhlášeného Němckem, Francií a Belgií. Tyto obleky budou také soutěžit o Zlatý Ampér. <br /> Pokud vás zajímá, jak vlastně ve skutečnosti vypadá záření kolem nás, co je to Alfa, Beta, Gama částice a čím taková částice projde, pak se určitě zastavte u detektoru částic. <br /> K vidění toho bude samozřejmě mnohem víc a navíc se můžete od našich výzkumníků přímo na stánku dozvědět i další zajímavosti, nebo se zeptat na věci, které vás zajímají.</p> Thu, 09 Mar 2017 11:02:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017-03-09_AMPER.html 2017-03-09T11:02:00Z Hasičské obleky českého konsorcia dobyly Evropu https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-12-19-Hasicske-obleky-ceskeho-konsorcia-dobyly-Evropu-.html <p>Výzkumný tým RICE pod vedením docenta Aleše Hamáčka zaznamenal obrovský úspěch v Evropě. Chytré hasičské zásahové obleky, na jejichž vývoji se tým podílel společně s firmami VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon, byly v předkomerčním tendru (Pre-commercial procurement tender) označeny jako nejlepší.</p> <p>Tři roky trvajícího tendru, který byl zorganizován v rámci FP7 projektu nazvaného Smart@fire, se zúčastnilo na 54 konsorcií z celé Evropy. Na finální konferenci v Bruselu, bylo české konsorcium jediné, které splnilo veškerá kritéria tendru včetně závěrečných testů. Ukázalo se, že má také velký technologický náskok oproti dalším potenciálním dodavatelům, a výrazně se tak zvyšují jeho šance v chystaných výběrových řízeních na dodávku chytrých hasičských obleků pro hasiče ze čtyř evropských zemí. Ty jsou v následujících třech letech připraveny za tyto technologie zaplatit přibližně 15 milionů eur.</p> <p><img height="439" title="konsorcium_web" style="width: 672px;" alt="konsorcium_web" src="/cz/media/news/.imagegallery/konsorcium_web.jpg" /></p> <p>Zástupci českého konsorcia (zleva): Fabrizio Pucci (Dune sistemi s.r.l.), Milan Baxa (Applycon), Roman Kotrč (Elitronic), Radek Soukup (RICE), Aleš Hamáček (RICE), Tomáš Pekař (Holík International), Petr Loukora (VOCHOC),&nbsp;Michal Homolka (VOCHOC), Petr Kašpar (RICE), dole sedící Tomáš Chaloupek (Elitronic).</p> <p></p> Mon, 19 Dec 2016 10:54:55 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-12-19-Hasicske-obleky-ceskeho-konsorcia-dobyly-Evropu-.html 2016-12-19T10:54:55Z Slavný Třebechovický Proboštův betlém pohání systém navržený odborníky z RICE https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-12-08-Trebechovicky-betlem.html <p>Výzkumníci z&nbsp;našeho centra se podíleli na restaurování národní kulturní památky – Třebechovického Proboštova betlému. V květnu letošního roku zprovoznili nový pohon a koncem listopadu dokončili instalaci zabezpečovacího systému. Betlém je nyní připraven ukázat se v&nbsp;celé své kráse návštěvníkům, kteří během adventu zavítají do Třebechovického muzea betlémů.</p> <p>Na jaře letošního roku oslovili výzkumníky z RICE restaurátoři s&nbsp;prosbou, zda by jim mohli pomoci s&nbsp;modernizací pohonu betlému. „Byla to pro nás výzva a zároveň radost smíšená s&nbsp;hlubokou odpovědností – opravou národní kulturní památky se nezabýváme každý týden,“ říká Pavel Turjanica, který se společně s&nbsp;kolegou Janem Molnárem na opravě podílel. Jako předchozí pohon sloužil od 80. let minulého století motor z&nbsp;vyřazené pračky. Ten sice fungoval, ale vůbec nebyl šetrný k dřevěným mechanismům betlému. Odborníci z&nbsp;RICE jej proto vyměnili za moderní pohon s&nbsp;asynchronním motorem řízený&nbsp;frekvenčním měničem, který disponuje pomalým rozběhem na požadovanou rychlost, aby jedinečné dřevěné převody příliš netrpěly nebo nedošlo k&nbsp;jejich poškození.