Aktuality webu RICE https://rice.zcu.cz/ Reportáž o chytrém prostěradle https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_14_chytre_prosteradlo.html <p>V sobotu 6. 10. 2018 byla na rádiu Radiožurnál odvysílána reportáž o chytrém prostěradle, které je vyvíjeno v inovačním centru RICE při Fakultě elektrotechnické ZČU.</p> <p>Chytré prostěradlo při spaní monitoruje vybrané tělesné funkce jako např. vlhkost, pohyb a další. Své uplatnění nalezne v oblasti péče o osoby dlouhodobě umístěné na lůžku.</p> <p>O tom, jaké další funkce prostěradlo poskytuje, uslyšíte v záznamu rozhovoru&nbsp;<a href="https://www.rozhlas.cz/zaznamy/radiozurnal/#/2018-10-06/9" target="_blank">zde</a>.</p> Fri, 12 Oct 2018 11:55:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_14_chytre_prosteradlo.html 2018-10-12T11:55:00Z Seminář "Jak postavit kompletní řešení IoT" https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_12_IoT_seminar.html <p>Fakulta elektrotechnická ve spolupráci s&nbsp;IQRF Alliancí uspořádali v&nbsp;prostorech fakulty&nbsp;odborný seminář na téma „Jak postavit kompletní řešení IoT“.</p> <p>Seminář byl určen pro všechny, kteří se zajímají o IoT a proto se ji účastnili nejen studenti a zaměstnanci ZČU, ale i studenti a pedagogové ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v&nbsp;Plzni. Školení se těšilo hojné účasti a zájem byl i ze strany zástupců z&nbsp;komerční sféry.&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p>Seminář zahájil proděkan pro strategii a rozvoj Jiří Tupa, který informoval potencionální uchazeče o možnosti studia na Fakultě elektrotechnické. Poté navázal Petr Kašpar z katedry technologií a měření FEL, který informoval o projektu Smart Campus. Myšlenka projektu je zmenšený model města, živá laboratoř (living testbed), umožňující testování nejmodernějších smart a IoT technologií ve zmenšeném měřítku. Dále své prezentace v&nbsp;této oblasti přednesli školitelé ze společnosti IQRF Alliance, Ivona Spurná a Dalibor Šíma. Součástí semináře byly i praktické ukázky IQRF technologie a účastníci si tuto technologii mohli sami vyzkoušet a otestovat.</p> <p>Další seminář na toto téma opět proběhne 28. 11. 2018 v&nbsp;prostorách Fakulty elektrotechnické, ZČU.</p> <p>Prosíme zájemce, aby se registrovali&nbsp;<a href="https://www.iqrfalliance.org/calendar/iqrf-iot-roadshow-2nd-university-of-we stern-bohemia-in-pilsen" target="_blank">zde</a>, jelikož kapacita učebny je omezená.</p> <p>Všem registrovaným potvrdíme e-mailem přihlášení před konáním akce.</p> <p><img alt="_MG_5835" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5835.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5838" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5838.jpg" /></p> Fri, 12 Oct 2018 08:33:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_12_IoT_seminar.html 2018-10-12T08:33:00Z Chytrý hasičský oblek na Noci vědců https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_05_Noc_vedcu.html <p>V&nbsp;plzeňské Techmania Science Center o. p. s. byla v&nbsp;pátek 5. 10. 2018 k&nbsp;vidění expozice Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Západočeské univerzity v&nbsp;Plzni (ZČU), jakožto součást čtrnáctého ročníku oblíbené celorepublikové akce Noc vědců.</p> <p>Regionální inovační centrum elektrotechniky letos prezentovalo historický vývoj chytrého zásahového obleku pro hasiče, na jehož vývoji se podíleli pracovníci RICE spolu s firmami VOCHOC, Holík International, Elitronic a&nbsp;Applycon.</p> <p>Od svého vzniku prošel oblek již čtyřmi vývojovými verzemi.</p> <p>1. verze vznikla v rámci projektu INTEX. Tato verze má vyjímatelné senzory teploty a vlhkosti.