Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_03_16_Oceneni_letectvi.html <p>Deset jednotlivců a tři kolektivy dnes převzali z rukou členů podvýboru Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny pro letectví a vesmírný program a Rady pro výběr oceněných, působící při tomto podvýboru, ocenění za celoživotní přínos pro československé letectví, kosmonautiku a jejich propagaci za rok 2017.</p> <p>Mezi oceněnými byl také kolektiv pod vedením Ing. Vladimíra Dániela, Ph.D. &nbsp;z&nbsp;VZLÚ za úspěšnou realizaci projektu české nanodružice VZLUSAT-1, jehož významnou součástí je tým z&nbsp;Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické ZČU v&nbsp;Plzni (Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc., Ing. Ivo Veřtát, Ph.D., Ing. Richard Linhart, Ph.D., Ing. Aleš Voborník, Ph.D., Ing. Michal Pokorný, Ph.D. a další).</p> Tue, 20 Mar 2018 10:49:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_03_16_Oceneni_letectvi.html 2018-03-20T10:49:00Z Fakulta elektrotechnická bude rok využívat Volkswagen e-Golf https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_03_13_Smart_city_konference.html <p>Zástupci Fakulty elektrotechnické (FEL) převzali v den konání 6. diskusního fóra Smart City Plzeň elektromobil Volkswagen e-Golf. K ročnímu testování ho fakultě zapůjčila společnost Porsche Česká republika.</p> <p>Automobilka je partnerem programu Smart City a poskytnutím elektromobilu se rozhodla ocenit, že Západočeská univerzita se zúčastnila soutěže Český energetický projekt, stavba, inovace s největším počtem studentských prací. Soutěž má mimo jiné podpořit zájem o studium technických oborů na univerzitách v ČR i koncept Smart City. Spojujícím článkem uvedené soutěže a konference Smart City je společnost TOP EXPO, která ve spolupráci s partnery obě akce pořádá.</p> <p>Krátce před zahájením 6. ročníku diskusního fóra Smart City, které se uskutečnilo v úterý 13. března v budově Fakulty elektrotechnické, tak děkan Zdeněk Peroutka a proděkan pro vědu Jiří Hammerbauer převzali automobil k ročnímu testování. Slavnostnímu aktu byli přítomni také prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Vladimír Duchek a emeritní rektor ZČU Zdeněk Vostracký.</p> <p>Fakulta plánuje vůz využít k propagačním akcím jak z hlediska e-mobility, tak i z hlediska podpory zájmu o tyto moderní technologie, a to nejen u stávajících studentů, ale také u potenciálních uchazečů o studium na FEL.</p> <p><em>Zdroj:&nbsp;https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1381</em></p> Tue, 13 Mar 2018 15:41:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_03_13_Smart_city_konference.html 2018-03-13T15:41:00Z Odborníci z RICE zajišťují větší spolehlivost přijímačů koncentrované fotovoltaiky https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_02_28_koncentrovana_fotovoltaika.html <p>Vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické (FEL) vyvinuli novou technologii pro vytváření pokročilých přijímačů slunečního záření využívaných v systémech koncentrované fotovoltaiky. Zajistili jejich vyšší výkonnost, spolehlivost a životnost.</p> <p>„Na RICE vyvíjíme keramické moduly s čipem, tedy samotným přijímačem slunečního záření, které jsou jádrem celého systému,“&nbsp;popisuje Jan Řeboun z inovačního centra RICE Západočeské univerzity, které je zapojené do mezinárodního projektu ASES, jehož vedoucím je francouzská společnost ERYMA. Ta se zabývá výrobou kamerových a senzorových zabezpečovacích systémů například pro jaderné elektrárny, vodojemy a podobná zařízení, nacházející se často na odlehlých územích, pro jejichž napájení je potřeba zajistit nezávislý zdroj trvalé dodávky elektrické energie, jakou poskytují obnovitelné zdroje. Vedle ZČU jsou součástí konsorcia další tři subjekty - španělský výzkumný ústav TECNALIA, madridská společnosti BSQ a česká firma ELCERAM, která bude keramické moduly vyrábět.