Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Fakulta elektrotechnická se podílí na vývoji softwarové aplikace pro návrh textilií https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_05_04_smart_textilie.html <p>Výzkumní pracovníci FEL z Katedry materiálu a technologií spolupracují v rámci programu Erasmus+ na projektu&nbsp;OptimTex&nbsp;- Softwarová aplikace pro návrh textilií.</p> <p><span>„Jedná se o projekt strategického partnerství pro vysokoškolské vzdělání a jeho hlavní náplní je zlepšování znalostí a dovedností studentů vysokých škol v oblasti softwarových aplikací pro návrh textilii“, vysvětluje Radek Polanský, řešitel projektu.</span></p> <p>Konsorcium projektu odráží velmi vyvážené rozdělení činností a odpovědností mezi partnery v evropských zemích. Koordinaci zajišťuje Rumunský National R&amp;D Institute for Textiles and Leather (INCDTP). Mimo FEL ZČU v Plzni na projektu participují další tři univerzity (Ghent University, Maribor University, Gheorghe Asachi University) a centrum pro přenos / školení technologií (TecMinho).</p> <p>Experti z FEL vytváří modul pro seznámení studentů s tvorbou a digitalizací technické výšivky. „Hlavním cílem je získat přehled o vlastnostech a parametrech vodivých nití vhodných pro strojní výšivku“, uvádí Jan Řeboun, další řešitel projektu. „Studenti pak budou schopni teoreticky navrhnout elektrické textilní obvody se světelnými prvky, vyhřívané textilní prvky, či detektory vlhkosti. Všechny tyto obvody se studenti naučí digitalizovat pomocí volně dostupného SW Inkstitch a budou schopni je připravit ve vhodném souboru pro vyšití na většině typů vyšívacích strojů“, pokračuje.</p> <p>Součástí projektu je dále vytvoření e-learningového portálu pro přístup ke vzdělávacím materiálům, čímž zpřístupní nejmodernější textilní technologie a vzdělávací materiály studentům a mladým kreativním pracovníkům z oblasti textilu. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou digitálně kvalifikovaného personálu se celosvětově zvětšuje ve všech oblastech, včetně vzdělávání a odborné přípravy, a proto si tento projekt klade za cíl podporovat digitalizaci ve všech oblastech, včetně vzdělávání a odborné přípravy.</p> <p></p> <p>Autoři bych chtěli poděkovat Evropskému programu Erasmus+, projektu 2020-1-RO01-KA203-079823 - Softwarová aplikace pro návrh textilií. Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.</p> Tue, 04 May 2021 12:58:04 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_05_04_smart_textilie.html 2021-05-04T12:58:04Z Nový patent ZČU dokáže bezdrátově napájet elektroniku na rotujících částech strojů https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_04_23_patent_bezdrat.html <p>Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni získala na&nbsp;podzim loňského roku nový patent v&nbsp;oblasti bezkontaktního přenosu elektrické energie. Unikátní technologii lze využít zejména v&nbsp;online diagnostice točivých elektrických strojů.</p> <p><strong><a href="/cz/media/news/.imagegallery/TT08-ZCU.pdf" target="_blank">Přečtěte si celý článek zde.</a></strong></p> <p></p> Fri, 23 Apr 2021 08:48:50 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_04_23_patent_bezdrat.html 2021-04-23T08:48:50Z FEL získala nejvyšší možné hodnocení Excellent od Mezinárodního Evaluačního Panelu https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_03_02-mep_hodnoceni.html <p>Fakulta elektrotechnická získala další významné ocenění. Podle metodiky hodnocení výzkumných organizací, kterou vláda ČR schválila v roce 2017, získala FEL nejvyšší hodnocení, a to známku 5 – excelentní. S celkovým počtem bodů 245 se stala nejúspěšnější součástí v rámci celé ZČU.