Přejít k obsahu

Materiálový výzkum

Zaměření

Materiálový výzkum s hlavním zaměřením na organickou elektroniku, inteligentní senzory a multisenzorové systémy. Cílem výzkumu v oblasti senzorů je především konstrukce levných senzitivních elementů pro určování vybraných plynů, par a přítomnosti látek v kapalinách převážně z materiálů na organické bázi. V oblasti organické elektroniky je cílem vývoj nových materiálů a materiálových struktur pro výrobu organických elektronických součástek, polovodičů a molekulárních elektronických systémů.

Příklady očekávaných výsledků výzkumu

 • Organický tranzistorový spínač.
 • Usměrňující organický přechod.
 • Fotodielektrikum pro mikrovia a embedded technologie.
 • Organické propojovací struktury pro mikroelektronické obvody.
 • Senzorové elementy pro detekci par a plynů (např. H2O, C2H5OH, CH3COCH3, COCl2, NH3 , NOX).
 • Mikrokalorimetrické senzory pro biochemické a biomedicínské aplikace.
 • Senzorové systémy pro sledování a řízení technologických procesů in situ. Obvody pro vyhodnocení signálů ze senzorových elementů.
 • Mikroprocesorové systémy pro zpracování dat ze senzorů a nové sofistikované metody zpracování signálů.
 • Nová generace multisenzorových systémů – „umělý nos“.
 • Elektronické systémy pro detektory ionizujícího záření

Uživatelé

Výrobci senzorů, elektronických součástek a systémů, integrovaný záchranný systém, zdravotnictví, veřejný sektor. Nové senzory a inteligentní multisenzorové systémy využívané: 

 • V bezpečnostních systémech (detekce nebezpečných látek, požární ochrana, detekce radiace, detekce biologických látek, IZS, báňské systémy, apod.),
 • Ve zdravotnictví (např. jako náhrada složitých analýz detekce přítomnosti látek v tělních tekutinách pomocí biochemické reakce na mikrokalorimetrickém senzoru s imobilizovaným enzymem)
 •  V náročných výrobních a technologických procesech (např. letecký průmysl – př. problematika vytvrzování pryskyřic a kompozitů in situ, apod.).

Patička