Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Zařízení pro kompenzaci zemních poruch získalo Zlatý Amper https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/zlaty_amper <p>Porota brněnského veletrhu Amper ocenila exponát Fakulty elektrotechnické ZČU. Je to nová, revoluční technologie světového významu s výrazným tržním potenciálem.</p> Wed, 22 Jun 2022 06:31:44 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/zlaty_amper 2022-06-22T06:31:44Z Podpořte vědce ze ZČU v soutěži Český Vševěd 2022 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/2022_04_22_vseved <p>O titul pro nejlepšího popularizátora vědy letos soutěží také dva vědci ze ZČU. Podpořte je hlasem na facebooku akce, kde se také můžete podívat na jejich videopříspěvky.</p> Wed, 27 Apr 2022 08:16:37 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/2022_04_22_vseved 2022-04-27T08:16:37Z Fakulta elektrotechnická se podílí na vývoji nových detektorů nebezpečných plynů https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/2022_04_19_detektory_plynu <p>Díky zapojení senzorů do internetu věcí vznikne užitečný nástroj využitelný v konceptu Smart City i v Průmyslu 4.0. Odborníci z FEL na projektu spolupracují s kolegy z Tesly Blatná, Centra organické chemie a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.</p> Wed, 27 Apr 2022 08:15:57 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/2022_04_19_detektory_plynu 2022-04-27T08:15:57Z Tři noví profesoři Fakulty elektrotechnické převzali jmenovací dekrety https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/2022_04_01_profesori <p>Ministr školství Petr Gazdík předal 29. března v Karolinu jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Už 15. prosince je jmenoval prezident republiky, z důvodu epidemiologické situace se předávání konalo až nyní. Západočeskou univerzitu zastupovali tři profesoři z Fakulty elektrotechnické.</p> Wed, 27 Apr 2022 08:15:10 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/2022_04_01_profesori 2022-04-27T08:15:10Z FEL uzavřela smlouvu o spolupráci na výzkumu a vzdělávání se společností BRUSH SEM https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/2022_03_01_brush <p>Dlouhodobou spolupráci mají před sebou výzkumníci i studenti Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společnost BRUSH SEM. Představitelé univerzity, fakulty a společnosti, jež patří k největším nezávislým výrobcům generátorů na světě, to v úterý 1. března stvrdili podpisem smlouvy.</p> Wed, 27 Apr 2022 08:13:50 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/2022_03_01_brush 2022-04-27T08:13:50Z Fakulta elektrotechnická se podílí na vývoji softwarové aplikace pro návrh textilií https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_05_04_smart_textilie.html <p>Výzkumní pracovníci FEL z Katedry materiálu a technologií spolupracují v rámci programu Erasmus+ na projektu&nbsp;OptimTex&nbsp;- Softwarová aplikace pro návrh textilií.</p> <p><span>„Jedná se o projekt strategického partnerství pro vysokoškolské vzdělání a jeho hlavní náplní je zlepšování znalostí a dovedností studentů vysokých škol v oblasti softwarových aplikací pro návrh textilii“, vysvětluje Radek Polanský, řešitel projektu.</span></p> <p>Konsorcium projektu odráží velmi vyvážené rozdělení činností a odpovědností mezi partnery v evropských zemích. Koordinaci zajišťuje Rumunský National R&amp;D Institute for Textiles and Leather (INCDTP). Mimo FEL ZČU v Plzni na projektu participují další tři univerzity (Ghent University, Maribor University, Gheorghe Asachi University) a centrum pro přenos / školení technologií (TecMinho).</p> <p>Experti z FEL vytváří modul pro seznámení studentů s tvorbou a digitalizací technické výšivky. „Hlavním cílem je získat přehled o vlastnostech a parametrech vodivých nití vhodných pro strojní výšivku“, uvádí Jan Řeboun, další řešitel projektu. „Studenti pak budou schopni teoreticky navrhnout elektrické textilní obvody se světelnými prvky, vyhřívané textilní prvky, či detektory vlhkosti. Všechny tyto obvody se studenti naučí digitalizovat pomocí volně dostupného SW Inkstitch a budou schopni je připravit ve vhodném souboru pro vyšití na většině typů vyšívacích strojů“, pokračuje.</p> <p>Součástí projektu je dále vytvoření e-learningového portálu pro přístup ke vzdělávacím materiálům, čímž zpřístupní nejmodernější textilní technologie a vzdělávací materiály studentům a mladým kreativním pracovníkům z oblasti textilu. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou digitálně kvalifikovaného personálu se celosvětově zvětšuje ve všech oblastech, včetně vzdělávání a odborné přípravy, a proto si tento projekt klade za cíl podporovat digitalizaci ve všech oblastech, včetně vzdělávání a odborné přípravy.