Přejít k obsahu

Zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC)

V oblasti EMC ETL zajišťuje zkoušky, přípravu prohlášení o shodě, ES prohlášení podle NV č. 616/2006 Sb. a podklady pro vyhovění požadavkům evropské direktivy č. 2004/108/EC pro CE prohlášení. Elektrotechnická laboratoř disponuje moderním přístrojovým vybavením včetně bezodrazové komory.

V oblasti EMC ETL nabízí následující zkoušky:

  • Měření rušení ve vodičích v pásmu 9 kHz až 30 MHz.
  • Zkoušky odolnosti proti skupinám tranzientních impulsů.
  • Měření vyzařovaného rušení v pásmu 9 kHz až 6 GHz.
  • Zkoušky odolnosti proti rázové vlně.
  • Zkoušky odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení šířenému po vodičích.
  • Zkoušky odolnosti proti vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli s různými druhy modulace.
  • Zkoušky odolnosti proti kolísání a výpadkům napájecího napětí.
  • Zkoušky odolnosti proti magnetickému poli.
  • Zkoušky odolnosti proti výbojům statické elektřiny.
  • Zkoušky odolnosti proti pulsům magnetického pole.

Elektrotechnická laboratoř má v oboru elektromagnetické kompatibility akreditovány tyto zkoušky:

 Přesný název zkušebního postupu/ metody

Identifikace zkušebního postupu/ metody

 Předmět zkoušky

 Zkouška odolnosti elektrostatickým výbojem

ČSN EN 61000-4-2, ed. 2

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

Zkouška odolnosti – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

ČSN EN 61000-4-3, ed. 3 + A1+ Z1 + A2

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

Zkouška odolnosti rychlými elektrickými přechodovými jevy (skupiny impulsů)

ČSN EN 61000-4-4, ed. 3

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

 Zkouška odolnosti rázovým impulsem

ČSN EN 61000-4-5, ed. 2 + Z1

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

Zkouška odolnosti – Odolnost proti rušení šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-6, ed. 4

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

Zkouška odolnosti magnetickým polem síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-8, ed. 2

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

 Zkouška odolnosti pulzním magnetickým polem

 ČSN EN 61000-4-9 + Z1

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

Zkouška odolnosti krátkodobými poklesy, krátkým přerušením a pomalými změnami napětí

ČSN EN 61000-4-11 ed. 2

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

Zkouška odolnosti tlumenou sinusovou vlnou

ČSN EN 61000-4-12, ed.2

Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů

Měření charakteristik rádiového rušení od průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení

ČSN EN 55011 ed. 3 + A1

Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení

 Měření charakteristik elektromagnetického rušení způsobeným spotřebiči pro domácnost, el. nářadím a  podobnými přístroji

ČSN EN 55014-1 ed.3 +A1 + A2

Zařízení s el. pohonem, tepelným zařízením pro domácnost apod. účely, el. nářadí a podobná zařízení

Elektromagnetická
kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi

ČSN EN 55032, ed.2

 Zařízení informační techniky

Elektromagnetická kompatibilita , drážní vozidla – vlak a celkové vozidlo

ČSN EN 50121-3-1 ed. 3

Drážní vozidla

Elektromagnetická kompatibilita , drážní vozidla – zařízení

ČSN EN 50121-3-2 ed. 3

Drážní vozidla

Patička