</p> <p>Velkoplošný čip z křemíku, používaný v běžných solárních článcích, nahrazuje koncentrovaná fotovoltaika čipem z materiálu na bázi sloučenin galia a arsenu o rozměrech 7x7 milimetrů umístěným pouze lokálně, a to pod optickou čočku velkou 25x25 cm, která 820krát koncentruje sluneční záření. Díky sledovači slunečního záření se panel s koncentrovanou fotovoltaikou natáčí za sluncem, a záření tak dopadá vždy na čočku. Akceptační úhel ještě zvyšuje sekundární optika, která odráží sluneční záření tak, aby směřovalo přesně do přijímače. Umístěna je mezi modulem a hlavní čočkou.&nbsp;„Křemík je strategický a poměrně drahý materiál. Jeho nahrazení optikou přináší materiálové i cenové úspory,“&nbsp;upozorňuje Jan Řeboun na jednu z výhod koncentrované fotovoltaiky. Další výhodou je skutečnost, že dosahuje ve srovnání s konvenční fotovoltaikou dvojnásobné účinnosti, což je podle Jana Řebouna dáno využitím daleko sofistikovanějších čipů, obsahujících tři fotodiody, kdy každá sbírá jiné spektrum světla. Podmínkou efektivního využití koncentrované fotovoltaiky je však přímé sluneční záření. Systém je proto vhodný především do oblastí s velkým množstvím slunečných dnů.</p> <p>„Náš přínos je v nové technologii výroby modulů – jak samotného jádra, tak jeho montáže na keramickou destičku. Protože v systémech koncentrované fotovoltaiky se do jednoho malého místa soustředí velké množství energie, museli jsme zajistit dokonalé elektrické propojení čipu s destičkou a jeho vynikající chlazení,“&nbsp;vysvětluje Jan Řeboun. Stabilitu systému dosáhli vědci tak, že destičku, na níž je umístěn čip, potisknou měděnou pastou a vypálí v inertní atmosféře. Měď je přitom pouze na místech, kde je žádoucí, a v tloušťce, která je zapotřebí k odvodu tepla. „Spojení je daleko pevnější a stabilnější než dosud používané technologie, a to i při velkých změnách teplot,“ vysvětluje Jan Řeboun, proč systém vyvinutý v RICE zvyšuje efektivitu a spolehlivost fotovoltaických čipů.</p> <p>Celý panel s přijímači slunečního záření z RICE je od konce února za účelem testování umístěn na střeše Fakulty elektrotechnické ZČU. Testování probíhá i u dalších členů konsorcia. Na ZČU potrvá nejméně do konce května.</p> <p><em>Zdroj:&nbsp;https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1355</em></p> Wed, 28 Feb 2018 15:35:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_02_28_koncentrovana_fotovoltaika.html 2018-02-28T15:35:00Z Inaugurace nového děkana https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_02_28_Inaugurace.html <p>Dne 28. 2. 2018 proběhla inaugurace nového děkana Fakulty elektrotechnické ZČU profesora Zdeňka Peroutky.&nbsp;</p> <p>Funkci převzal od svého předchůdce docenta Jiřího Hammerbauera, jenž zastával post děkana po dvě funkční období.</p> Wed, 28 Feb 2018 15:17:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_02_28_Inaugurace.html 2018-02-28T15:17:00Z RICE má nejmodernější konfokální mikroskop v Evropě https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_02_01_Konfokalni_mikroskop.html <p>Vědci z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při Fakultě elektrotechnické převzali ve čtvrtek 1. února od zástupců společnosti Olympus nový typ konfokálního laserového mikroskopu. Přístroj, který zkoumaný objekt zobrazuje ve 3D a dokáže ho zvětšit více než 17 000krát, má pracoviště Západočeské univerzity jako zatím jediné v Evropě.</p> <p>Konfokální laserový mikroskop je unikátní zařízení, které nedestruktivním způsobem umožňuje ve velmi vysokém rozlišení zobrazovat a měřit objekty ve 3D rozměrech.</p> <p>Předchůdce tohoto špičkového přístroje zakoupila katedra technologií a měření na Fakultě elektrotechnické už v roce 2006. Oproti němu je nejmodernější konfokální mikroskop, s nímž budou moci odborníci nyní pracovat, čtyřikrát rychlejší, pořizuje snímky s čtyřikrát větším rozlišením a zkoumané objekty dokáže zvětšit až 17 280krát, což je asi 1,5krát více než u starší verze.