Přejít k obsahu

Modelování a simulace

V oblasti matematického modelování a simulací můžeme nabídnout široké spektrum služeb. Jsme schopni navrhnout a řešit modely fyzikálních polí (elektromagnetických, akustických, teplotních, polí deformací, ...), modelovat dynamické děje a procesy či  provádět optimalizační výpočty. V oblasti modelování fyzikálních polí využíváme řadu komerčních  programů (Comsol, Ansys, ... ). Kromě toho vyvíjíme programy vlastní (Agros2d, Hermes), do kterých je možné implementovat libovolnou funkčnost požadovanou zákazníkem. Výpočetní software vyvíjíme také na zakázku.

Nabízené služby:

  • Řešení elektromagnetických polí
  • Řešení ventilačních obvodů a proudění
  • Řešení přenosu tepla
  • Modelování a simulace elektromechanických problémů
  • Simulace ustálených a přechodných dějů
  • Simulace mezních stavů regulačních a pohonných systémů
  • Řešení elastických a termoplastických problémů
  • Řešení akustických polí
  • Optimalizační problémy v elektrotechnice (pomocí jedno- i víceparametrových optimalizačních metod)

Patička