Přejít k obsahu

Výzkumníci FEL získali ocenění Best Paper Award na konferenci ELEKTRO 2020

Výzkumníci Fakulty elektrotechnické Vladimír Kindl a Martin Zavřel uspěli v mezinárodní konkurenci na online konferenci ELEKTRO 2020. Naši odborníci spolupracovali s kolegy z Fakulty elektrotechnické a informačních technologii ze Žiliny, SK na článku „Wireless Power Transfer System Design Methodology – Analysis, Design, Verification“. Příspěvek stručně pojednává o nejdůležitějších standardech a předpisech zavedených pro výkonové bezdrátové systémy přenosu energie a představuje hlavní problémy spojené s jejich koncepčním návrhem.

Z konference ELEKTRO 2020 přivezli ocenění "Best Paper Award" i Václav Kotlan a Ivo Doležel z katedry teoretické elektrotechniky na téma "Indirect Induction Hardening of Thin Electrically Non-conductive Layers". Výzkumníci prezentovali model nepřímého indukčního ohřevu velmi tenkých vrstev vyrobených z elektricky nevodivých materiálů. Model se skládá ze dvou parciálních diferenciálních rovnic popisujících elektromagnetická a teplotní pole, jejichž rozdělení je numericky řešeno. Je použitelný pro konstrukci zařízení určených pro kalení povlaků (barvy, laky nebo umělé pryskyřice) na kovových površích, což je ilustrováno na příkladu, jehož výsledky byly experimentálně ověřeny.

13. ročník konference ELEKTRO 2020 je ze série mezinárodních konferencí, kterou organizuje Fakulta elektrotechniky a informačních technologií, Univerzita v Žilině, každé dva roky.

Oceněným velice gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci.

_CHA6070   _CHA5983

BPA

Projekt, na kterém se podíleli výzkumníci z naší fakulty, získal mezinárodní ocenění

Innovation Award_m

Výzkumný tým FEL – RICE, který se podílel na řešení mezinárodního projektu RiMaCon (Risk Management Software System for SMEs in the Construction Industry) získal jednu z cen West Midlands Celebrating Construction Awards 2017. Oceněny byly výsledky mezinárodního evropského projektu EU 7.RP, který byl řešen v rámci   aktivity Marie Curie. Západočeská univerzita byla členem konsorcia tohoto projektu. Dalšími členy konscorcia byly Vettorazzo Costruzioni s.r.l. (IT), Computors Ltd (UK), University of Wolverhampton (UK) – hlavní koordinátor projektu.
Na řešení projektu se za ZČU podílel tým FEL – RICE ve složení doc. Jiří Tupa (hlavní řešitel projektu za ZČU), doc. František Steiner, Ing. Martin Hirman, Ing. Jan Šimota.

Zlatý Ampér 2017 pro chytrý zásahový oblek

Amper2017_oceneni

Ocenění Zlatý Ampér získal včera chytrý zásahový oblek smartPRO na letošním 25. ročníku veletrhu AMPER v Brně. Po prosincovém vítězství v mezinárodním předkomerčním tendru v rámci projektu Smart@Fire je to další úspěch českého konsorcia sdružujícího výzkumný tým z Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a společností VOCHOC, Holík International, Elitronic a Applycon. Fakulta elektrotechnická získala toto ocenění také v roce 2013, kdy byl oceněn modulární řídicí systém REMCS.

IECON 2016

IECON2016_ucastnici

Ocenění „Best session presentation“ obdrželi výzkumníci Jan Michalík, Martin Brůha a Humphrey Mokom Njawah Achiri. Konference IECON patří mezi nejprestižnější světové konference v oblasti výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Letošní 42. ročník se konal na konci října v italské Florencii a účastnilo se ho na 2000 vědců.

Výzkumník z RICE mezi oceněnými studenty

3_77

Západočeská univerzita v Plzni každoročně uděluje mimořádné stipendium rektora studentům, kteří reprezentují univerzitu na mezinárodních vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích a dosahují vynikajících studijních výsledků. Byl mezi nimi i doktorand a výzkumník z RICE Tomáš Bystřický. Letos bylo oceněno 22 studentů a jedním z nich byl i student Fakulty elektrotechnické Tomáš Bystřický. Ten spolu s tímto oceněním získal i stipendium Plzeňského kraje.

FINPEX 2016 - cena za významný investiční počin

Finpex_04říj2016_0151_Investiční počin RICE

Regionální inovační centrum elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni je jedním z trojice držitelů ocenění Okresní hospodářské komory Plzeňsko za významný investiční počin letošního roku. Ceny byly uděleny v rámci galavečera fóra realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX 2016, který se konal v úterý 4. října v Měšťanské besedě v Plzni.

ISSE 2016

J.Reboun award ISSE2016

Kolega Jan Řeboun získal ocenění Best Poster Award for Young Scientists (nejlepší poster pro mladé vědce) za příspěvek Bending Endurance of Printed Conductive Patterns on Flexible Substrates na konferenci International Spring on Electronics Technology (ISSE 2016) konaní v květnu.

IECON 2014

 

Skupina pod vedením prof. Zdeňka Peroutky se zúčastnila mezinárodní konference IECON 2014 v americkém Dallasu - 40th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society. Kolegové František Mach, Tomáš Komrska a Radim Dudek získali ocenění BEST PRESENTATION RECOGNITION. František Mach obdržel ještě velice významné uznání. Jeho článek se umístil na čtvrtém místě ze všech studentských příspěvků z celého světa.

Zlatý AMPER 2013

Výzkumný tým RICE pod vedením Ing. Pavla Turjanici, Ph.D. získal jednu z pěti hlavních cen v soutěži o nejpřínosnější exponát veletrhu AMPER, který se koná ve dnech 19.-22. března na brněnském výstavišti. Odborná porota ocenila jejich modulární řídicí systém REMCS, na jehož  vývoji pracovalo RICE celé dva roky. Je určen pro partnery z průmyslové  sféry v oblasti dopravní techniky či energetiky, kteří nemohou sami  investovat do náročného vývoje systému využívajícího nejmodernější  technologie. RICE se v soutěži utkalo s dalšími 33 exponáty od 30 vystavujících  společností.

Reportáž z veletrhu Ampér

IECON 2012

Skupina pod vedením prof. Peroutky se zúčastnila mezinárodní konference IECON2012, kde obdržela cenu za nejlepší příspěvek v sekci "Power Systems"

Ocenění The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

12. července 2012 obdržel výkonný ředitel RICE dopis od Gordona W. Daye, prezidenta profesní organizace „The Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE), že pracovníku RICE Doc. Ing. Radku Polanskému, Ph.D. byl přiznán statut „Senior Member“ jako výraz ocenění jeho profesionálních kvalit.

IEEE sdružuje přes 416 000 elektroinženýrů a informatiků v cca 150 zemích ve všech světadílech a pouze osm procent jeho členů dosáhlo statutu Senior Member. IEEE vydává více než 100 titulů odborných periodik a řadu knih (25% světové produkce odborné literatury v elektrotechnice a informatice pochází z IEEE), pořádá konference a všemožně podporuje rozvoj oboru. IEEE je geograficky členěno do deseti oblastí, oblasti se dále dělí na sekce. Území České republiky spadá pod Oblast 8. Pro potřeby členů z České a Slovenské republiky byla v roce 1992 založena Československá sekce IEEE.

Patička