Přejít k obsahu

Vedení FEL jednalo o spolupráci s elitními univerzitami v Severní Americe

Vedení Fakulty elektrotechnické ZČU jednalo o spolupráci s elitními univerzitami napříč Severní Amerikou a navštívilo sídlo klíčového partnera Eaton Corporation.

Zástupci Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, děkan Zdeněk Peroutka a proděkan Jan Michalík, navštívili vybrané americké a kanadské univerzity za účelem navázání mezinárodní spolupráce. Při této příležitosti zavítali také do amerického sídla společnosti Eaton Corporation, divize e-mobility, se kterou na konci září letošního roku fakulta podepsala smlouvu o spolupráci a dlouhodobém sponzoringu.

V rámci cesty navštívili prestižní Columbia University, která se dle QS World University Ranking řadí mezi top deset univerzit v USA a celosvětově zaujímá 16. místo. Předmětem jednání s reprezentanty univerzity bylo dojednání spolupráce na výzkumných tématech v oblasti pokročilých technik řízení výkonových měničů a elektrických pohonů a vzájemné výměnné stáže doktorandů. První výměna studentů se uskuteční v dubnu 2019.

O uzavření memoranda, výměně studentů, double degree, profesorských mobilitách a možnosti spolupráce na vědecko-výzkumných projektech, představitelé FEL jednali také na věhlasných kanadských univerzitách. Měli možnost navštívit a nahlédnout do fungování Ryerson University v Torontu a univerzitu École de technologie supérieure v Montrealu. Obě univerzity jsou celosvětově uznávané v oblasti výkonové elektroniky a pohonů.

Severní Amerika je po Evropě a vybraných Asijských zemích další destinací, kde se fakulta dlouhodobě snaží rozvinout své působení, aby mohla pro své studenty a zaměstnance zajistit kvalitní odborné zázemí a zároveň možnost zdokonalovat se v cizím jazyce.

Součástí akviziční cesty po USA byla také návštěva strategického průmyslového partnera Eaton Corporation, se kterým fakulta v nedávné době uzavřela významnou smlouvu o spolupráci a sponzoringu FEL ZČU. Se společností Eaton budeme od příštího roku řešit společný projekt TAČR Epsilon, zaměřený na vývoj Hybridního a polovodičového odpojovače, a dále připravujeme projekt smluvního výzkumu zaměřeného na vývoj trakčního střídače nové generace, jenž byl mimo jiné předmětem jednání. Dále byl zástupcům představen výzkum 3D tisku a aditivních technologií, kterými se na fakultě zabýváme, a kde bychom se společností Eaton rádi rozvinuli další spolupráci. Zdeněk Peroutka potvrzuje: „Spolupráce s takto významným průmyslovým partnerem fakultě umožňuje účast na zajímavých vědeckých i akademických projektech a dlouhodobě nám bude pomáhat rozvíjet a modernizovat technologické vybavení fakulty. Věřím, že spolupráce s takto významnými společnostmi nám pomůže vychovávat kvalitní absolventy a očekávám, že to přinese i zvýšený zájem uchazečů
o studium“.

Bez názvu-1_web

Bez názvu-3_web


27.11.18
Zpět na seznam aktualit

Patička