Přejít k obsahu

Tři nové projekty

Regionální inovační centrum Elektrotechniky získalo celkem tři projekty v rámci programu Théta.

Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, nových technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a projektech s dlouhodobou technologickou perspektivou. Cílů programu bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky.

RICE bude participovat v následujícíh projektech:

  • Ex-core měření neutronového toku pro reaktory IV. generace dataPartner s.r.o. ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež s.r.o.
  • H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a s akciovou společností LISS 
  • Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze, Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. a Vysokou školou ekonomickou v Praze

18.06.18
Zpět na seznam aktualit

Patička