Přejít k obsahu

Fakulta elektrotechnická se podílí na vývoji softwarové aplikace pro návrh textilií

Výzkumní pracovníci FEL z Katedry materiálu a technologií spolupracují v rámci programu Erasmus+ na projektu OptimTex - Softwarová aplikace pro návrh textilií.

„Jedná se o projekt strategického partnerství pro vysokoškolské vzdělání a jeho hlavní náplní je zlepšování znalostí a dovedností studentů vysokých škol v oblasti softwarových aplikací pro návrh textilii“, vysvětluje Radek Polanský, řešitel projektu.

Konsorcium projektu odráží velmi vyvážené rozdělení činností a odpovědností mezi partnery v evropských zemích. Koordinaci zajišťuje Rumunský National R&D Institute for Textiles and Leather (INCDTP). Mimo FEL ZČU v Plzni na projektu participují další tři univerzity (Ghent University, Maribor University, Gheorghe Asachi University) a centrum pro přenos / školení technologií (TecMinho).

Experti z FEL vytváří modul pro seznámení studentů s tvorbou a digitalizací technické výšivky. „Hlavním cílem je získat přehled o vlastnostech a parametrech vodivých nití vhodných pro strojní výšivku“, uvádí Jan Řeboun, další řešitel projektu. „Studenti pak budou schopni teoreticky navrhnout elektrické textilní obvody se světelnými prvky, vyhřívané textilní prvky, či detektory vlhkosti. Všechny tyto obvody se studenti naučí digitalizovat pomocí volně dostupného SW Inkstitch a budou schopni je připravit ve vhodném souboru pro vyšití na většině typů vyšívacích strojů“, pokračuje.

Součástí projektu je dále vytvoření e-learningového portálu pro přístup ke vzdělávacím materiálům, čímž zpřístupní nejmodernější textilní technologie a vzdělávací materiály studentům a mladým kreativním pracovníkům z oblasti textilu. Rozdíl mezi nabídkou a poptávkou digitálně kvalifikovaného personálu se celosvětově zvětšuje ve všech oblastech, včetně vzdělávání a odborné přípravy, a proto si tento projekt klade za cíl podporovat digitalizaci ve všech oblastech, včetně vzdělávání a odborné přípravy.

Autoři bych chtěli poděkovat Evropskému programu Erasmus+, projektu 2020-1-RO01-KA203-079823 - Softwarová aplikace pro návrh textilií. Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.


04.05.21
Zpět na seznam aktualit

Patička