</p> <p>Unikátní je schopnost 3D zobrazení, kdy systém ze série nasnímaných vrstev počítačově vytvoří 3D obraz. „Ještě důležitější je, že mikroskop umožňuje ve 3D rozměrech i přesně měřit,“&nbsp;upozorňuje projektový manažer Jan Řeboun z RICE. „Umíme se například podívat do mikroskopických otvorů a změřit jejich hloubku, aniž bychom provedli řez,“&nbsp;vysvětluje. Kromě toho umí mikroskop měřit drsnost zkoumaného povrchu dle platných norem, a to liniově i plošně.</p> <p>Vědci ze ZČU dokáží naměřené výsledky také interpretovat.&nbsp;„Standardní proces je, že na základě objednávky firmy provedeme měření a k němu dodáme zprávu s interpretací výsledků,“&nbsp;popisuje vedoucí katedry technologií a měření Aleš Hamáček. Dodává, že po klimatických komorách je konfokální mikroskop druhým nejčastěji využívaným přístrojem na pracovišti, jež ho používá jak na řešení zakázek firem, tak pro smluvní i vlastní výzkum i pro výuku. Díky zakázkám pro firmy a smluvnímu výzkumu mohlo být zařízení financováno z vlastních prostředků RICE.</p> <p>Uplatnění má konfokální mikroskop zejména pro diagnostiku elektroniky, například pro studium defektů součástek a pájených spojů či pro měření miniaturních mechanických dílů, jako jsou například optické prvky osvětlovacích soustav automobilů.&nbsp; Využití může být ale velmi rozmanité. Odborníci z RICE už na základě zadání svých kolegů z katedry archeologie diagnostikovali s jeho pomocí pravěké kostěné a kamenné nástroje a vytvořili jejich 3D modely včetně vrypů a dalších detailů, z nichž lze zjistit způsob opracování těchto nástrojů. Pracovali ale i na zakázkách pro stomatology či výrobce gramofonových desek.</p> <p>Nyní budou odborníci z RICE využívat nejnovější model konfokálního mikroskopu společnosti Olympus, jejímž referenčním pracovištěm RICE je.&nbsp;„Společnost Olympus si váží spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a těší nás, že jí můžeme jako prvnímu pracovišti v Evropě dodat nejnovější model konfokálního laserového mikroskopu LEXT. Jako přednímu světovému výrobci inovativních technologií a zařízení je nám ctí, že toto špičkové výzkumné centrum bude používat naše zařízení,“&nbsp;uvedla během předání mikroskopu Alena Němečková z Olympus Czech Group.&nbsp;„Těšíme se na další spolupráci ve formě společných aktivit, jako jsou aplikační odborné workshopy a semináře,“&nbsp;dodala.</p> <p><em>Zdroj:&nbsp;https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1306</em></p> Thu, 01 Feb 2018 15:25:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_02_01_Konfokalni_mikroskop.html 2018-02-01T15:25:00Z Profesor Pavel Karban https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_01_23_Pavel_Karba_profesor.html <p>Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D., vedoucí katedry teoretické elektrotechniky a vedoucí týmu matematicko-fyzikálního modelování, byl 22. 1. 2018 jmenován profesorem.</p> <p>Hlavní odbornou doménou profesora Karbana je výzkum v oblasti numerických metod a jejich implementace. <br /> Ve spolupráci s univerzitou RENO z USA vznikla myšlenka vlastního softwaru pro řešení fyzikálních polí, které se profesor Karban ujal a dlouhodobě se usilovně věnuje vývoji softwaru s&nbsp;názvem Agros. <br /> V neposlední řadě je jeho činnost několika posledních let věnována i matematickému modelování akustických polí.</p> Tue, 23 Jan 2018 15:31:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_01_23_Pavel_Karba_profesor.html 2018-01-23T15:31:00Z Oblek SmartPRO 2 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_12_15_Predani_obleku_SmartPRO_2.html <p>V&nbsp;pátek 15. 12. 2017 došlo v&nbsp;prostorech inovačního centra k&nbsp;předání výsledků projektu, kde vznikl ve spolupráci mezi Regionálním inovačním centrem elektrotechniky (RICE) a společností VOCHOC, s.r.o. záchranný hasičský oblek SmartPRO 2.