Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Nová generace kompaktní pohonné jednotky určené pro kolejová vozidla https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_23_wikov.html <p>Výzkumný tým RICE pod vedením prof. Peroutky společně s průmyslovým partnerem, firmou Wikov MGI, úspěšně dokončil první etapu vývoje a testování nové generace kompaktní pohonné jednotky určené pro kolejová vozidla.</p> <p><span>První koncept nové generace pohonné jednotky, určeně zejména pro nízkopodlažní tramvaje a příměstské jednotky, byl představen již na mezinárodním veletrhu Innotrans v Berlíně v roce 2016 a vzbudil pozornost odborné veřejnosti.</span></p> <p><a href="https://www.railwaygazette.com/innotrans/wikov-launches-next-generation-traction-drive-at-innotrans-2016/43208.article" moz-do-not-send="true" target="_blank">Railway Gazette</a></p> <p>Vyvinutá pohonná jednotka integruje motor a převodovku do jednoho kompaktního celku, což dovolilo snížení hmotnost a zástavbových rozměrů přibližně o 25 procent oproti stávajícím řešením. Díky kompatnímu uspořádání a díky optimalizovanému tvaru kostry motoru je možné využít plně pasivního chlazení stroje v běžných provozních podmínkách.</p> <p>Unikátnost vyvinutého řešení je průmyslově chráněna patenty v Rusku (<a href="https://patenton.ru/patent/RU2714042C1/en">patenton</a>) a Kanadě a patentová řízení probíhají v dalších zemích.</p> Tue, 23 Jun 2020 08:12:57 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_23_wikov.html 2020-06-23T08:12:57Z Měření a analýza ovality rotoru velkého asynchronního stroje https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_08_ovalita_rotoru.html <p>V&nbsp;průmyslu se velké asynchronní motory s&nbsp;kotvou nakrátko používají pro pohon čerpadel, dopravníků, lisů apod.</p> <p>Spolehlivost a bezchybnost provozu je důležitým parametrem, a proto musí být provedena pečlivá prohlídka v&nbsp;plánovaném termínu odstávky. Cílem je predikce možných poruch a odhad zbytkového času do vzniku další poruchy stroje. Jednou z&nbsp;nejnamáhavějších částí je právě rotor.</p> <p>Měření ovality bylo provedeno na horizontálním soustruhu.</p> <p>Bylo potřebné provést měření v&nbsp;co největším počtu bodů povrchu rotoru. Bylo zpracováno 22x112=2464 měřících bodů. tj. všech 22 paketů podél rotoru a všech 112 zubů.</p> <p>V&nbsp;pohledu 3D je patrná kónusová deformace, která se zužuje směrem k&nbsp;dolní podstavě (DE, strana pohonu) a uvolňuje směrem k&nbsp;horní podstavě vertikálního rotoru (NDE).</p> <p><img alt="ValecAu-1" src="/cz/media/news/.imagegallery/ValecAu-1.jpg" /></p> <p><span>V&nbsp;rovinném zobrazení 2D je patrné uvolnění paketů v&nbsp;centrální části rotoru, kam již nezasahují podrážkové klíny.</span></p> <p><span><img alt="plchMau-1" src="/cz/media/news/.imagegallery/plchMau-1.jpg" /></span></p> <p>Výzkumný tým RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) se problematikou momentových pulzací motorů zabývá již více než 25 let a přispívá tak k&nbsp;odstranění problémů s&nbsp;pohony i v&nbsp;těžkém průmyslu. Šlo konkrétně o těžní stroj s&nbsp;výkonem 5800 kW. Navržená opatření mají za cíl snížit momentové pulzace a zajistit bezproblémový provoz pohonu.</p> Mon, 08 Jun 2020 13:07:06 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_08_ovalita_rotoru.html 2020-06-08T13:07:06Z Vícefázové systémy - budoucnost elektrických vozidel https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_01_vicefazove_systemy.html <p>Vývoj elektrických pohonů v poslední době zaznamenává prudký nárůst zejména v souvislosti s rozvojem plně elektrických (bateriových) a hybridních vozidel, a zároveň klade velký důraz na zvyšování účinnosti, spolehlivosti a minimalizaci rozměrů.