Přejít k obsahu

Projekt, na kterém se podíleli výzkumníci z naší fakulty, získal mezinárodní ocenění

Výzkumný tým FEL – RICE, který se podílel na řešení mezinárodního projektu RiMaCon (Risk Management Software System for SMEs in the Construction Industry) získal jednu z cen West Midlands Celebrating Construction Awards 2017. Oceněny byly výsledky mezinárodního evropského projektu EU 7.RP, který byl řešen v rámci   aktivity Marie Curie. Západočeská univerzita byla členem konsorcia tohoto projektu. Dalšími členy konscorcia byly Vettorazzo Costruzioni s.r.l. (IT), Computors Ltd (UK), University of Wolverhampton (UK) – hlavní koordinátor projektu.

Na řešení projektu se za ZČU podílel tým FEL – RICE ve složení doc. Jiří Tupa (hlavní řešitel projektu za ZČU), doc. František Steiner, Ing. Martin Hirman, Ing. Jan Šimota.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo navrhnout systém pro řízení rizik malých a středních firem podnikajících ve stavebnictví. Navržený systém je doplněn o SW nástroj, který by byl uživatelsky přívětivý a cenově dostupný. Navržený systém má sloužit ke stanovení, sledování a zhodnocení významných a kritických rizik s ohledem na jejich odstranění nebo výrazné snížení jejich dopadu.

Celý projekt probíhal od dubna 2013 do března 2017 a byl rozdělen na pět etap. V první etapě byla identifikována rizika a současné systémy pro řízení rizik v oblasti stavebnictví. Ve druhé etapě byl navržen koncepční rámec pro řízení rizik v kontextu řízení výkonnosti SME. Třetí etapa byla zaměřena na testování a simulaci navrženého konceptu na případových studiích včetně modelování dopadů stanovených rizik. Ve čtvrté etapě byl vyvinut softwarový prototyp systému pro řízení rizik, který byl testován v rámci páté etapy.


24.05.17
Zpět na seznam aktualit

Patička