</p> <p>Zástupci z&nbsp;týmu RICE se v&nbsp;pátek setkali se zástupci společnosti VOCHOC, s.r.o., za účelem předání dokončeného projektu, kde výstupním produktem byl chytrý hasičský oblek SmartPRO 2. Jedná se o zjednodušenou verzi obleku SmartPRO, který inovační centrum prezentovalo naposledy na veletrhu Česká Inovace. Light verze měří vnější i vnitřní teplotu, obsahuje aktivní osvětlení, emergency strip a samozřejmě komunikuje s&nbsp;mobilní i tabletovou aplikací.</p> Fri, 15 Dec 2017 13:27:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_12_15_Predani_obleku_SmartPRO_2.html 2017-12-15T13:27:00Z Technologické fórum o Smart textiliích https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_11_08_Smart_textilie.html <p>Na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) proběhlo technologické fórum na téma Chytré textilie, které uspořádaly Poradenská kancelář Horní Falc a Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE).</p> <p>Představení RICE se zhostil provozní ředitel centra, Petr Frýbl, který nastínil aktuálně řešené technologie v IoT, kde na toto téma následně navázal Petr Kašpar, výzkumný pracovník RICE.</p> <p>Účastníci akce se seznámili jak s plzeňskými tak bavorskými firmami, ale především s jejich výzkumnými produkty a ukázkou jejich využití v průmyslu, službách, praxi a i ve výrobě.</p> <p>V pauzách měli zájemci možnost prohlídnout si moderní interiéry inovačního centra, kde je prováděli odborní zaměstnanci.</p> <p>V poslední přednášející etapě se obecenstvo seznámilo s populárnější smart textilií vyvíjenou v RICE a to chytrým hasičským oblekem a rukavicí SmartPro, kterou představil Radek Soukup, výzkumný pracovník centra, a Tomáš Pekař, reprezentant společnosti Holík International.</p> Wed, 08 Nov 2017 16:25:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_11_08_Smart_textilie.html 2017-11-08T16:25:00Z Návštěva francouzského velvyslance na RICE https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_10_30_Francouzsky_velvyslanec.html <p>Francouzský velvyslanec J. E. Roland Galharague si prohlédl výzkumné prostory Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) při návštěvě Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni (ZČU).</p> <p>Pan velvyslanec přijal pozvání od rektora ZČU, Miroslava Holečka, který jej oslovil na základě zářiového setkání vedení francouzských a českých univerzit za účelem navázání další spolupráce. &nbsp;</p> <p>Po prohlídce fakult, které Západočeská univerzita (ZČU) nabízí, zavítal pan velvyslanec do RICE, kde ho uvítal děkan Fakulty elektrotechnické (FEL) Jiří Hammerbauer, ředitel RICE Zdeněk Peroutka, provozní ředitel RICE Petr Frýbl a Jana Jiříčková z&nbsp;katedry elektroenergetiky a ekologie FEL. Pan Galharague měl možnost prohlédnout si interiéry výzkumného centra spolu s&nbsp;jejich produkty. Prezentován byl zásahový hasičský oblek včetně rukavic a bot SmartPRO, ale také kompaktní pixelový detektor ionizujících záření FITPix.</p> <p>Delegace následně pokračovala exkurzí Západočeské univerzity a byla zakončena setkáním pana velvyslance s&nbsp;vyučujícími francouzského jazyka v&nbsp;místní kavárně Kulturka. Pozitivním přínosem této návštěvy je náklonost pana velvyslance k&nbsp;rozvoji mobilitních výměn studentů a zaměstnanců ve spolupráci s&nbsp;francouzskými vysokými školami a také podpoření aktivit směřujících k&nbsp;rozšíření výuky francouzštiny.</p> Fri, 03 Nov 2017 14:03:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_10_30_Francouzsky_velvyslanec.html 2017-11-03T14:03:00Z Nový děkan FEL, profesor Zdeněk Peroutka https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_11_06_Volba_dekana.html <p>Akademický senát dnešní volbou rozhodl o novém děkanovi Fakulty elektrotechnické (FEL), jímž se stal profesor Zdeněk Peroutka, ředitel Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) a proděkan FEL pro vědu a strategii. Do funkce děkana nastoupí v&nbsp;březnu 2018 a to na čtyřleté období.</p> Wed, 01 Nov 2017 14:52:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2017_11_06_Volba_dekana.html 2017-11-01T14:52:00Z