Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ EIC2019 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_06_19_eic.html <p>Zástupci Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) v těchto dnech prezentují výsledky svých výzkumných aktivit na mezinárodní konferenci Electrical Insulation Conference (EIC).</p> <p>Jedná se o jednu z&nbsp;nejvýznamnějších konferencí v&nbsp;oboru elektroizolační techniky a technické diagnostiky, jejíž 37. ročník se koná v&nbsp;kanadském Calgary v&nbsp;provincii Alberta. Konference je plně sponzorovaná a organizovaná společností IEEE Dielectric and Electrical Insulation Society (DEIS). V&nbsp;průběhu konference zazní 76 odborných přednášek a 50 posterových prezentací od účastníků z&nbsp;26 zemí světa. Její oborné zaměření pokrývá široké spektrum témat souvisejících s&nbsp;elektroizolačními systémy transformátorů, točivých strojů a kabelů společně s nástroji jejich diagnostiky.</p> <p>Radek Polanský a Pavel Prosr zde prezentují výsledky výzkumů v&nbsp;oblastech vývoje nanokompozitních materiálů nové generace pro elektroizolačních systémy točivých strojů a taktéž nových způsobů pokročilé diagnostiky kapalné složky izolačního systému výkonových transformátorů. Aktivní účast na této konferenci umožňuje všem jejím účastníkům každoroční kontakt s&nbsp;odbornou komunitou tvořenou špičkovými odborníky jak z&nbsp;akademické, tak z&nbsp;průmyslové sféry a výrazným způsobem přispívává k&nbsp;jejich tvůrčí vědecké činnosti.</p> Wed, 19 Jun 2019 06:53:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_06_19_eic.html 2019-06-19T06:53:00Z Zástupci RICE prezentují na kanadské světové konferenci ISIE https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_06_14_konference_kanada.html <p>Zástupci Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) v&nbsp;těchto dnech prezentují výsledky svých výzkumů na jedné z&nbsp;nejvýznamnějších konferencích na světě. 28. ročník konference International Symposium on Industrial Electronics (ISIE) se od středy koná v kanadském Vancouveru.</p> <p>Příspěvky na této konferenci odráží aktuální trendy v&nbsp;oblasti průmyslové elektroniky, kam neodmyslitelně patří i výkonová elektronika a elektrické pohony. Výzkumníci RICE, v&nbsp;čele s&nbsp;děkanem Fakulty elektrotechnické Zdeňkem Peroutkou, prezentují svoje výsledky v&nbsp;oblastech nových technologií pro stavbu měničů s&nbsp;vysokou hustotou výkonu, nových technologií pro stavbu více hladinových a vysokonapěťových měničů a také nových technologií systémů pro distribuční sítě.</p> <p>Konference ISIE každoročně sdružuje odborníky z odvětví, výzkumné pracovníky a akademické pracovníky s cílem sdílet nápady, zkušenosti a přicházet s&nbsp;inovativními řešeními a s výsledky výzkumů týkajících se průmyslové elektroniky a jejich aplikací.</p> Fri, 14 Jun 2019 11:54:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_06_14_konference_kanada.html 2019-06-14T11:54:00Z Bezdrátové nabíjení aneb teorie přenesená do praxe https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_05_03_beztratove_napajeni.html <p>V minulém týdnu, doc. Ing. Vladimír Kindl, Ph.D., výzkumný vědec Fakulty elektrotechnické (FEL) a Regionální inovačního centra elektrotechniky (RICE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) přednášel svoje know-how v oblasti bezdrátového nabíjení na odborném semináři v Praze s názvem „Simulace v IoT“.</p> <p>Vladimír Kindl věnoval svoji přednášku především problematice návrhů a provozním vlastnostem vazebných prvků pro bezdrátové nabíjení a dále ve svojí prezentaci popisoval vhodné přístupy k simulacím těchto systémů, které doprovázel konkrétními ukázkami.</p> <p>Návštěvníci měli možnost na závěr prezentace vést s&nbsp;prezentujícím Vladimírem Kindlem diskuzi, do které se se svými poznatky zapojil i kolega Martin Zavřel. Semináře se účastnily významné společnosti v&nbsp;této oblasti, se kterými budeme jednat o možnostech spolupráce.</p> <p><img alt="IMG_20190425_103805_web" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_20190425_103805_web.jpg" /></p> Fri, 03 May 2019 13:01:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_05_03_beztratove_napajeni.html 2019-05-03T13:01:00Z Návštěva velvyslance Španělského království https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_04_25_spanelsky_velvyslanec.html <p>Ve čtvrtek 25. 4. 2019 navštívil Západočeskou univerzitu v Plzni španělský velvyslanec J. E. Angel Lossada.