</p> <p>2. verze vznikla v rámci řešení předkomerčního tendru Smart@Fire. Termočlánky (senzory teploty) jsou integrovány trvale v obleku spolu s aktivním osvětlením.</p> <p>3. verze vznikla v rámci řešení předkomerčního tendru Smart@Fire a projektu ADVANTEX. Tato verze obleku obsahuje největší technickou vybavenost ze všech vyvinutých verzí.</p> <p>4.&nbsp;verze byla optimalizována pro komerční použití, tj. oblek byl navržen tak, aby byl prodejný a konkurenceschopný. V současné době probíhají certifikace a je připravováno uvedení na trh. Tato verze je opatřena čidly, senzory, aktivním osvětlením, alarmem a řídící jednotkou – SCU. Systém obleku nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje bezpečnost prostředí, ve kterém hasič zasahuje, vnější i vnitřní teplotu i vlhkost, toxické a výbušné plyny, ale také pozici jeho těla, hasičovy fyziologické funkce a jeho polohu v terénu.</p> <p><img alt="_MG_5774" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5774.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5810" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5810.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5770" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/_MG_5770.jpg" /></p> Tue, 09 Oct 2018 10:27:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_05_Noc_vedcu.html 2018-10-09T10:27:00Z FEL|RICE na MSV Brno https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_08_MSV.html <p>RICE úspěšně prezentovalo na letošním jubilejním 60. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně prototyp technologie pro bezkontaktní přenos energie do rotačních systémů.</p> <p>Uvedená technologie slouží především pro bezdrátové napájení pohyblivých součástí přes vzduchovou mezeru nebo mezeru tvořenou izolantem. Tato technologie je tak vhodná například pro napájení elektronických zařízení v&nbsp;pohyblivých systémech nebo v&nbsp;místech, kde není možno kontaktně řešit elektrické napájení. Uvedený testovací demostand vznikl na FEL|RICE ve spolupráci s FST|RTI ZČU. Na zařízení byl udělen užitný vzor a je rovněž v patentovém řízení.</p> <p>Na veletrhu fakulta navázala mnoho nových kontaktů s&nbsp;několika zahraničními institucemi a firmami. &nbsp;O řešení bezkontaktního napájení mělo zájem několik firem, mezi nimi například&nbsp;výrobce a provozovatel malých vodních elektráren. Jde o unikátní technologii, kterou lze jednoduše implementovat i do již realizovaných funkčních celků a zajistit tak například měření provozních parametrů synchronních generátorů, nebo jiných točivých strojů.</p> <p>Mezinárodní strojírenský veletrh v&nbsp;Brně probíhal od 1. do 5. října a letošního ročníku se účastnilo 1650 vystavovatelů z 33 zemí. ZČU byla zastoupena všemi technickými fakultami a jejich centry.</p> <p><img alt="drabova2016" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/drabova2016.jpg" /></p> <p><img alt="IMG_1752-1" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_1752-1.jpg" /></p> Mon, 08 Oct 2018 11:00:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_10_08_MSV.html 2018-10-08T11:00:00Z Smart Campus ZČU - polygon chytrých řešení https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/Smart_Campus <p>Chytrých řešení v životě měst a jejich občanů přibývá. Západočeská univerzita zavádí v rámci svého rozbíhajícího se projektu Smart Campus technologie, které studentům a zaměstnancům například zjednoduší parkování a zajistí hospodárnější osvětlení. Zároveň chce nabídnout kampus jako místo, kde mohou firmy a města chytré technologie a jejich propojení testovat.