Přejít k obsahu

Výzkum

 

RICE koncentruje veškerý vědecký potenciál do jednoho výzkumného programu „Inteligentní průmyslové systémy“, který se dělí na čtyři dílčí výzkumné aktivity, které mezi sebou mají velmi těsné vzájemné vazby:

Nové koncepce pohonů a pokročilé technologie pro dopravní techniku

Výzkum nových koncepcí pohonů, sofistikovaných technologií a komponent pro dopravní systémy nové generace s primární orientací na drážní vozidla a vozidla hromadné dopravy. Cílem výzkumu jsou nové technologie pohonů, pohony se zvýšenou energetickou účinností a minimálními dopady na životní prostředí, nové systémy řízení, pokročilé systémy zvyšující bezpečnost dopravy a dopravních prostředků. Nové technologie provazující dopravní prostředky se systémy SMART City.

Materiálový výzkum

Materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy. Cílem výzkumu v oblasti senzorů je především konstrukce levných senzitivních elementů pro určování vybraných plynů, par a přítomnosti látek v kapalinách převážně z materiálů na organické bázi. V oblasti organické elektroniky je předmětem bádání vývoj nových materiálů a materiálových struktur pro výrobu organických elektronických součástek, polovodičů a molekulárních elektronických systémů.

Energetika a průmyslové systémy

Výzkum nových zařízení a technologií pro zvyšování účinnosti a optimalizaci výroby elektrické energie a tepla, těžby surovin a průmyslových technologií.Výzkum pokročilých jaderných technologií, včetně např. speciálních detektorů, s aplikacemi v jaderné energetice či kosmickém výzkumu. Výzkum nových technologií a zařízení využívajících vysokonapěťovou výkonovou elektroniku. Systémy kontroly řízení.

 

Diagnostika a zkušebnictví

Cílem je výzkum a vývoj nových diagnostických metod a postupů či sofistikovaných testovacích systémů. Výzkumné a vývojové práce budou soustředěny na problematiku testování a spolehlivosti vyvíjených zařízení (HIL, SIL testování a simulace, atd.). Výsledky této aktivity budou mít praktický dopad především v oblasti zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dílčích zařízení i celých výrobních technologií.

Patička