</p> <p></p> <p>Autoři bych chtěli poděkovat Evropskému programu Erasmus+, projektu 2020-1-RO01-KA203-079823 - Softwarová aplikace pro návrh textilií. Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.</p> Tue, 04 May 2021 12:58:04 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_05_04_smart_textilie.html 2021-05-04T12:58:04Z Nový patent ZČU dokáže bezdrátově napájet elektroniku na rotujících částech strojů https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_04_23_patent_bezdrat.html <p>Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni získala na&nbsp;podzim loňského roku nový patent v&nbsp;oblasti bezkontaktního přenosu elektrické energie. Unikátní technologii lze využít zejména v&nbsp;online diagnostice točivých elektrických strojů.</p> <p><strong><a href="/cz/media/news/.imagegallery/TT08-ZCU.pdf" target="_blank">Přečtěte si celý článek zde.</a></strong></p> <p></p> Fri, 23 Apr 2021 08:48:50 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_04_23_patent_bezdrat.html 2021-04-23T08:48:50Z FEL získala nejvyšší možné hodnocení Excellent od Mezinárodního Evaluačního Panelu https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_03_02-mep_hodnoceni.html <p>Fakulta elektrotechnická získala další významné ocenění. Podle metodiky hodnocení výzkumných organizací, kterou vláda ČR schválila v roce 2017, získala FEL nejvyšší hodnocení, a to známku 5 – excelentní. S celkovým počtem bodů 245 se stala nejúspěšnější součástí v rámci celé ZČU.</p> <p>Mezinárodní evaluační panel (MEP) složený z deseti nezávislých zahraničních expertů z významných světových univerzit hodnotil období od roku 2014 do roku 2018. Hodnocení na národní úrovni provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace a je zaměřeno na moduly M1 (Kvalita vybraných výsledků) a M2 (Výkonnost výzkumu). Moduly M4 (Viabilita) a M5 (Strategie a koncepce) byly hodnoceny za celou ZČU, modul M3 (Společenská relevance) byl zpracován a hodnocen na každé součásti samostatně. V rámci modulu M3 je hodnocena míra pozitivního dopadu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na společnost a občany a FEL v něm obdržela nejvyšší známku 5. Mezinárodní evaluační panel (MEP) v tomto modulu hodnotil významné výsledky aplikovaného výzkumu s dopadem na společnost nejen z hlediska ekonomického, ale také sociologického a humanitního. Vyzdvihl členství fakulty v mezinárodních expertních panelech, ocenění, která fakulta získala, přispívání do vědeckých časopisů nebo popularizaci výsledků R&amp;D&amp;I (Research &amp; Development &amp; Innovation - Výzkum, vývoj a inovace) směrem k odborné i široké veřejnosti. MEP v hodnocení poukázal na dlouholetou tradici spolupráce s partnerskými firmami, jakými jsou například ŠKODA Transportation, ŠKODA Electric, ŠKODA Auto, ZF, EATON, ABB, ČEZ, Siemens a další. Tyto firmy dlouhodobě spolupracují s FEL a najdou v nich uplatnění mnozí naši absolventi. Kladně ohodnoceny byly také fakultní aktivity zaměřené na popularizaci technického vzdělání jako JuniorFEL či spolupráce na projektech jako Dny vědy a techniky, Noc vědců nebo Posviť si na budoucnost.</p> Wed, 03 Mar 2021 14:02:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_03_02-mep_hodnoceni.html 2021-03-03T14:02:00Z Ultrazvukové svařování usnadní výzkumníkům FEL vytvářet odolné vodivé spoje ve smart textiliích https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2021_02_15_ultrazvuk_svarovani <p>Výzkumní pracovníci RICE Fakulty elektrotechnické se dlouhodobě zabývají novými technologiemi kontaktování a propojovaní elektronických prvků na textiliích. Nové počítačově řízené ultrazvukové svařovací zařízení, které FEL pořídila v rámci mezinárodního projektu WelConTex II, umožní vytvářet kvalitní a odolné nerozebíratelné vodivé spoje ve smart textilních produktech. Tato technologie bude dobře přenositelná do průmyslu.</p> Mon, 15 Feb 2021 13:17:51 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2021_02_15_ultrazvuk_svarovani 2021-02-15T13:17:51Z Stále jsme to my! https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_01_05_rice_novy_nazev.html <p>Od 1. ledna 2021 jsme změnili název na <strong>Research and Innovation Centre for Electrical Engineering</strong> stejný v češtině i angličtině.</p> <p>Rosteme, název "Regionální" už po 10 letech plně nevystihuje vědecký přesah RICE, tak proč nezačít nový rok nově.</p> Tue, 05 Jan 2021 08:47:41 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_01_05_rice_novy_nazev.html 2021-01-05T08:47:41Z