Přejít k obsahu

Energetika a průmyslové systémy

Zaměření

Výzkum nových zařízení a technologií pro zvyšování účinnosti a optimalizaci výroby elektrické energie a tepla, těžby surovin a průmyslových technologií.Výzkum prokročilých jaderných technologií, včetně např. speciálních detektorů, s aplikacemi v jaderné energetice či kosmickém výzkumu. Výzkum nových technologií a zařízení využívajících vysokonapěťovou výkonovou elektroniku. Systémy kontroly řízení.

Příklady očekávaných výsledků výzkumu

  • Expertní systém pro optimalizaci čerpadel a ventilátorů velkého výkonu s elektrickými pohony.
  • Nové technologie využívající vysokonapěťovou výkonovou elektroniku s aplikačním zaměřením především na pohony napájecích čerpadel, velkých a vysokorychlostních kompresorů, pohony ventilátorů, atd.
  • Nové koncepce řešení a zařízení pro kompenzaci zemních poruch v izolovaných a vysokoimpedančně uzemněných sítích.
  • Řešení kvality elektrické energie a řízení (výkonu) v moderních distribučních sítích.
  • Speciální technologie pro jaderné elektrárny.
  • Nová koncepce pohonu těžních strojů.
  • Vlastní platforma špičkového modulárního řídicího systému pro náročné aplikace s vysokou bezpečností - technologie REMCS.

Uživatelé

Výrobci a dodavatelé vysokonapěťových měničů a pohonů, výrobci a dodavatelé zařízení pro těžbu surovin, elektrárenské a teplárenské společnosti, papírenský a chemický průmysl, veřejný sektor.

Patička