Přejít k obsahu

Nové koncepce pohonů a pokročilé technologie pro dopravní techniku

Zaměření

Výzkum nových koncepcí pohonů, sofistikovaných technologií a komponent pro dopravní systémy nové generace s primární orientací na drážní vozidla a vozidla hromadné dopravy. Cílem výzkumu jsou nové technologie pohonů, pohony se zvýšenou energetickou účinností a minimálními dopady na životní prostředí, nové systémy řízení, pokročilé systémy zvyšující bezpečnost dopravy a dopravních prostředků. Nové technologie provazující dopravní prostředky se systémy SMART City.

Příklady očekávaných výsledků výzkumu

  • Nová koncepce pohonného systému pro vysokonapěťové trakční aplikace.
  • Nové koncepce pohonných systémů pro tzv. „zelené“ dopravní prostředky a technologie, tedy zařízení s minimalizovanými environmentálními dopady. Nová koncepce pohonu zajišťující redukci produkovaného CO2 a snížení celkových provozních nákladů vozidla s cílovou implementací na vozidla hromadné dopravy (autobusy) i osobní automobily.
  • Nová koncepce pohonného systému pro vozidla městské hromadné dopravy – závislá trakce.
  • Vlastní platforma špičkového modulárního řídicího systému pro náročné aplikace s vysokou bezpečností - technologie REMCS.

Uživatelé

Výrobci dopravní techniky, trakčních vozidel a jejich elektrické výzbroje, automobilky. Výsledky výzkumu by měly umožnit výrobu nové generace dopravních prostředků  z hlediska pohonného systému i z hlediska elektronických, komunikačních, bezpečnostních a diagnostických systémů.

 

 

 

Patička