</p> <p>Společně s pověřenkyní pro oblast vzdělávání Amaya Cal jednali s vedením ZČU o spolupráci mezi španělskými vysokými školami a ZČU. Následně delegace navštívila i centrum RICE, kde byla představena vybraná výzkumná pracoviště včetně halové laboratoře.</p> <p><img alt="_MG_0077" src="/cz/media/news/.imagegallery/_MG_0077.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_0074" src="/cz/media/news/.imagegallery/_MG_0074.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_0084" src="/cz/media/news/.imagegallery/_MG_0084.jpg" /></p> Fri, 26 Apr 2019 08:16:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_04_25_spanelsky_velvyslanec.html 2019-04-26T08:16:00Z Fakulta elektrotechnická ZČU je součástí české podnikatelské mise na Tchaj-wanu https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/Tchaj_wan <p>Zástupci fakulty představují na veletrhu Smart City Summit &amp; Expo v Tchaj-peji výstupy aplikovaného výzkumu v oblasti smart textilií a IoT i projekt chytrého univerzitního kampusu SmartCampus.</p> Fri, 29 Mar 2019 11:27:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/Tchaj_wan 2019-03-29T11:27:00Z Fakulta elektrotechnická zná vítěze interní soutěže https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_19_Interni_soutez.html <p>Děkan Fakulty elektrotechnické prof. Zdeněk Peroutka dnes ocenil výherce interní soutěže pro kreativní studenty a zaměstnance, která byla vypsaná na začátku října.</p> <p>Zadáním soutěže bylo navrhnout slogan a vhodný způsob propagace fakulty, který pomůže získat další uchazeče o studium na FEL z cílové skupiny studentů středních škol a gymnázií.</p> <p>Do soutěže se zapojilo s originálními nápady celkem 15 týmů. Děkanem jmenovaná pětičlenná hodnotící komise, složená ze zaměstnanců a studentů, pečlivě posoudila všechny zaslané koncepty. Vybrala ze zaslaných návrhů tři nejlepší a rozhodla dalším šesti týmům udělit, s&nbsp;ohledem na kvalitu předložených projektů, mimořádné ocenění.</p> <p>První místo získalo studentské duo Jan Kaska a Jan Leffler za kreativní brief „Jak lépe FELit“. Druhé místo patří projektu Kateřiny Burešové, Kateřiny Newton a Petra Netolického a o bronzovou příčku se dělí návrh Martina Sirového a Jana Laksara.&nbsp;</p> <p>Všem zúčastněným děkujeme za zaslané návrhy, které jsou pro nás velkým přínosem. V propagaci a prezentaci fakulty se budeme inspirovat myšlenkami vás, kteří svými aktivitami pomáháte šířit dobré jméno FEL.</p> <p><img alt="_MG_7280" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_7280.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_7289" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_7289.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_7285" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_7285.jpg" /></p> Wed, 19 Dec 2018 12:25:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_19_Interni_soutez.html 2018-12-19T12:25:00Z Student Fakulty elektrotechnické šíří elektromobilitu https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_18_elBlesk.html <p>Jedna z mnoha ambicí studenta doktorandského studia na Fakultě elektrotechnické Miroslava Blohmanna je prosazovat rozvoj elektromobility.</p> <p>Přestože svůj první elektromobil postavil teprve před půl rokem, dnes má již vybudovanou síť dealerů a jeho elektromobily je možné zakoupit na 10 místech po celé České Republice.</p> <p>Výrobě elektrovozů věnuje Miroslav Blohmann veškerý svůj volný čas. V&nbsp;současné době stále studuje na Fakultě elektrotechnické doktorandské studium v&nbsp;oboru Elektrotechnika a informatika a zároveň pracuje v&nbsp;zahraniční firmě jako vývojový inženýr výkonové elektroniky.</p> <p>Miroslav Blohmann je přesvědčený, že svět elektromobilů postupuje mílovými kroky kupředu, a ačkoliv na našich silnicích zatím potkáte elektromobil spíše ojediněle, věří, že během pár let &nbsp;budou denní součástí našich životů.&nbsp;&nbsp;O jeho projektu elBlesk hovoří jako o „originálním řešení 100% elektrické dopravy v podobě velmi levných, jednoduchých a spolehlivých elektrických vozidel s nízkými provozními náklady a minimálními požadavky na údržbu“. Vozidla elBlesk jsou koncipována tak, aby maximálně splňovala požadavky na každodenní dopravu a zároveň byla jejich cena velice příznivá a byla tak dostupná každému.