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Proboštův betlém byl po restauraci slavnostně znovu představen veřejnosti 12. května. V&nbsp;průběhu prací ale vyšlo najevo, že by bylo třeba zabezpečit i samotnou dřevěnou mechaniku betlému proti poškození. „Doplnili jsme proto betlém o zabezpečovací systém. Jeho součástí je 12 laserových čidel, která neustále snímají pohyby předem vytipovaných částí mechaniky. Pokud se pohyb některé z&nbsp;nich změní nebo dokonce zastaví, systém změnu vyhodnotí, okamžitě vypne pohon a&nbsp;signalizuje, ve&nbsp;které části rozsáhlého mechanismu došlo k&nbsp;potížím,“ doplňuje.</p> <p>Unikátní dřevěný mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla, vytvořený před více než sto lety, je nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem u nás a tvoří ho přes dva tisíce vyřezávaných dílů. V&nbsp;roce 1999 byl prohlášen jako zatím jediný betlém v České republice za národní kulturní památku.</p> <p>Video ke shlédnutí:</p> <p><iframe width="670" height="380" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://www.youtube.com/embed/EEQO7353_l8" frameborder="0"></iframe></p> <p></p> <p>Fotky z průběhu instalace:</p> <p><img title="betlém 1" style="width: 670px;" alt="betlém 1" src="/cz/media/news/.imagegallery/betlem-1.jpg" height="533" /></p> <p></p> <p><img title="Betlém 3" style="width: 671px;" alt="Betlém 3" src="/cz/media/news/.imagegallery/Betlem-3.jpg" height="503" /></p> <p></p> <p><img title="Betlém 2" style="width: 671px;" alt="Betlém 2" src="/cz/media/news/.imagegallery/Betlem-2.jpg" height="502" /></p> Thu, 08 Dec 2016 13:20:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-12-08-Trebechovicky-betlem.html 2016-12-08T13:20:00Z Chytré obleky pro hasiče byly k vidění při cvičném požáru v restauraci Na Spilce https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-21-11Chytre-obleky-pri-zasahu-v-restauraci-Na-Spilce.html <p>Dnes ráno se uskutečnil cvičný zásah hasičů v restauraci Na Spilce v plzeňském pivovaru. Hasiči při zásahu použili "chytré obleky", na jejichž vývoji se podílí výzkumný tým z RICE.</p> <p>Speciální oblek pro hasiče&nbsp;&nbsp;smartPRO je vybaven senzory, aktivním osvětlením, alarmem a řídicí jednotkou. Ty společně vytváří systém, který&nbsp;nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje bezpečnost prostředí, ve kterém hasič zasahuje. Měří například vnější&nbsp;i vnitřní teplotu, sleduje vnější i vnitřní vlhkost, vyhodnocuje přítomnost toxických plynů, ale monitoruje i samotné hasiče, jejich pohyb uvnitř hořících prostor a fyziologické funkce.&nbsp;Systém funguje i všude tam, kde není k dispozici GPS signál. Pro monitorování polohy hasiče jsou využity pohybové senzory jako akcelerometr, gyroskop a magnetometr, které jsou umístěny na botě hasiče. Tento systém lokalizace je řešen v úzké spolupráci s italskou firmou Dune. Dalším nezbytným vybavením je "chytrá rukavice", která&nbsp;dokáže měřit i teplotu vzdálených předmětů. Tyto ochranné oděvy vyvinuli výzkumníci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické&nbsp;v rámci společného projektu se společnostmi VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon.</p> <p></p> <p><img height="370" title="mms_img1309978068" style="width: 660px;" alt="mms_img1309978068" src="/cz/media/news/.imagegallery/mms_img1309978068.jpg" /></p> <p></p> <p></p> <p><img height="372" title="mms_img2022821642" style="width: 661px;" alt="mms_img2022821642" src="/cz/media/news/.imagegallery/mms_img2022821642.jpg" /></p> <p></p> <p></p> <p><img height="372" title="mms_img996630178" style="width: 661px;" alt="mms_img996630178" src="/cz/media/news/.imagegallery/mms_img996630178.jpg" /></p> Mon, 05 Dec 2016 11:12:28 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-21-11Chytre-obleky-pri-zasahu-v-restauraci-Na-Spilce.html 2016-12-05T11:12:28Z Zástupci týmu Matematicko-fyzikální modelování z RICE se účastní konference CEFC 2016 na Floridě https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-11-15-CEFC-2016.html <p>Výzkumníci z týmu Matematicko-fyzikální modelování z RICE se v těchto dnech účastní prestižní konference CEFC 2016, která se koná jednou za dva roky a jde o jednu z největších akcí zaměřenou na výpočetní elektromagnetismus.