Přejít k obsahu

FEL získala nejvyšší možné hodnocení Excellent od Mezinárodního Evaluačního Panelu

Fakulta elektrotechnická získala další významné ocenění. Podle metodiky hodnocení výzkumných organizací, kterou vláda ČR schválila v roce 2017, získala FEL nejvyšší hodnocení, a to známku 5 – excelentní. S celkovým počtem bodů 245 se stala nejúspěšnější součástí v rámci celé ZČU.

Mezinárodní evaluační panel (MEP) složený z deseti nezávislých zahraničních expertů z významných světových univerzit hodnotil období od roku 2014 do roku 2018. Hodnocení na národní úrovni provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace a je zaměřeno na moduly M1 (Kvalita vybraných výsledků) a M2 (Výkonnost výzkumu). Moduly M4 (Viabilita) a M5 (Strategie a koncepce) byly hodnoceny za celou ZČU, modul M3 (Společenská relevance) byl zpracován a hodnocen na každé součásti samostatně. V rámci modulu M3 je hodnocena míra pozitivního dopadu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na společnost a občany a FEL v něm obdržela nejvyšší známku 5. Mezinárodní evaluační panel (MEP) v tomto modulu hodnotil významné výsledky aplikovaného výzkumu s dopadem na společnost nejen z hlediska ekonomického, ale také sociologického a humanitního. Vyzdvihl členství fakulty v mezinárodních expertních panelech, ocenění, která fakulta získala, přispívání do vědeckých časopisů nebo popularizaci výsledků R&D&I (Research & Development & Innovation - Výzkum, vývoj a inovace) směrem k odborné i široké veřejnosti. MEP v hodnocení poukázal na dlouholetou tradici spolupráce s partnerskými firmami, jakými jsou například ŠKODA Transportation, ŠKODA Electric, ŠKODA Auto, ZF, EATON, ABB, ČEZ, Siemens a další. Tyto firmy dlouhodobě spolupracují s FEL a najdou v nich uplatnění mnozí naši absolventi. Kladně ohodnoceny byly také fakultní aktivity zaměřené na popularizaci technického vzdělání jako JuniorFEL či spolupráce na projektech jako Dny vědy a techniky, Noc vědců nebo Posviť si na budoucnost.


03.03.21
Zpět na seznam aktualit

Patička