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Další bezespornou výhodou elBlesk vozů je možnost nabíjení z&nbsp;běžné zásuvky, plné nabití trvá 6 – 8 hodin a dojezd vozu je 100 km. Tříkolku elBlesk je možné řídit od 15 let a auto City S&nbsp;od 16 let.</p> <p>Těšíme se na další plány a nápady našeho studenta a přejeme mu do budoucna hodně úspěchů.</p> <p><img alt="kn2_9924_s-6_web" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/kn2_9924_s-6_web.jpg" /></p> Tue, 18 Dec 2018 11:12:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_18_elBlesk.html 2018-12-18T11:12:00Z Vědci z FEL ZČU přednášeli na prestižním německém Max Planck institutu https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_17_Max_planck_institutr.html <p>Tým výzkumníků Fakulty elektrotechnické, v čele s Františkem Machem, navštívili ústav Max Planck Institute for Intelligent Systems. Vědci ve složení František Mach, Martin Juřík a Vojtěch Skřivan přednášeli pro výzkumníky z&nbsp;Physical Intelligence Department v&nbsp;oblasti magnetického polohování.</p> <p>Představili výzkumné aktivity, dosažené výsledky a v neposlední řadě také výzvy, kterými se na fakultě a inovačním centru elektrotechniky v Plzni zabývají. Jejich prezentace se týkaly dvou základních oborů - magneticky ovládaní miniaturní roboti a magnetické soft-robotické úchopy.</p> <p>Součástí návštěvy bylo také setkání s vedoucím Physical Intelligence Department a významným odborníkem v této oblasti s profesorem Metin Sitti. Za velké pozitivum František Mach považuje navázání kontaktů a sjednání výměnných stáží pro studenty fakulty. Spolupráce s takto významným centrem, které patří mezi vrcholná pracoviště v oblasti magnetického polohování miniaturních a mikroskopických robotů na světě, začne začátkem příštího roku. Pro fakultu je to další krok kupředu v oblasti výzkumu.</p> Mon, 17 Dec 2018 10:49:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_17_Max_planck_institutr.html 2018-12-17T10:49:00Z Fakulta elektrotechnická získala ocenění HR Award https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_04_FEL_ziskala_oceneni_HR_Award.html <p>Po roce usilovné práce získala Fakulta elektrotechnická prestižní ocenění HR Award potvrzující správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů. Toto ocenění zároveň zvýhodňuje fakultu při žádostech o čerpání grantů z evropských i národních programů.</p> <p>Ocenění HR Award je výzkumným institucím udělováno Evropskou komisí a získáním této ceny se fakulta zavazuje dodržovat strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále "Charta" a "Kodex"). Charta a Kodex obsahuje 40 principů, které jsou rozděleny do čtyř oblastí a řeší nejen etické a profesní aspekty, ale také pracovní podmínky, nábor, výběr, a v&nbsp;neposlední řadě i školení a rozvoj zaměstnanců. Cílem implementace Charty a Kodexu je vytvoření kvalitního a atraktivního pracovního prostředí nejen pro vědecko-výzkumné pracovníky.</p> <p>Fakulta elektrotechnická se na konci&nbsp;loňského roku přihlásila k&nbsp;principům Charty a Kodexu, letošní rok byl zaměřen na provedení detailní analýzy plnění těchto principů, zhodnocení stavu jejich plnění a nastavení akčního plánu pro další období. V&nbsp;říjnu pak došlo k&nbsp;odeslání těchto výstupů Evropské komisi, kde bylo po zhodnocení rozhodnuto o přidělení ocenění HR Award.</p> <p>Získáním HR Award se fakulta zavazuje po dobu dvou let implementovat navržený akční plán týkající se interního prostředí v&nbsp;oblasti práce s&nbsp;lidskými zdroji. Díky tomuto úspěchu je rovněž umožněno využívat výhodnějších podmínek pro čerpání grantů z&nbsp;evropských i národních programů (bodová bonifikace při žádostech u evropských projektů, zvýhodnění v&nbsp;některých programech u Technologické agentury České republiky).</p> Wed, 05 Dec 2018 07:25:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_12_04_FEL_ziskala_oceneni_HR_Award.html 2018-12-05T07:25:00Z Výukové sady EDUPix ze Západočeské univerzity pomohou zatraktivnit fyziku na gymnáziích v kraji https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2018_11_29_EDUPix_odkaz <p>Zástupci škol převzali od zástupců ZČU výukové kufříky s moderními detektory ionizujícího záření. Sady, které vytvořili ve výzkumném centru RICE Fakulty elektrotechnické ve spolupráci s Fakultou pedagogickou, mají pomoci zatraktivnit fyziku pro žáky, učitele i budoucí učitele.</p> Thu, 29 Nov 2018 08:57:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2018_11_29_EDUPix_odkaz 2018-11-29T08:57:00Z