</p> <p>Mezinárodní evaluační panel (MEP) složený z deseti nezávislých zahraničních expertů z významných světových univerzit hodnotil období od roku 2014 do roku 2018. Hodnocení na národní úrovni provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace a je zaměřeno na moduly M1 (Kvalita vybraných výsledků) a M2 (Výkonnost výzkumu). Moduly M4 (Viabilita) a M5 (Strategie a koncepce) byly hodnoceny za celou ZČU, modul M3 (Společenská relevance) byl zpracován a hodnocen na každé součásti samostatně. V rámci modulu M3 je hodnocena míra pozitivního dopadu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na společnost a občany a FEL v něm obdržela nejvyšší známku 5. Mezinárodní evaluační panel (MEP) v tomto modulu hodnotil významné výsledky aplikovaného výzkumu s dopadem na společnost nejen z hlediska ekonomického, ale také sociologického a humanitního. Vyzdvihl členství fakulty v mezinárodních expertních panelech, ocenění, která fakulta získala, přispívání do vědeckých časopisů nebo popularizaci výsledků R&amp;D&amp;I (Research &amp; Development &amp; Innovation - Výzkum, vývoj a inovace) směrem k odborné i široké veřejnosti. MEP v hodnocení poukázal na dlouholetou tradici spolupráce s partnerskými firmami, jakými jsou například ŠKODA Transportation, ŠKODA Electric, ŠKODA Auto, ZF, EATON, ABB, ČEZ, Siemens a další. Tyto firmy dlouhodobě spolupracují s FEL a najdou v nich uplatnění mnozí naši absolventi. Kladně ohodnoceny byly také fakultní aktivity zaměřené na popularizaci technického vzdělání jako JuniorFEL či spolupráce na projektech jako Dny vědy a techniky, Noc vědců nebo Posviť si na budoucnost.</p> Wed, 03 Mar 2021 14:02:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_03_02-mep_hodnoceni.html 2021-03-03T14:02:00Z Ultrazvukové svařování usnadní výzkumníkům FEL vytvářet odolné vodivé spoje ve smart textiliích https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2021_02_15_ultrazvuk_svarovani <p>Výzkumní pracovníci RICE Fakulty elektrotechnické se dlouhodobě zabývají novými technologiemi kontaktování a propojovaní elektronických prvků na textiliích. Nové počítačově řízené ultrazvukové svařovací zařízení, které FEL pořídila v rámci mezinárodního projektu WelConTex II, umožní vytvářet kvalitní a odolné nerozebíratelné vodivé spoje ve smart textilních produktech. Tato technologie bude dobře přenositelná do průmyslu.</p> Mon, 15 Feb 2021 13:17:51 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/2021_02_15_ultrazvuk_svarovani 2021-02-15T13:17:51Z Stále jsme to my! https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_01_05_rice_novy_nazev.html <p>Od 1. ledna 2021 jsme změnili název na <strong>Research and Innovation Centre for Electrical Engineering</strong> stejný v češtině i angličtině.</p> <p>Rosteme, název "Regionální" už po 10 letech plně nevystihuje vědecký přesah RICE, tak proč nezačít nový rok nově.</p> Tue, 05 Jan 2021 08:47:41 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2021_01_05_rice_novy_nazev.html 2021-01-05T08:47:41Z Fakulta elektrotechnická získala nový patent https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/bezdrat_patent <p>Inovativní řešení má hlavní využití u točivých elektrických strojů, ať už se jedná o velké generátory v elektrárnách nebo o menší motory v důležitých provozech.</p> Tue, 29 Sep 2020 10:32:54 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/bezdrat_patent 2020-09-29T10:32:54Z Nový přístroj výzkumného centra RICE pomáhá přesněji zkoumat elektroizolační materiály https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/elektroizolacni_materialy <p>Výzkumníci Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni začali používat unikátní přístroj PEA, díky kterému mohou nejen přesně testovat elektroizolační materiály, ale s pomocí zjištěných výsledků také navrhovat jejich vylepšení. Přístroj za bezmála 2 mil. Kč je jediný svého druhu v ČR.</p> Thu, 13 Aug 2020 11:42:47 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/elektroizolacni_materialy 2020-08-13T11:42:47Z Nová generace kompaktní pohonné jednotky určené pro kolejová vozidla https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_23_wikov.html <p>Výzkumný tým RICE pod vedením prof. Peroutky společně s průmyslovým partnerem, firmou Wikov MGI, úspěšně dokončil první etapu vývoje a testování nové generace kompaktní pohonné jednotky určené pro kolejová vozidla.</p> <p><span>První koncept nové generace pohonné jednotky, určeně zejména pro nízkopodlažní tramvaje a příměstské jednotky, byl představen již na mezinárodním veletrhu Innotrans v Berlíně v roce 2016 a vzbudil pozornost odborné veřejnosti.