Přejít k obsahu

Fakulta elektrotechnická získala ocenění HR Award

Po roce usilovné práce získala Fakulta elektrotechnická prestižní ocenění HR Award potvrzující správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů. Toto ocenění zároveň zvýhodňuje fakultu při žádostech o čerpání grantů z evropských i národních programů.

Ocenění HR Award je výzkumným institucím udělováno Evropskou komisí a získáním této ceny se fakulta zavazuje dodržovat strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále "Charta" a "Kodex"). Charta a Kodex obsahuje 40 principů, které jsou rozděleny do čtyř oblastí a řeší nejen etické a profesní aspekty, ale také pracovní podmínky, nábor, výběr, a v neposlední řadě i školení a rozvoj zaměstnanců. Cílem implementace Charty a Kodexu je vytvoření kvalitního a atraktivního pracovního prostředí nejen pro vědecko-výzkumné pracovníky.

Fakulta elektrotechnická se na konci loňského roku přihlásila k principům Charty a Kodexu, letošní rok byl zaměřen na provedení detailní analýzy plnění těchto principů, zhodnocení stavu jejich plnění a nastavení akčního plánu pro další období. V říjnu pak došlo k odeslání těchto výstupů Evropské komisi, kde bylo po zhodnocení rozhodnuto o přidělení ocenění HR Award.

Získáním HR Award se fakulta zavazuje po dobu dvou let implementovat navržený akční plán týkající se interního prostředí v oblasti práce s lidskými zdroji. Díky tomuto úspěchu je rovněž umožněno využívat výhodnějších podmínek pro čerpání grantů z evropských i národních programů (bodová bonifikace při žádostech u evropských projektů, zvýhodnění v některých programech u Technologické agentury České republiky).


05.12.18
Zpět na seznam aktualit

Patička