Přejít k obsahu

Laboratorní vybavení

Strukturální analýzy

 •  Simultánní termická  analýza SDT Q600 (TGA/DSC)
 •  Termomechanická analýza TMA Q400EM
 •  Dynamická mechanická analýza DMA Q800
 •  Diferenční skenovací  kalorimetrie DSC Q2000
 •  Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací
 •  Systém pro vytvrzování UV zářením OmniCure Series 2000
 •  Dielektrický analyzátor Novocontrol Concept 50

 

Mikroskopie

 • Stereomikroskop Olympus SZX10
 • Metalografický mikroskop Olympus BX51
 • Fluorescenční mikroskop Olympus MX51
 • Laserový konfokální mikroskop Olympus LEXT OLS3000
 • AFM mikroskop Bruker NANOS

 

Pájení

 • Kontaminometr Concoat CM11
 • Tester pájitelnosti MUST II

 

VN

 • Dvoustupňová transformátorová kaskáda VEB, napětí 0 až 620 kV, 50 Hz, 300 kVA
 • Souprava PD+, digitální měřicí systém firmy Power Diagnostix Systems pro měření částečných výbojů izolačních systémů. Součástí sestavy je měřicí ústředna, zesilovač signálu, externí kalibrátor do 100 pC a kapacitní dělič s měřicí impedancí do 20 kV nebo vazební kapacita Biddle (1 500 pF, 150 kV).
 • Zdroj zkušebního napětí pro měření částečných výbojů bezvýbojový transformátor Micafil s volitelným rozsahem 0 až 75 kV nebo 0 až 150 kV, 10 kVA. 
 • Rázový generátor Haefely, zdroj atmosférických impulzů kladné i záporné polarity a tvaru 1,2/50 µs o amplitudě až 620 kV a energii 4 kJ. 
 • Zdroj zkušebního střídavého napětí transformátor ČKD 120 kV.
 • Zdroj zkušebního stejnosměrného napětí ± 70 kV

 

Dielektrika

 • Měřič částečných výbojů PD SMART a LEMKE sonda
 • Pikoampérmetr Keithley 6517A
 • Automatický můstek LDV-5 pro měření kapacity a ztrátového činitele při průmyslové frekvenci
 • VN zdroj Highvolt AC/DC 200/135 kV
 • Elektromagneticky stíněná komora
 • Pulsní generator DEI PVX 4110
 • Laboratorní sušky VENTICELL
 • Zařízení pro dlouhodobé elektrické a tepelné stárnutí materiálů
 • Trhací stroj Labortech

 

Komory

 • Klimatická komora Vötsch VC 7018

 

Akustika

 • Analyzátor Brüel & Kjaer PULSE (4 kanály).
 • Ruční zvukoměry Brüel & Kjaer 2260 a 2231.
 • Mikrofony pro volné a difúzní pole.
 • Sondy pro měření akustické intenzity Brüel & Kjaer 3599.

 

EMC

název

typ

ESD generátor

ESD30

generátor skupiny pulsů

EFT500

kleština

HFK

generátor impulsní kombinovaný

VCS500

simulátor rušení

regulační transformátor

anténa magnetického pole

proudový transformátor

UCS 500 M4

MV 2616

MS 100

MC 2630

simulátor oscilací

OCS 500 M6

měřicí přijímač

sonda vn

umělá síť

PMM8010

SHC1

PMM L3-25

měřicí přijímač

anténa

anténa

PMM 8000

LP 02

BC 01

loop anténa

EMCO 6502

měřicí přijímač

ESU EMI TEST RECEIVER 20Hz – 8GHz

osciloskop LeCroy Wavepro

7300A

Odolnost a měření emisí

Měřicí systém pro ČSN EN 61000-4-3 – vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

 

název

typ

signální generátor

SIGNAL GENERATOR SML03 RHODE – SCHWARZ

9 kHz – 3,3 GHz

měřič výkonu

POWER METER PMS 1084

FRANKONIA

přepínač

RSU FRANKONIA

zesilovače

RF – POWER AMPLIFIER

FRANKONIA

FLG 30C  1 GHz – 3 GHz

FLH 200B  20 MHz – 1 GHz

antény

BTA – M Frankonia

BBHA 9120E SCHWARZBECK

sonda pole

ISOTROPIC FIELD PROBE

HI-6005 / FP-6001

ETS. LINDGREN

semianechoická komora, l = 3 m

FRANKONIA 26 MHz – 18 GHz

 

  Měřicí systém pro ČSN EN 61000-4-6 – rušení šířené vedením

název

typ

generátor

CWS 500D

vazební / oddělovací síť

CDN S25

vazební / oddělovací síť

CDN AF8

vazební / oddělovací síť

CDN RJ11S

vazební / oddělovací síť

FCC-801-M5-32A

upínací zařízení

FCC-BCICF-1

proudová sonda

RF F-55

sonda proudového injektování

F-130A-1

adaptéry

FCC-801-150-50-CDN

elektromagnetické kleště

EM 101

 

 

 

Patička