Přejít k obsahu

Měření a analýza ovality rotoru velkého asynchronního stroje

V průmyslu se velké asynchronní motory s kotvou nakrátko používají pro pohon čerpadel, dopravníků, lisů apod.

Spolehlivost a bezchybnost provozu je důležitým parametrem, a proto musí být provedena pečlivá prohlídka v plánovaném termínu odstávky. Cílem je predikce možných poruch a odhad zbytkového času do vzniku další poruchy stroje. Jednou z nejnamáhavějších částí je právě rotor.

Měření ovality bylo provedeno na horizontálním soustruhu.

Bylo potřebné provést měření v co největším počtu bodů povrchu rotoru. Bylo zpracováno 22x112=2464 měřících bodů. tj. všech 22 paketů podél rotoru a všech 112 zubů.

V pohledu 3D je patrná kónusová deformace, která se zužuje směrem k dolní podstavě (DE, strana pohonu) a uvolňuje směrem k horní podstavě vertikálního rotoru (NDE).

ValecAu-1

V rovinném zobrazení 2D je patrné uvolnění paketů v centrální části rotoru, kam již nezasahují podrážkové klíny.

plchMau-1

Výzkumný tým RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky) se problematikou momentových pulzací motorů zabývá již více než 25 let a přispívá tak k odstranění problémů s pohony i v těžkém průmyslu. Šlo konkrétně o těžní stroj s výkonem 5800 kW. Navržená opatření mají za cíl snížit momentové pulzace a zajistit bezproblémový provoz pohonu.


08.06.20
Zpět na seznam aktualit

Patička