</p> Mon, 08 Oct 2018 10:52:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/content/Smart_Campus 2018-10-08T10:52:00Z InnoTrans 2018 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_20_InnoTrans.html <p>Na mezinárodním veletrhu InnoTrans 2018 v&nbsp;Berlíně se představila vozidla, na jejichž vývoji se podílela Fakulta elektrotechnická&nbsp;| RICE.</p> <p>Ve dnech 18. – 19. září 2018 se konal 12. ročník&nbsp; veletrhu InnoTrans. Na tomto předním světovém veletrhu, který se koná každé dva roky a zúčastnilo se ho více jak 3000 vystavovatelů z 60 zemí, se tým FEL | RICE, v&nbsp;čele s&nbsp;profesorem Peroutkou, setkal s&nbsp;lídry v&nbsp;oboru dopravní techniky.&nbsp;</p> <p>Naši zástupci měli možnost jednat i se členy managementu Škoda Transportation, se kterou naše&nbsp; fakulta spolupracovala, mimo jiné, na vývoji vystavené tramvaje ForCity Classic Chemnitzz.</p> <p>Dále probíhala významná jednání o kooperaci se společnostmi Cegelec a Wikov. Účastníci veletrhu se mohli seznámit s nejnovějšími vývojovými trendy, řídicími systémy a komponenty z oblasti elektrických pohonů, výkonové elektroniky a s novinkami v oblasti komplexních řešení podvozků, trakčních kolejových i kolových vozidel hromadné dopravy.</p> <p><img alt="P1100083" src="/cz/media/news/.imagegallery/P1100083.jpg" /></p> <p><img alt="P1100370" src="/cz/media/news/.imagegallery/P1100370.jpg" /></p> Thu, 20 Sep 2018 09:07:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_20_InnoTrans.html 2018-09-20T09:07:00Z Konference "Computational Problems of Electrical Engineering" CPEE 2018 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_12_CPEE_Karban_Kotlan.html <p>Ve dnech od 9. 9. do 12. 9. 2018 proběhl ve slovenské Banské Štiavnici devatenáctý ročník konference CPEE, která je spolupořádána i katedrou teoretické elektrotechniky FEL ZČU.</p> <p>Na konferenci prezentovali za FEL ZČU své články Václav Kotlan, Iveta Petrášová, Pavel Karban a Lenka Šroubová.</p> <p>Účastníci konference měli možnost shlédnout příspěvky v posterové sekci s názvy „Induction Heating-assisted Laser Welding of Stainless Cylindrical Pipes“ a „Shape and Topology Optimization of High Power Converter Busbar“. Vybrané příspěvky budou publikovány v IEEE Xplore.</p> <p>Konference přispěla k vytvoření nových kontaktů ale také k rozvoji partnerských vztahů s již spolupracujících univerzit s FEL ZČU. Setkání proběhla například s prof. Ladislavem Janouškem (Žilinská univerzita v Žilině), prof. Jackem Starzynskim (Varšavská polytechnika), při kterých bylo jednáno především o možnostech výměny Ph.D. studentů a zahraničních stáží. Dále byl navázán kontakt s Dr. Jurajem Makarovičem (Žilinská univerzita v Žilině), který je vedoucí osobou projektu Solar Team (http://www.solarteam.uniza.sk/). Jedná se o zajímavý projekt studentů z různých oborů (technika, design, ekonomika, marketing a další), kteří se snaží kompletně navrhnout a realizovat automobil na solární pohon a uspět s ním v závodě napříč Austrálií.</p> <p><img alt="_VKP0296-1" src="/cz/media/news/.imagegallery/_VKP0296-1.jpg" /></p> <p><img alt="_VKP0298" src="/cz/media/news/.imagegallery/_VKP0298.jpg" /></p> Wed, 12 Sep 2018 13:50:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_12_CPEE_Karban_Kotlan.html 2018-09-12T13:50:00Z Konference ICEM 2018 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_12_ICEM_VegPechanek.html <p>Ve dnech od 3. 9. do 6. 9. 2018 se výzkumníci Fakulty elektrotechnické Lukáš Veg a Roman Pechánek účastnili konference ICEM 2018 - nejvýznamnější konference o elektrických strojích.</p> <p>Účelem cesty na konferenci ICEM 2018&nbsp; byla prezentace aktuálního stavu výzkumu na RICE/FEL ZČU v oblasti elektrických strojů a elektromechaniky. V sekci "Thermal management of non-conventional Electrical machines" byl prezentován příspěvek na téma "Ventilation - Thermal Calculation of the 40 MW Synchronous Machine".