</p> <p>Tradiční technologie s třífázovými motory již v těchto ohledech narážejí na své technické limity a nedokáží tento trend déle sledovat. Pozornost se proto stále více obrací směrem k novým technologiím s vícefázovými elektrickými motory, disponujícími řadou technickoekonomických výhod. Vícefázový motor elektrického vozidla je menší, výkonnější, produkuje nižší hluk a je spolehlivý – i přes výpadek fáze (nebo více fází) je motor schopen dojet do cíle. Dá se proto očekávat, že v budoucnosti bude naprostá většina elektrických vozidel (automobily, autobusy, …) vybavena právě vícefázovými systémy.</p> <p>Výzkumný tým RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) se problematikou vícefázových elektrických motorů zabývá již několik let a přispívá tak k rozvoji elektromobility a veřejné dopravy. V současnosti se věnuje zejména technikám injektáže harmonických proudů do statoru s cílem zvýšení výkonu při stávajících rozměrech, a to až o 20 %.</p> <p><img alt="IMG_5235" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_5235.jpg" /></p> <p><img alt="IMG_5242" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_5242.jpg" /></p> Mon, 01 Jun 2020 10:22:41 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2020_06_01_vicefazove_systemy.html 2020-06-01T10:22:41Z V laboratořích RICE pomáhá nové specializované depoziční zařízení https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/dispenzor <p>Počítačově řídit přesné nanášení motivů, čar i bodů na nejrůznější typy povrchů a komponent. To umí robotický trojosý dispenzer Nordson EFD ProPlus 4 vybavený laserovým snímáním povrchu, který používají výzkumníci Regionálního inovačního centra elektrotechniky Fakulty elektrotechnické.</p> Fri, 24 Jan 2020 11:39:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/.imagegallery/dispenzor 2020-01-24T11:39:00Z Výzkum elektrických pohonů spojí Fakultu elektrotechnickou s německým koncernem ZF https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/podpis_smlouvy_zf_2020 <p>Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se bude podílet na společných výzkumných projektech s koncernem ZF, jedním ze světových lídrů v oblasti technologií a inovací v automobilovém průmyslu. Zástupci obou institucí dnes podepsali smlouvu o spolupráci na půdě Fakulty elektrotechnické ZČU, jejíž odborníci i studenti budou pro spolupráci se ZF důležití.</p> Wed, 08 Jan 2020 13:24:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/podpis_smlouvy_zf_2020 2020-01-08T13:24:00Z Fakulta elektrotechnická představila projekt zaměřený na elektrifikaci dopravy https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/konference_iti <p>Děkan Fakulty elektrotechnické (FEL) Západočeské univerzity v Plzni Zdeněk Peroutka představil v pátek 22. listopadu ve sněmovním sále plzeňské radnice zástupcům města, kraje, průmyslových firem a dalších subjektů projekt Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence pro dopravu. Výzkumné centrum RICE Fakulty elektrotechnické pro čtyřletý projekt získalo podporu v rámci strategie integrovaných územních investic (ITI) plzeňské metropolitní oblasti. Do řešení celospolečensky významného tématu se mohou zapojit i průmyslové podniky.</p> Tue, 26 Nov 2019 08:50:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/konference_iti 2019-11-26T08:50:00Z Západočeská univerzita podepsala dohodu s Universiti Malaysia Sabah https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/malaja_dohoda <p>Školy chtějí spolupracovat na výzkumných projektech, vzdělávací činnosti a výměně studentů i akademiků.</p> Fri, 22 Nov 2019 14:26:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/malaja_dohoda 2019-11-22T14:26:00Z Podnikatelská mise v Malajsii přinesla memorandum s univerzitou Malaya https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/malaja_memorandum <p>Západočeská univerzita v Plzni uzavřela Memorandum o porozumění s univerzitou Malaya v Malajsii.</p> Tue, 19 Nov 2019 14:25:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/malaja_memorandum 2019-11-19T14:25:00Z FEL na konferenci EPE 2019 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_09_06_epe_it.html <p>Ve dnech od 2. do 4. 9. 2019 navštívili zástupci Fakulty elektrotechnické konferenci EPE 2019.