</span></p> <p><a href="https://www.railwaygazette.com/innotrans/wikov-launches-next-generation-traction-drive-at-innotrans-2016/43208.article" moz-do-not-send="true" target="_blank">Railway Gazette</a></p> <p>Vyvinutá pohonná jednotka integruje motor a převodovku do jednoho kompaktního celku, což dovolilo snížení hmotnost a zástavbových rozměrů přibližně o 25 procent oproti stávajícím řešením. Díky kompatnímu uspořádání a díky optimalizovanému tvaru kostry motoru je možné využít plně pasivního chlazení stroje v běžných provozních podmínkách.</p> <p>Unikátnost vyvinutého řešení je průmyslově chráněna patenty v Rusku (<a href="https://patenton.ru/patent/RU2714042C1/en">patenton</a>) a Kanadě a patentová řízení probíhají v dalších zemích.</p> Tue, 23 Jun 2020 08:12:57 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_23_wikov.html 2020-06-23T08:12:57Z Měření a analýza ovality rotoru velkého asynchronního stroje https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_08_ovalita_rotoru.html <p>V&nbsp;průmyslu se velké asynchronní motory s&nbsp;kotvou nakrátko používají pro pohon čerpadel, dopravníků, lisů apod.</p> <p>Spolehlivost a bezchybnost provozu je důležitým parametrem, a proto musí být provedena pečlivá prohlídka v&nbsp;plánovaném termínu odstávky. Cílem je predikce možných poruch a odhad zbytkového času do vzniku další poruchy stroje. Jednou z&nbsp;nejnamáhavějších částí je právě rotor.</p> <p>Měření ovality bylo provedeno na horizontálním soustruhu.</p> <p>Bylo potřebné provést měření v&nbsp;co největším počtu bodů povrchu rotoru. Bylo zpracováno 22x112=2464 měřících bodů. tj. všech 22 paketů podél rotoru a všech 112 zubů.</p> <p>V&nbsp;pohledu 3D je patrná kónusová deformace, která se zužuje směrem k&nbsp;dolní podstavě (DE, strana pohonu) a uvolňuje směrem k&nbsp;horní podstavě vertikálního rotoru (NDE).</p> <p><img alt="ValecAu-1" src="/cz/media/news/.imagegallery/ValecAu-1.jpg" /></p> <p><span>V&nbsp;rovinném zobrazení 2D je patrné uvolnění paketů v&nbsp;centrální části rotoru, kam již nezasahují podrážkové klíny.</span></p> <p><span><img alt="plchMau-1" src="/cz/media/news/.imagegallery/plchMau-1.jpg" /></span></p> <p>Výzkumný tým RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) se problematikou momentových pulzací motorů zabývá již více než 25 let a přispívá tak k&nbsp;odstranění problémů s&nbsp;pohony i v&nbsp;těžkém průmyslu. Šlo konkrétně o těžní stroj s&nbsp;výkonem 5800 kW. Navržená opatření mají za cíl snížit momentové pulzace a zajistit bezproblémový provoz pohonu.</p> Mon, 08 Jun 2020 13:07:06 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_08_ovalita_rotoru.html 2020-06-08T13:07:06Z Vícefázové systémy - budoucnost elektrických vozidel https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_01_vicefazove_systemy.html <p>Vývoj elektrických pohonů v poslední době zaznamenává prudký nárůst zejména v souvislosti s rozvojem plně elektrických (bateriových) a hybridních vozidel, a zároveň klade velký důraz na zvyšování účinnosti, spolehlivosti a minimalizaci rozměrů.</p> <p>Tradiční technologie s třífázovými motory již v těchto ohledech narážejí na své technické limity a nedokáží tento trend déle sledovat. Pozornost se proto stále více obrací směrem k novým technologiím s vícefázovými elektrickými motory, disponujícími řadou technickoekonomických výhod. Vícefázový motor elektrického vozidla je menší, výkonnější, produkuje nižší hluk a je spolehlivý – i přes výpadek fáze (nebo více fází) je motor schopen dojet do cíle. Dá se proto očekávat, že v budoucnosti bude naprostá většina elektrických vozidel (automobily, autobusy, …) vybavena právě vícefázovými systémy.</p> <p>Výzkumný tým RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) se problematikou vícefázových elektrických motorů zabývá již několik let a přispívá tak k rozvoji elektromobility a veřejné dopravy. V současnosti se věnuje zejména technikám injektáže harmonických proudů do statoru s cílem zvýšení výkonu při stávajících rozměrech, a to až o 20 %.</p> <p><img alt="IMG_5235" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_5235.jpg" /></p> <p><img alt="IMG_5242" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_5242.jpg" /></p> Mon, 01 Jun 2020 10:22:41 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_01_vicefazove_systemy.html 2020-06-01T10:22:41Z