Přejít k obsahu

Celkový přehled

Celkový přehled projektů řešených od založení vědeckovýzkumného centra.

 

 

Běžící projekty

(RICE jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel)

Doba řešení Označení Název projektu
Skupina
2021-2025

FW03010077

InTechTex - Inovativní technologie integrace a pouzdření elektronických prvků pro smart textilie odolávající náročným podmínkám Materiálový výzkum
2021-2025

FW03010050

InPredict - Smart Condition Management for Industry 4.0 Diagnostika a zkušebnictví
2021-2025

21-02203X

Vylepšení vlastností současných špičkových slitin Elektronika a testování
2021-2024

FW03010448

OILSENSE - Detekční systémy pro průmyslová zařízení na bázi velkoplošných senzorů Materiálový výzkum
2021-2024

FW03010095

MultiTex - Pokročilé smart textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění profesních a funkčních oděvů v rizikovém prostředí Materiálový výzkum
2021-2024

FW03010023

ILOC - Systém pro lokalizaci a záchranu osob integrovaný v obuvi a ochranné rukavici Materiálový výzkum
2021-2023

21-21801S

Měření anomálií v úhlové korelaci elektronu a pozitronu z vnitřní párové produkce v excitovaných jádrech 8Be a 4He Elektronika a testování
2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027271

Výzkum a vývoj nástrojů pro přesné zápustkové kování slitin barevných kovů Elektronika a testování
2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026862

Výzkum a vývoj automatizovaného mobilního systému svařování drážních kolejnic pro opravy malého a středního rozsahu Elektronika a testování
2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026853

Výzkum a vývoj technologického procesu vytvrzování brusných kotoučů v energeticky účinných pecích Elektronika a testování
2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024947

Výzkum a vývoj tepelného zpracování v energeticky úsporných pecích pro tvarovou stálost ložiskových komponent Elektronika a testování
2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024934

Systémové řešení pro udržitelné zpracování odpadů ze zdravotnických zařízení Diagnostika a zkušebnictví
2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791

Návrh systému řízení reaktivity Energetika a průmyslové systémy
2021-2023

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024444

Návrh energeticky úsporných tlumivek - NEUTlum Výkonová elektronika a pohony
2020-2025

TK03030070

MAgnetická Senzorika Termojaderných Energetických Reaktorů (MASTER) Elektronika a testování
2020-2024

TK03030109

Vývoj technologického celku pro inovativní ukládání energií s využitím fázové změny materiálu INUKEN Energetika a průmyslové systémy
2020-2023

FW01010067

Pokročilé keramické materiály a technologie pro výkonovou elektroniku POKER Materiálový výzkum
2020-2022

2020-1-RO01-KA203-079823

OptimTex - softwarová aplikace pro návrh textilií Materiálový výzkum
2020-2022

20-02046S

Anténní řady s kvantizovaným řízením Matematicko-fyzikální modelování
2020-2022

20-03913S

Organické senzory plynů - nové struktury, jejich vlastnosti a funkce Materiálový výzkum
2020-2022

FW01010295

Konstrukce a technologie pro synchronní generátory s permanentními magnety nové generace Výkonová elektronika a pohony
2020-2022

FW01010257

Simulátor letových vlastností padákového kluzáku Matematicko-fyzikální modelování
2020-2022

FW01010238

Systém pro bezdrátové nabíjení akumulátorového ručního nářadí pro nebezpečná prostředí a složky IZS Elektronika a testování
2020-2022

FW01010189

Nástroje pro virtuální reality pro interaktivní simulátory s pohyblivou plošinou Výkonová elektronika a pohony
2020-2022

FW01010137

Nové zalévací hmoty pro energetiku Materiálový výzkum
2020-2022

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020258

Vývoj nové generace zařízení pro modelování technologických procesů pro Industry 4.0 Elektronika a testování
2020-2022

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020105

Smart fotovoltaický bojler Elektronika a testování
2020-2022

TP01010042 - 07

Podpora komerčních příležitostí ZČU II Matematicko-fyzikální modelování
2020-2022

TP01010042 - 09

Podpora komerčních příležitostí ZČU II Elektronika a testování
2019-2023

TK02030069

Energy Storage při produkci elektřiny Energetika a průmyslové systémy
2019-2023

TK02020017

Vývoj distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou Diagnostika a zkušebnictví
2019-2022

CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0009855

Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence Výkonová elektronika a pohony, Materiálový výzkum, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování, Diagnostika a zkušebnictví, Matematicko-fyzikální modelování
2019-2022

TN01000007

Národní centrum pro energetiku Výkonová elektronika a pohony, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování
2019-2022

TN01000026

Národní centrum kompetence Josefa Božka (JOBNAC) Výkonová elektronika a pohony, Elektronika a testování
2019-2022

TK02010102

Optimalizace skladování použitého jaderného paliva Energetika a průmyslové systémy
2019-2022

TH04010211

SEPIOT – Senzory plynů na bázi hybridních nanostruktur pro IoT aplikace Materiálový výzkum
2019-2022

TH04010270

Elektromagnetické ventily s vysokou mírou vestavěné inteligence Matematicko-fyzikální modelování
2019-2022

TH04010488

Nová generace jističů nn s výkonovými polovodiči Výkonová elektronika a pohony
2018-2025 TK01030082 Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu Energetika a průmyslové systémy
2018-2024 TK01030128 H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku Materiálový výzkum
2018-2022 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008382

CARAT - Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace

Materiálový výzkum
2018-2022 QK1810010

SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT)

Materiálový výzkum
2018-2022

TK01030103

Ex-core měření neutronového toku pro reaktory IV. generace

Energetika a průmyslové systémy
2017-2022 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766

Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta (INAFYM)

Elektronika a testování
od 2011 interní vývoj Agros2D - otevřená multiplatformní aplikace pro řešení fyzikálních polí a sdružených úloh Matematicko-fyzikální modelování
od 2011 interní vývoj

Hermes - knihovna pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, vývoj pokročilých adaptivních metod vyššího řádu přesnosti, silně nelineární problémy

Matematicko-fyzikální modelování
od 2011 interní vývoj

REMCS – RICE Embedded Modular Control System

Elektronika a testování
od 2011 interní vývoj

RATS – RICE Automated Test System

Elektronika a testování

 

Ukončené projekty

Doba řešení Označení Název projektu
Skupina
2020-2021

TP01010042 - 04

Podpora komerčních příležitostí ZČU II Elektronika a testování
2019-2021

TH04010435

Ostrovní systém s inteligentním power managementem Výkonová elektronika a pohony
2018-2021 FV30051

NoMaTex - Nové materiály, technologie a textilní elektronické prvky pro oblast smart textilií

Materiálový výzkum
2018-2021 FV30382

Naplétané přerušované kompozitní konstrukce NAPREKON

Materiálový výzkum, Diagnostika a zkušebnictví
2018-2021 TH03020054

SAN - Systém Aplikací Návrhu ventilátorů

Diagnostika a zkušebnictví
2018-2021 TH03020130

Technologie aditivní výroby kovových dílů

Matematicko-fyzikální modelování
2018-2021 TH03020265

Moderní elektrická výzbroj trakčních napájecích stanic

Výkonová elektronika a pohony
2018-2020 FV30460

Ultrazvukové průtokoměry nové generace

Elektronika a testování
2018-2020 18-19104S

Vliv krystalinity polymerního elektrolytu a morfologie uhlíkové elektrody na transport náboje a jeho fluktuace v elektrochemických plynových senzorech

Materiálový výzkum
2018-2020 TH03020214

TechProTex - Pokročilé technologie pro ochranné oděvy na bázi smart textilií pro zvýšení bezpečnosti pracovníků vystavených riziku výbušného prostředí

Materiálový výzkum
2018-2020 TH03020322

Kompenzovaný širokopásmový proudový bočník indukčního typu

Výkonová elektronika a pohony, Matematicko-fyzikální modelování, Elektronika a testování
2018-2020 TH03020355

Kompozitní konstrukce v elektrotechnice EKOM

Materiálový výzkum
2017-2020 BTHA-FV-10

UMTRIS - Enviromentální slučitelnost transformátorových olejů – alternativní izolační kapaliny (Umweltverträglichkeit von Transformatorenölen - alternative Isolierflüssigkeiten)

Diagnostika a zkušebnictví
2017-2020 FV20140

Pokročilý materiálový systém pro výrobu chytré výkonové elektroniky ADMAT

Materiálový výzkum, Výkonová elektronika a pohony
2017-2020 TH02010577

Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů

Diagnostika a zkušebnictví
2017-2020 TH02010555

Komplexní databázový systém pro expertní prognostiku spolehlivosti točivých strojů

