Přejít k obsahu

Zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC)

V oblasti EMC ETL zajišťuje zkoušky, přípravu prohlášení o shodě, ES prohlášení podle NV č. 117/2016 Sb. a podklady pro vyhovění požadavkům evropské direktivy č. 2014/30/EU pro prohlášení o shodě (CE). Elektrotechnická laboratoř disponuje moderním přístrojovým vybavením včetně bezodrazové komory.

V oblasti EMC nabízí ETL následující zkoušky:

 • Měření emisí šířených vedením v pásmu 9 kHz až 30 MHz (150 kHz až 108 MHz pro automotive).
 • Měření vyzařovaných emisí v pásmu 9 kHz – 30 MHz (magnetické pole) 30 MHz – 6 GHz (elektrické pole).
 • Lokalizace zdrojů rušení pomocí sond blízkého pole (např. při překročení mezí pro vyzařované emise).
 • Měření harmonických proudů zařízení se jmenovitým proudem do 16 A na fázi.
 • Měření krátkodobého i dlouhodobého flikru.
 • Testování odolnosti zařízení proti elektrostatickému výboji.
 • Testování odolnosti zařízení proti vyzařovaným vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím.
 • Testování odolnosti zařízení proti rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů.
 • Testování odolnosti zařízení proti rázovému impulsu.
 • Testování odolnosti zařízení proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli.
 • Testování odolnosti zařízení proti magnetickému poli síťového kmitočtu.
 • Testování odolnosti zařízení proti pulzům magnetického pole.
 • Testování odolnosti zařízení proti krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí.
 • Testování odolnosti zařízení proti tlumené sinusové vlně.
 • Testování odolnosti zařízení proti tlumené oscilační vlně.
 • Testování odolnosti zařízení proti injektovaným vf polím (BCI).
 • Testování odolnosti zařízení proti transientním pulsům typů 1, 2, 3 a 4.

Elektrotechnická laboratoř má v oboru elektromagnetické kompatibility akreditovány tyto zkoušky (platné k 10/2019):

Identifikace zkušebního postupu/metody

Přesný název zkušebního postupu/metody

Poznámka

ČSN EN 61000-4-2 ed.2

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-2: Zkušební a měřicí technika - Elektrostatický výboj - Zkouška odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-3 ed.3

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-4 ed.3

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-5 ed.3

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-6 ed.4

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-8 ed.2

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-9 ed.2

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-9: Zkušební a měřicí technika - Pulzy magnetického pole - Zkouška odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-11 ed.2

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-12 ed.3

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 61000-4-18

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti

Elektrická a elektronická zařízení

ČSN EN 55011 ed.4

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení

ČSN EN 55014-1 ed.4

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

Zařízení pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje

ČSN EN 55032 ed.2

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

Zařízení informační techniky (V rozsahu původní ČSN EN 55022 ed. 3)

ČSN EN 50121-3-1 ed.4

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

Drážní vozidla

ČSN EN 50121-3-2 ed.4

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

Drážní vozidla (mimo čl. 8, tabulka 5, bod 5.2 (5,1 ÷ 6) GHz)

Patička