</p> <p>V rámci konference byly také prezentovány články formou poster session s názvy "Impact of Thermal Conductivity in Axial Direction on the Overall Thermal Model of High-Speed Synchronous Motor" a "Influence of the Machine Winding and PM Configuration on the Back-EMF Waveform of PMSM". Všechny tři příspěvky byly kladně přijaty odbornou komunitou.</p> <p><img alt="DSC03419" src="/cz/media/news/.imagegallery/DSC03419.jpg" /></p> <p><img alt="DSC03470" src="/cz/media/news/.imagegallery/DSC03470.jpg" /></p> Wed, 12 Sep 2018 12:08:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_12_ICEM_VegPechanek.html 2018-09-12T12:08:00Z Diagnostika 2018 https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_07_Diagnostika_2018.html <p>Ve dnech 4. – 7. 9. 2018 proběhl již 13. ročník v řadě mezinárodní konference Diagnostika‘ 18.</p> <p>Z původně Česko-Slovenské konference vzniklo postupem času mezinárodní setkání odborníků v oblasti elektrotechniky, neboli International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika). Konference si ze svých počátků ponechala diagnostiku jako logo a hlavní odbornou náplň. V současné době již počet zahraničních účastníků výrazně převyšuje počet tuzemských účastníků a zároveň se také každým ročníkem zvyšuje počet odborných příspěvků konference.</p> <p>Regionální inovační centrum elektrotechniky při Fakultě elektrotechnické ZČU prezentovalo především své výsledky v oblasti vysokonapěťových systémů točivých strojů i vysokonapěťových transformátorů. Odborníci ze ZČU měli možnost jednat o spolupráci s významnými partnery z průmyslové oblasti, např.: ANDRITZ Hydro GmbH, ČEZ a další a také i o spolupráci na poli výuky a výzkumu s evropskými univerzitami či čínskou univerzitou. Na takové jednání přijel např. děkan prof. Jian Li z State Key Laboratory of Power Transmission Equipment &amp; System Security and New Technology, School of Electrical Engineering. Součástí konference byla také jednání o mobilitách v rámci projektu Erasmus a stáže studentů v Číně. Největším přínosem konference pro ZČU pak byla jednání k vznikající síti pracovišť v centrální Evropě, která se připravuje na podání společných projektů do evropských výzev pro výzkum a vývoj.</p> <p><img alt="_MG_5595" src="/cz/media/news/.imagegallery/_MG_5595.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5581" src="/cz/media/news/.imagegallery/_MG_5581.jpg" /></p> <p><img alt="_MG_5564" src="/cz/media/news/.imagegallery/_MG_5564.jpg" /></p> Fri, 07 Sep 2018 13:27:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_07_Diagnostika_2018.html 2018-09-07T13:27:00Z Future Port Prague https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_06_futureport.html <p>Ve čtvrtek 6. 9. 2018 byl zahájen veletrh Future Port Prague, na kterém můžete navštívit i stánek Fakulty elektrotechnické ZČU.&nbsp;</p> <p>V těchto dnech od 6.–7. 9. 2018 se v Praze koná druhý ročník Future Port Prague, veletrh který zkoumá, jak exponenciální technologie dramaticky ovlivňují naši budoucnost.</p> <p>Stánek Fakulty elektrotechnické Vám nabízí ukázku Smart textílií od tištěné elektroniky po oblíbený záchranný hasičcký oblek SmartPro.</p> <p><img alt="IMG_20180906_100600" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_20180906_100600.jpg" /></p> <p><img alt="IMG_20180906_100633" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_20180906_100633.jpg" /></p> <p><img alt="IMG_20180906_100852" src="https://fel.zcu.cz/export/sites/fel/cz/media/news/2018/Foto/IMG_20180906_100852.jpg" /></p> Thu, 06 Sep 2018 09:32:00 GMT https://rice.zcu.cz/cz/media/news/index.html?file=/cz/media/news/content/2018_09_06_futureport.html 2018-09-06T09:32:00Z