Přejít k obsahu

Klimatické a tepelné zkoušky

Vybavení laboratoře  klimatických  zkoušek  je  využíváno k simulaci prostředí, které slouží k ověření funkčnosti elektrických zařízení v daných podmínkách, nebo ke zjištění vlivu prostředí na vlastnosti a životnost materiálů a zařízení prostřednictvím normalizovaných zkoušek. Na tyto zkoušky je ETL akreditován Českým institutem pro akreditaci a disponuje kalibrovanou klimatickou komorou, která umožňuje simulovat prostředí o teplotách od -70 do 180 °C a relativní vlhkosti 10 až 98 % RH. Zkoušky vlivu prostředí lze využít jednak v rámci vývoje elektrických zařízení pro ověření jejich funkčnosti při různých klimatických podmínkách anebo k posouzení životnosti zkoušeného vzorku pomocí akreditovaných zkoušek.

 • Zkoušky životnosti materiálů.
 • Funkční zkoušky zařízení.
 • Akreditované klimatické zkoušky.
 • Dlouhodobé stárnutí izolantů teplotou a/nebo střídavým, pulzním napětím.
 • Simulace  prostředí.

  

 • Vlhké teplo v rozsahu 10 – 98 %RH.
 • Suché teplo do 350 °C.
 • Zkoušky chladem do -70 °C.
 • Muflová pec do 1350 °C.
 • Kondenzační komora.
 • Kombinované stárnutí izolantů střídavým (24 kV), pulzním (±5 kV) napětím a teplotou až do 300 °C.

 

Patička