Diagnostika a zkušebnictví
2017-2020 TH02020319

Robot pro inspekci a diagnostiku distribuční a přenosové sítě - NET-Robotics

Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování
2017-2020 TH02020798

Podpora výcviku obsluhy blokové dozorny JE na simulátoru za pomoci automatického sběru dat z výcviku scénářů abnormálních a mimořádných stavů

Energetika a průmyslové systémy
2017-2020 CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009807

Vývoj nové generace zápustkových výkovků z ultravysoce-pevných ocelí

Elektronika a testování
2016-2020 LO1607

RICE - Nové technologie a koncepce pro inteligentní průmyslové systémy

Výkonová elektronika a pohony, Materiálový výzkum, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování, Diagnostika a zkušebnictví, Matematicko-fyzikální modelování
2016-2020 FV10111

SeniorTex - Smart modulární oděvy a speciální textilní výrobky s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob

Materiálový výzkum
2017-2019 11 CORNET Cal WelConTex – Spolehlivá propojovací technologie pro smart textilie na bázi ultrazvukového svařování Materiálový výzkum
2017-2019 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004628 Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické  výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice pro tepelným rizikům Materiálový výzkum
2017-2019 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004705 Webová aplikace pro tepelnětechnické výpočty a posuzování stavebních detailů Matematicko-fyzikální modelování
2017-2019 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004846 Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru Elektronika a testování
2017-2019 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004620 Vývoj nových postupů výroby tvarově složitých, vysokopevných dílů pro karoserie automobilů s využitím řízené lokální modifikace technologických vlastností Elektronika a testování
2016-2019 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004628 Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice proti tepelným rizikům Materiálový výzkum
2016-2019 FV10239 Elektrostatická separace plastů z průmyslového odpadu pro následnou recyklaci Matematicko-fyzikální modelování
2016-2019 FV10310 Nová generace pohonné jednotky pro kolejová vozidla Výkonová elektronika a pohony
2016-2019 FV10659 Akustická diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů Diagnostika a zkušebnictví
2014-2019 TE02000103 Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM) Výkonová elektronika a pohony, Matematicko-fyzikální modelování, Elektronika a testování
2012-2019 TE01020038 Centrum kompetence drážních vozidel (CKDV) Výkonová elektronika a pohony, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování
2012-2019 TE01020022 Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT Materiálový výzkum
2012-2019 TE01020455 Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) Energetika a průmyslové systémy, Výkonová elektronika a pohony, Elektronika a testování
2012-2019 TE01020036 Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny Energetika a průmyslové systémy
2017-2018 TG02010011 Podpora komerčních příležitostí ZČU - dílčí projekt: Zařízení pro kompenzaci zemních poruch v distribučních sítích Výkonová elektronika a pohony
2016-2018 CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004368 Periferie pro elektronický zámek Elektronika a testování
2016-2017 TG02010011 Podpora komerčních příležitostí ZČU - dílčí projekt: Bezkontaktní napájecí a nabíjecí systémy měřící techniky a mikroelektroniky Elektronika a testování
2015-2017 LF 15008 ADVANTEX II - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie II Materiálový výzkum
2015-2017 LF 15021 ASES II - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti II - pokročilý modul měď-izolant-měď a technologie jeho výroby Materiálový výzkum
2015-2017 TH01030389 DETEKO: Inovativní tištěný senzor pro detekci přítomnosti těžkých kovů ve vodném prostředí Materiálový výzkum
2014-2017 LF 14029 ASES - Chytrý solární alternativní zdroj elektrické energie o vysoké účinnosti Materiálový výzkum
2014-2017 LF 14043 ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie Materiálový výzkum
2014-2017 TA04010085 SUBATEX Flexibilní autonomní energetické systémy pro smart textilie Materiálový výzkum
2014-2017 TA04010102 Systém pro monitorování a detekci - SYMOD Materiálový výzkum
