Přejít k obsahu

Konference PRECEDE 2017 proběhla úspěšně na RICE

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni pořádalo mezinárodní konferenci „PRECEDE 2017“. Konference probíhala ve dnech 5. a 6. září v prostorách výzkumného centra RICE.

Letošní ročník pořádaný pod záštitou profesora Kennela z Technické univerzity v Mnichově a profesora Peroutky z RICE / FEL navazoval na předchozí úspěšnou konferenci konanou v roce 2015 ve Valparaísu v Chile. Tématem přednášek a následných diskusí byly nové algoritmy řízení výkonové elektroniky využívající matematický model. Tento přístup se nazývá prediktivní řízení.

Prediktivní řízení poskytuje moderní a vysoce efektivní nástroje pro řízení výkonové elektroniky, měničů a elektrických pohonů. Uplatní se při řízení technologických procesů v průmyslu a v energetice, časté jsou jeho aplikace v oblasti řízení pohonů dopravních prostředků. Použití prediktivního řízení nabízí řadu výhod: velmi intuitivní přístup, bez nutnosti lineárních regulátorů a modulátorů, jednoduché zahrnutí nelinearity a omezení apod.

Cílem konference bylo diskutovat aktuální problémy v tomto přístupu jako jsou robustnost a stabilita použitých metod, identifikace / odhad parametrů, problémy s implementací a případové studie.

Sympózia se účastnilo 35 odborníků z 11 zemí, od Asie po Ameriku. Z Číny, Taiwanu, Íránu, Jihoafrické republiky, Chile. Evropské země zastupovali účastníci z Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemí, Finska a pořádající České republiky. Kromě odborníků z akademické sféry se sympozia účastnili také odborníci z průmyslových podniků.

Podle doc. Šmídla, organizačního tajemníka sympozia, je hlavní devizou konference PRECEDE upřednostnění kvality před kvantitou. „Účastníkům sympozium poskytuje platformu pro detailní rozbor problematiky, po ústní prezentaci je vyčleněna dlouhá doba pro diskusi“. 

Odkaz na stránky konference (včetně fotek): Konference PRECEDE 2017

PRECEDE2017_1PRECEDE2017_3PRECEDE2017_2PRECEDE2017_4


06.09.17
Zpět na seznam aktualit

Patička