</p> <p>Konference je pořádána pod záštitou IEEE a společnosti International Compumag Society. Sympozia se zúčastní zhruba 500 vědců z oboru teoretické elektrotechniky a aplikované matematiky. Letos se koná v Miami na Floridě. Aktivní účastníky konference jsou&nbsp;(foto zleva)&nbsp;doc. Pavel Karban, Ing. František Mach, prof. Ivo Doležel,&nbsp;Ing. David Pánek a&nbsp;doc. Václav Kotlan.<br />Letošní konference&nbsp;má pro účastníky z našeho centra ještě jeden bonus. Ve středu se rozhodne o tom, zda FEL ZČU v Plzni uspěje se svojí nabídkou na uspořádání této mezinárodní akce v Plzni v roce 2020. O účast se uchází kromě univerzity z České republiky také Řecko a Itálie.</p> <p>Webové stránky konference <a href="http://cefc2016.org/" target="_blank">CEFC 2016</a>.</p> Tue, 15 Nov 2016 08:13:49 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-11-15-CEFC-2016.html 2016-11-15T08:13:49Z Práce organizátorů konference Diagnostika ´16 byla oceněna https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-11-09-Diagnostika16.html <p>Organizátoři mezinárodní konference&nbsp;Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika ´16), kterou pořádá Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni a výzkumné centrum RICE, se dočkali&nbsp;dalšího uznání. Konference se konala letos už podvanácté.</p> <p>Každoroční poctivá práce všech organizátorů z Fakulty elektrotechnické ZČU a jejího výzkumného centra RICE&nbsp;se vyplatila.&nbsp;V&nbsp;těchto dnech byly články z&nbsp;této mezinárodní konference akceptovány a publikovány v IEEE Xplore® online databázi. „To pro všechny autory znamená, že se jejich články dostanou k širšímu okruhy čtenářů a pro naši tradiční konferenci je to ocenění její stoupající odborné úrovně,“ uvedl hlavní organizátor Pavel Trnka.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Odkaz na články <a href="http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?queryText=2016%20Conference%20on%20Diagnostics%20in%20Electrical%20Engineering%20.LB.Diagnostika.RB.&amp;pageNumber=1&amp;newsearch=true" target="_blank">zde</a>.</p> <p><em>FOTO: Hlavní organizátor doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D.</em></p> Wed, 09 Nov 2016 11:48:13 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-11-09-Diagnostika16.html 2016-11-09T11:48:13Z IECON 2016 opět úspěšný https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-11-09-IECON2016-opet-uspesny.html <p>Letošní ročník prestižní světové konference IECON 2016 byl pro účastníky z RICE mimořádně úspěšný. Ocenění, která přivezli, je potvrzením vysoké kvality prezentovaných příspěvků.</p> <p>Ocenění „Best session presentation“ obdrželi výzkumníci Jan Michalík, Martin Brůha a Humphrey Mokom NJAWAH ACHIRI.<br />Konference IECON patří mezi nejprestižnější světové konference v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Letošní 42. ročník se konal na konci října v italské Florencii a účastnilo se ho na 2000 vědců.</p> <p><em>Účastníci konference z RICE. Zleva: Humphrey Mokom NJAWAH ACHIRI, M.Sc., Ing. Martin Brůha, prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D. a Ing. Jan MICHALÍK, Ph.D.</em></p> <p><img title="IECON2016_Michalik" style="width: 481px;" alt="IECON2016_Michalik" src="/cz/media/news/.imagegallery/IECON2016_Michalik.jpg" height="340" /></p> <p><img title="IECON2016_Achiri" style="width: 481px;" alt="IECON2016_Achiri" src="/cz/media/news/.imagegallery/IECON2016_Achiri.jpg" height="341" /></p> <p><img title="IECON2016_Bruha" style="width: 481px;" alt="IECON2016_Bruha" src="/cz/media/news/.imagegallery/IECON2016_Bruha.jpg" height="340" /></p> Wed, 09 Nov 2016 07:23:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2016-11-09-IECON2016-opet-uspesny.html 2016-11-09T07:23:00Z