</p> <p>Jedná se o jednu z&nbsp;nejvýznamnějších evropských pohonářských konferencí. Letošní dvacátý ročník se uskutečnil v&nbsp;italském Janově.</p> <p>Za fakultu prezentoval Karel Hruška příspěvek na téma „Výpočet ztrát v permanentních magnetech synchronních strojů“.&nbsp;<em>Autoři příspěvku:</em> <em>Karel Hruška, Jan Laksar<br /></em>Prezentace byla kladně hodnocena, jelikož se věnovala tématu, které je v&nbsp;současné době velice žádoucí, a to problematice ztráty a oteplení rotoru v&nbsp;automobilovém průmyslu pro elektromobily.</p> <p>Zástupci FEL ZČU, děkan Zdeněk Peroutka a proděkan Jan Michalík, dále jednali se zástupci několika univerzit a průmyslových podniků za účelem navázání a rozvíjení mezinárodní spolupráce.</p> <p><img alt="IMG_20190903_162235" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_20190903_162235.jpg" /></p> <p><img alt="IMG_20190903_190857" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_20190903_190857.jpg" /></p> Fri, 06 Sep 2019 11:15:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_09_06_epe_it.html 2019-09-06T11:15:00Z Výzkumníci FEL prezentovali na mezinárodní konferenci ISH https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_08_30_ISH.html <p>Ve dnech od 26. do 30. srpna proběhl již 21. ročník mezinárodní konference International Symposium on High Voltage Engineering (ISH).</p> <p>Jedná se o prestižní mezinárodní konferenci zaměřenou na techniku vysokého napětí s&nbsp;dlouhou historií. První ročník konference ISH se konal v&nbsp;roce 1972 v&nbsp;Mnichově, od té doby pořádá sympozia střídavě některá z evropských či mimoevropských univerzit. V roce 2015 proběhla poprvé v&nbsp;České republice. Její organizace byla svěřena právě Fakultě elektrotechnické ZČU, přičemž chairman konference byl profesor Haller.</p> <p>Letošní 21. ročník se uskutečnil v Budapešti a navštívilo jej více než 400 účastníků.</p> <p>Za Fakultu elektrotechnickou se zúčastnilo pět výzkumníků, prof. Ing. Rainer Haller, Dr., prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc., doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D., Ing. Josef Pihera, Ph.D., Ing. Jaroslav Hornak, Ph.D., kteří prezentovali šest příspěvků, které byly kladně hodnoceny odbornou veřejností.</p> <p>Some Issues Related To Impulse Testing Of Gaseous Insulation With Synthetic Air<br /> <em>Zdeňka Benešová, Rainer Haller, Roman Hamar, Eva Müellerová, Raimund Summer, Petr Martínek</em><br /> <br /> Wave Phenomena on Overhead Multi-circuit Transmission Lines Caused by Direct Lightning Stroke into Earth Wire<br /> <em>Zdeňka Benešová, Václav Kotlan, Rainer Haller</em><br /> <br /> Dielectric Behavior of Natural and Synthetic Esters at Inhomogeneous Field Condition<br /> <em>Rainer Haller, Jaroslav Hornak, Pavel Trnka, Jan Hlaváček, Ahmed Gamil</em><br /> <br /> Partial Discharges Pulse Shape Analysis at AC and DC<br /> <em>Josef Pihera, Jaroslav Hornak, Aleš Voborník, Lukáš Kupka, Svatopluk Chládek, Rainer Haller</em><br /> <br /> Simple Calibration Method For Improving The Comparability Of PD Measurement Results At HVDC Conditions<br /> <em>Rainer Haller, Jaroslav Hornak, Petr Martínek, Jan Hlaváček</em><br /> <br /> Evaluation of Structure Influence within the Context of Water Diffusion and Surface Current of Glass Reinforced Polymer Composites for High Voltage Insulation<br /> <em>Petr Kadlec, Josef Pihera, Pavel Prosr, Tomáš Džugan, Jaroslav Hornak, Pavel Totzauer, Tomáš Kroupa, Hana Zemčík, Pavlína Sedláčková, Richard Pavlica, Josef Komárek</em></p> <p><em><img alt="IMG_20190828_092751" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_20190828_092751.jpg" /></em></p> <p><em><img alt="IMG_20190828_085711" src="/cz/media/news/.imagegallery/IMG_20190828_085711.jpg" /></em></p> <p><em><img alt="1567081129318" src="/cz/media/news/.imagegallery/1567081129318.jpg" /></em></p> <p><em></em></p> Fri, 30 Aug 2019 12:53:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2019_08_30_ISH.html 2019-08-30T12:53:00Z