2014-2017 TA04020235 Zařízení pro kompenzaci zemních poruch v izolovaných a neúčinně uzemněných sítích Výkonová elektronika a pohony
2014-2017 TA04020956 Využití metod spolehlivostně a rizikově založeného rozhodování při provozování složitých elektroenergetických soustav Energetika a průmyslové systémy
2014-2017 TA04021700 Snížení hlučnosti silových transformátorů a jejich negativního dopadu na životní prostředí Matematicko-fyzikální modelování, Diagnostika a zkušebnictví
2014-2017 TA04031111 Bezpečnostní dopravní uzávěra silničních tunelů – SOFT STOP Diagnostika a zkušebnictví, Materiálový výzkum
2016 TG02010011 Podpora komerčních příležitostí ZČU - dílčí projekt: Kompaktní detektor částic Elektronika a testování
2014-2016 TA04010423 Automatizace testování řídicí elektroniky jaderných technologií Elektronika a testování
2013-2016 FP7-2012-UIAPP-324387 Risk Management Software System for SMEs ing the Construction Industry Diagnostika a zkušebnictví
2013-2016 TA03010037 Uhlíkové nanostruktury pro senzorové aplikace (U NAS) Materiálový výzkum
2013-2016 TA03010286 Smart textilie s integrovanými elektronickými funkčními bloky nové generace pro zkvalitnění ochrany zdraví - ELTEX Materiálový výzkum
2013-2016 TA03010354 Hybridní laserové technologie Matematicko-fyzikální modelování
2013-2016 TA03020251 Izolační kapaliny šetrné k životnímu prostředí Diagnostika a zkušebnictví
2014-2015 CZ.1.05/3.1.00/14.0297 Technologický systém pro fotodynamickou inaktivaci mikroorganismů - pre-seed, FEL - IA_01 Materiálový výzkum
2011-2015 GAP102/11/0498 Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice Matematicko-fyzikální modelování
2010-2015 ED2.1.00/03.0094 Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Výkonová elektronika a pohony, Materiálový výzkum, Energetika a průmyslové systémy, Elektronika a testování, Diagnostika a zkušebnictví, Matematicko-fyzikální modelování
2013-2014 LF 13018 Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi (INTEX II) Materiálový výzkum
2012-2014 FR-TI4/569 Vývoj akustických difuzorů nové generace a jejich modelování Matematicko-fyzikální modelování, Diagnostika a zkušebnictví
2012-2014 TA 02010565 Snižování hlučnosti točivých strojů Diagnostika a zkušebnictví, Elektronika a testování
2011-2014 GAP102/11/0437 Regulace a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech Pohony a výkonová elektronika
2011-2014 TA01010863 Modulární řešení elektrické výzbroje pro dynamicky náročné vysokonapěťové střídavé pohony Pohony a výkonová elektronika
2011-2014 TA01010639 Technologický systém pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výrobě, TECHNOS Materiálový výzkum
2011-2014 TA01010103 Nové vodivé polymery na bázi PEDOT pro elektronické aplikace a ochranu materiálů, COPOMA Materiálový výzkum
2011-2014 FR-TI3/497 Multimediální jednotky vývoj nových zkušebních a analytických metod určených pro konstrukci produktů s vysokou kvalitou a užitnými vlastnostmi Diagnostika a zkušebnictví
2011-2013 FR-TI3/183 Nová generace řídícího systému a výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy Pohony a výkonová elektronika, Elektronika a modelování
2009-2013 FR-TI1/084 Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných technologii, MIKROTECH Materiálový výzkum
2009-2013 FR-TI1/144 Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin Materiálový výzkum
2012 ZCE 04_12 Rozvoj condition based managementu elektrických zařízení Diagnostika a zkušebnictví
2010-2012 GAP102/10/0216 Indukční ohřev kovových ingotů v magnetickém poli vytvořeném permanentními magnety Matematicko-fyzikální modelování
2010-2012 OE10015 Inteligentní textil se senzorovými a komunikačními vlastnostmi (EURIPIDES I: Intelligent Sensing and Communication Textile) Materiálový výzkum
2011 ZCE 03_11 Efektivní diagnostika pro udržitelný rozvoj Diagnostika a zkušebnictví
2009-2011 GA102/09/1305 Problémy termoelasticity a pseudoplasticity v elektromagnetismu Matematicko-fyzikální modelování
2005-2011 MSM4977751310 Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice Diagnostika a zkušebnictví, Materiálový výzkum
2010 ZČ 07_10 Zvýšení bezpečnosti distribuce elektrické energie - nový přístup k monitoringu výbojové činnosti Diagnostika a zkušebnictví
2008-2010 FI-IM5/173 Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů, projekt Ministerstva průmyslu a obchodu: průmyslový výzkum a vývoj Diagnostika a zkušebnictví

Patička