Přejít k obsahu

Pixelový částicový detektor je k vidění na Jaderných dnech

V rámci akce „Jaderné dny 2017“, která právě nyní probíhá na Fakultě strojní ZČU, mohou návštěvníci vidět spoustu zajímavých exponátů tykající se jaderné energetiky. Tedy průmyslového oboru, který má v Plzni a na ZČU dlouhou tradici. Jeden z exponátů pochází i z našeho výzkumného centra.

Exponát nese název „Žijeme v poli záření“ a využívá pixelový částicový detektor FITPixLite, který byl vyvinut ve výzkumném centru RICE naší fakulty. Exponát je tvořen speciálním otočným karuselem se vzorky různých materiálů a předmětů (letecké budíky, uranové sklo, houby atd.). Návštěvník expozice se tak může na daný materiál podívat „okem částicové kamery“ a přímo vidět různé typy ionizujícího záření (alfa, beta, gama). Exponát byl vytvořen ve spolupráci s Techmania Science Center a ÚTEF ČVUT. Finančně ho podpořila společnost Škoda JS a.s. Karusel nabízí i volnou pozici, kam si může návštěvník vložit svůj vlastní předmět a ověřit si, zda je či není radioaktivní. Akce trvá do 25. 5. 2017.

Mimo výše uvedeného exponátu, RICE FEL taktéž zajišťuje vedení soutěžního workshopu pro střední školy, kde si studenti mohou vyzkoušet měření s reálnými zdroji radiace a seznámit se s částicovou kamerou. Vítěz daného worshopu je pak odměněn tabletem, který věnují sponzoři akce.


17.05.17
Zpět na seznam aktualit

Patička